De noodkreet voor betaalbare woningen wordt steeds sterker en de bouwprojecten die op korte termijn worden gerealiseerd geven helaas geen rooskleurig beeld van de uitbreiding van de sociale woningvoorraad. Onze jeugd, starters, jonge gezinnen, inwoners met een minimum inkomen en een grote groep zzp-er’s vallen iedere keer buiten de boot. Het is voor deze groepen onmogelijk om in Amstelveen te […]