Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 7 november j.l. gaf fractievoorzitter Tim Lechner namens AVA  reacties op de Programmabegroting 2019 en de Uitwerking Collegeprogramma. Hierna kun je de volledige tekst lezen. Algemeen De vaststelling van de jaarlijkse Begroting en daarbij horende Algemene Beschouwingen, wordt vaak geduid als een van de politieke hoogtepunten binnen een begrotingsjaar. Soms ook  betitelt als […]