In de eerste plaats willen wij graag alle mensen in Amstelveen, die zich in deze moeilijke tijd inzetten om de crisis helpen te beheersen, hartelijk bedanken. Wij hebben heel veel bewondering voor iedereen die zich inzet, zowel voor onze professionele hulpverleners als voor alle vrijwilligers. Wij zijn ook bijzonder de indruk van alle initiatieven die door de inwoners worden ondernomen. […]