Onderzoek subsidiebeleid gemeente Amstelveen

Actief voor Amstelveen en andere partijen verzochten een onderzoek in te stellen naar het subsidiebeleid van de gemeente. Het doel is om duidelijkheid te krijgen over de subsidie stromen. De Rekenkamer heeft dit onderzoek op zich genomen. Het onderzoek richt zich op de doelmatigheid en doeltreffendheid van het subsidiebeleid. Er wordt ook gekeken of er organisaties zijn waarmee de gemeente […]

Museumspoorlijn is nu een monument

Mede door inzet van Actief van Amstelveen is het gelukt om de Museum spoorlijn tot monument te verheffen. Het Amstelveense gedeelte van de museumspoorlijn die loopt tussen Bovenkerk in Amstelveen en het Haarlemmermeerstation in Amsterdam, is definitief aangewezen als gemeentelijk monument vanwege de cultuurhistorische waarde. De gemeente Amsterdam werkt ook aan een aanwijzing. De Erfgoedcommissie heeft hierover net als in […]

Regionaal Energie Strategie

U denkt misschien, wat is dat die “Regionale Energie Strategie”. Wel, kort gezegd is de RES  een provinciaal document dat een uitwerking van het landelijk klimaatakkoord moet worden. Het is op dit moment nog een conceptstuk, waarop de gemeenten kunnen reageren. Het stuk gaat later nog de – provinciaal georganiseerde – inspraak in. Het document was geagendeerd voor de commissie […]

Uit de commissies Burger en Samenleving en Algemeen Bestuur en Middelen.

Een aantal punten die AVA afgelopen maand in deze commissies aan de orde stelde. Hulpmiddelen WMO Het blijkt dat in 2019  minder geld is uitgegeven voor hulpmiddelen WMO, er is een voordeel van €355.000. Hoe is dit te verklaren. Want wij krijgen berichten dat het aanbod van hulpmiddelen soms karig is waardoor mensen niet goed geholpen worden terwijl zij het […]

Legmeer en Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

Tijdens de commissievergadering van 12 mei kwamen twee onderwerpen aan de orde die met elkaar samenhangen. De transformatie van het huidige bedrijventerrein Legmeer en de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein ten zuiden  hiervan. Gonnie van Rietschoten voerde daarover het woord (met een aantal vragen)  in de commissie, alsvolgt. Legmeer Dit grote plan waarvan de bouw uitgesmeerd gaat worden over meerdere […]

Huren bevriezen II

AVA heeft  al eerder de gemeente gevraagd om zich in te zetten huurverhogingen tijdens de coronacrisis af te wenden. ‘Het is voor huurders momenteel al moeilijk genoeg om aan de lopende verplichtingen te voldoen en dit zal, vrezen wij, voorlopig nog wel even het geval zijn. Daarom verzoekt AVA het college zich in te zetten om huurverhogingen in deze periode […]

Onderwijs op afstand – AVA voor IVIO

Jacqueline Höcker heeft In de commissievergadering van Burgers en Samenleving van 13 mei vragen gesteld aan wethouder Berkhout om in gesprek te gaan met scholen, samenwerkingsverbanden en ouders voor de komst van IVIO onderwijs in Amstelveen. IVIO onderwijs is een vorm van onderwijs op afstand en wordt al in verscheidene gemeenten gegeven. Het is in het bijzonder geschikt voor leerlingen […]

Sluiting Dierentehuis Amstelveen

AVA heeft bij monde van Jacqueline Höcker schriftelijke vragen aan B&W gesteld over de sluiting van het Dierentehuis in Amstelveen. Eind april kwam nl het bericht dat het Dierentehuis Amstelveen door een combinatie van factoren de deuren tijdelijk moest sluiten. Er werd genoemd dat een staflid vertrokken is en er geen tijd zou zijn  om nieuwe mensen op te leiden. […]

Gemeente zoekt kinderraadsleden en een nieuwe kinderburgemeester!

De gemeente zoekt een opvolger voor de huidige kinderburgemeester Lieuwe. Ook nieuwe kinderraadsleden! Wat doet de kinderraad? De kinderraad wordt elk jaar opnieuw gekozen. Als je deelneemt aan de kinderraad kom je een aantal keren per jaar bijeen en denk je na te denken over een thema. Tijdens de eerste bijeenkomst kiest de kinderraadsleden het thema. Het thema van de […]

Bespiegelingen

Elk lid van onze fractie heeft in een “kleine bespiegeling”  iets geschreven over haar of zijn gedachten en zorgen in de bizarre tijd waarin we op dit moment leven. Soms met een zorgelijke toon, maar toch hoopvol voor de toekomst. Soms met een wat lichte toon met vertrouwen in wat we met elkaar aankunnen. Verwoesting Corona, wat doe je ons […]