Blog


Alles mooier, beter, groter en duurder?

Meer dure, mooie woningen, een nationaal Tenniscentrum en een prachtige Beweegbox, waar de turnverenigingen de kosten niet meer kunnen opbrengen, zoals bleek in de Commissievergadering B&S. 
Amstelveen ambitieus, prestatiegericht, waar niets verkeerds aan is maar wel wanneer het ten koste gaat van de “gewone mens”.

Unibail Rodamco die afspraken heeft gemaakt met de gemeente ten koste van de kleine ondernemers. Het was Jitze Bakker, die zich zorgen maakte over de nostalgie van Amstelveen, Het Oude Dorp, wat sommigen betitelden als populistisch. Hij heeft gelijk. De VVD gebruikt De Allure van Amstelveen in haar verkiezingsprogramma maar daar horen toch ook de bloemenstalletjes bij die binnenkort worden opgedoekt?Wat betekent die Allure dan precies zullen de stemmers zich afvragen.

Verkoopt Amstelveen zijn ziel soms? Uit de geschiedenis weten we dat hoogmoed voor de val komt, ik raad dan ook politiek Amstelveen aan nog eens te herinneren wat Amstelveen was en is en ja daar wonen ook veel mensen die van buiten komen en ja, daar wonen ook nog de onzichtbare Amstelveners.

Jacqueline Höcker – 17 maart 2018


Dat ziet er weer prachtig uit Maikel, je toekomst echter niet!

Op de laatste raadsvergadering is door het college van Burger Belang, de ondernemerspartij VVD, de arbeiderspartij PvdA en D66 wethouder economische zaken, besloten om alle standplaatsen volgend jaar op te heffen.

Deze ondernemers worden verplicht om een dure winkel van Unibail-Rodamco te huren van gemiddeld €.10.000 per maand. Dit zit in de deal met de gemeente om daar voor miljoenen te verbouwen.

Wij van Actief voor Amstelveen, vinden dit onacceptabel en zullen, als wij in de raad worden gekozen, er alles aan doen om dit besluit terug te draaien.

Michel Becker – 16 maart 2018


Amstelveen verkeersveilig?

Dat wordt heel vaak gesuggereerd door wethouder Jeroen Brandes. Onlangs nog in zijn voortgangsnotitie aan de gemeenteraad. Een euforisch verhaal over hoe veel beter het de afgelopen jaren is geworden met de veiligheid van het verkeer in onze stad.

Maar ja, zo stelde hij: “verkeersveiligheid is voor een groot deel afhankelijk van het gedrag van mensen”. En voor een deel heeft hij gelijk, verkeersveiligheid is van ons allemaal. We zijn dus zelf ook verantwoordelijk.

Maar dat betekent niet dat je als gemeente de zaak dus maar van je af kan schuiven. De gemeente de taak heeft goede randvoorwaarden voor de verkeersveiligheid te organiseren.
En daar schort het op een aantal fronten aan.

Bijvoorbeeld het Keizer Karelplein. Bekend blackspot met een onduidelijke voorrangsregeling. Talloze aanrijdingen. Maar volgens de wethouder kan dat niet worden aangepakt, het moet wachten op de werkzaamheden aan de A9. Wel zijn er wat waarschuwingsborden geplaatst. Nou ja, een verbetering van de randvoorwaarden heeft dat niet echt opgeleverd, want afgelopen weekend was het weer raak.

Hoe lang gaat dit nog door? Wethouder, wees doortastender en doe iets dat echt helpt, ook voor de time-being!
Een ander voorbeeld waar het absoluut niet goed gaat is de Van der Hooplaan: tussen Lindenlaan en Sportlaan. Ook daar de afgelopen tijd veel (bijna) ongelukken. Afgelopen week was het weer een aantal keren raak.

Het lijkt er op dat deze strook inclusief de twee rotondes een van de meest ernstige blackspots van Amstelveen aan het worden is. Ons is wel duidelijk uit alle reacties van mensen die in de omgeving wonen, dat dit formidabel uit de hand loopt.
En aandacht van de wethouder hiervoor? Niets van gemerkt. Waarschijnlijk heeft hij in verkiezingstijd zijn aandacht voor andere dingen nodig.

Actief voor Amstelveen komt voor alle Amstelveners op en daarom zijn wij bezorgd over dit soort onveilige verkeerssituaties. De gemeente moet hier met spoed iets aan doen. Graag niet eerst ellenlange studies, maar snel reageren!

AVA– 14 maart 2018


Verkiezingsretoriek??

Op onze facebookpagina kunt u veel reacties lezen van inwoners van Amstelveen. Inwoners die tevreden zijn over Amstelveen en zich gehoord en gezien voelen maar ook inwoners die wantrouwen hebben en niet meer in politiek geloven. En ja, dat gebeurt wanneer haltes wegvallen, zorg te laat komt en er geen betaalbare woningen zijn, criminaliteit toeneemt en meer. Als je kritisch bent als politieke partij maak je niet altijd vrienden en zeker niet als je de stem vertolkt van veel ontevreden inwoners. Mogen wij dan als kritische partij ook op uw stem rekenen?

Een stem op mij is een stem op AVA

Jacqueline Höcker – 14 maart 2018


Liever in gesprek met lokale ondernemers, dan met 2e Kamerleden.

Ook in Amstelveen is het van landelijke partijen een gewoonte geworden om prominenten uit de landelijke politiek in te zetten voor promotie van de gemeenteraadsverkiezingen.

Kandidaat raadslid Michel Becker van Actief voor Amstelveen, ziet daar niet de toegevoegde waarde van en praat liever zelf met inwoners en ondernemers om te horen wat er beter en anders kan. Zo ook met Wim Born, samen met zijn broer Harry en vader Karel eigenaar van het al 84 jaar! bestaande loodgietersbedrijf J.W.F.Born in Amstelveen.

Becker; als je dan hoort waar zo’n bedrijf allemaal tegen aanloopt dan krijg je nog meer respect voor het doorzettingsvermogen van de ondernemers in het midden en kleinbedrijf. Parkeervergunningen voor bedrijfsbusjes moet en kan beter geregeld worden, geef ook op het bedrijfspand een parkeervergunning af (ook als dit een kantoor/woonhuis is) en vereenvoudig de aanmelding kentekens voor bedrijfswagens die nodig zijn om aan het werk te kunnen en loodgieters aan het werk te houden.

Maar ook voor de andere ondernemers breekt Born een lans, realiseer daar voor de deur een aantal plekken blauwe zones, gemeente kom zelf eens kijken hoe dit samen te realiseren. Ook bij dit loodgietersbedrijf schreeuwt men om handjes maar er is geen loodgieter te vinden. Verder is het van belang regels consequent te handhaven, zowel bij bouw en woningtoezicht als op de werkvloer bij het risicovolle installeren van CV installaties, wat wettelijk alleen maar door gecertificeerde bedrijven uitgevoerd mag worden maar waar de beunhazen vrij spel blijken te hebben.

Born is het AVA eens dat er in Amstelveen meer geïnvesteerd moet worden in het Ambachtelijk- en Technisch onderwijs en stelt zich met ondersteuning graag open als werk & leerbedrijf. AVA ziet hierin ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de wooncorporaties en politiek, welke wel roepen dat wij in de toekomst van het Groningse gas af moeten en over moeten gaan op elektra, maar nog geen idee hebben waar we straks de monteurs vandaan halen om dit allemaal te installeren.

Michel Becker – 14 maart 2018


BBA scoort niet met sportbeleid.

Met het oog op komende verkiezingen vliegen de politieke partijen in de gemeenteraad elkaar over sport openlijk in de haren.

Het CDA komt met de suggestie voor een miljoenen kostend nieuw zwembad, welke zwemclubs gaan daar dan huren en zwemmen en hoe ga je dat exploitabel maken?

De PvdA komt met het onrealistische voorstel om voor 1 miljoen jongeren onder de 12 jaar gratis te laten sporten, waarom zou je dan nog contributie bij een club betalen en waar moeten deze dan weer van rond komen?

Burger Belang Amstelveen valt hier de PvdA op aan, deze zien liever investeringen naar de topsport gaan, en de breedtesport dan? Ook heeft BBA het er over dat grote clubs, Roda’23 en Sporting Martinus het heel zwaar hebben?! Juist deze clubs zijn de laatste jaren juist een voorbeeld van hoe je een vereniging moet leiden, zijn financieel op orde en hebben zelfs een ledenstop bij de jeugd i.v.m. capaciteitsproblemen en willen uitbreiden.

Actief voor Amstelveen gaat voor de breedtesport en zou graag zien dat verenigingen, vooral de kleine sporten, meer ondersteuning van het sportbedrijf zouden krijgen en dan gaat het niet altijd om meer geld maar vooral om kennis welke het Sportbedrijf bij koepelorganisaties als NOC-NSF op zouden moeten kunnen halen en delen. BBA wijst naar andere partijen, maar een toekomstvisie op sport missen wij al jaren in Amstelveen en hier schiet het Sportbedrijf, nu al 8 jaar onder verantwoordelijkheid van een BBA wethouder, ernstig te kort.

De eigenbijdrage voor het ouderen zwemmen in de Meerkamp is inmiddels met 50% verhoogd naar €.150.= p.p. waardoor veel ouderen helaas moesten stoppen met zwemmen. De nieuwe Goudsmithal moest na oplevering voor €.50.000.= verbouwd worden omdat het speelveld te klein was om de Amstelveense basketbalclub MBC competitiewedstrijden te laten spelen.

Plannen om miljoenen te investeren voor Sportpark de Scheg, welke clubs gaan daar sporten dan? Na een 1 ½ miljoen kostende reorganisatie bij het Sportbedrijf, dit geld is dus niet beschikbaar voor de sport, is er nu gekozen voor een voormalig museumdirecteur om het Sportbedrijf klaar te maken voor de toekomst. BBA geeft zelf aan over heel veel talentvolle sporters en sportbestuurders te beschikken, hoe kan het dan bestaan dat je de eigen wethouder, samen met de raad van toezicht, zo’n beslissing laat nemen? Waar was BBA de laatste jaren, vroeg het prominent BBA lid Frits Suer zich middels een FB bericht af, Actief voor Amstelveen vraagt zich dat ook af.

Michel Becker – 13 maart 2018


Geef jongeren een kans!

Actief voor Amstelveen is een nieuwe lokale partij in Amstelveen, opgericht door mensen met en zonder ervaring in de politiek. Bij die laatste groep hoor ik, maar ik volg de politiek in Amstelveen al jaren op de voet en voor mij is het tijd om ook mijn steentje bij te dragen.

Er moet een hoop gebeuren in Amstelveen. Ik ben van mening dat de politiek de afgelopen jaren heeft stilgestaan en ieder raakvlak met de bewoners is kwijtgeraakt. Het lijkt wel alsof de gemeenteraad leeft in een papieren werkelijkheid en wij, als bewoners van amstelveen, leven in de realiteit. Jongeren en starters kunnen geen woning vinden en vertrekken uit Amstelveen. En met dat vertrek verliest Amstelveen haar toekomst. Ik ben van mening dat een investering in de jeugd een investering is in de toekomst van amstelveen.

Wij, van AVA, willen meer woningen voor jongeren en starters en dat is inmiddels wel duidelijk denk ik. Maar hoe willen wij dat gaan doen? Wij willen dat de woningbouwprojecten ‘De Scheg’ en ‘De Groenelaan’ worden aangepast. Dat houdt in dat AVA gaat strijden voor minimaal 50 koopwoningen in de Scheg met een maximale prijs van €150.000,- euro en in De Groenelaan willen wij minimaal 50 sociale huurwoningen met een prijs onder de €700,- euro. Bovendien willen wij de sociale huurwoningen die er zijn in Amstelveen behouden en niet ineens omtoveren tot een vrije sector huurwoning. Wij willen voorrang voor Amstelveners op de woningen, en dat kan!

Ik ben enorm benieuwd wat het huidige college de afgelopen jaren heeft gedaan voor de bewoners van Amstelveen op het gebied van wonen. Volgens mij waren ze er namelijk allemaal bij toen de plannen voor de woningen in het duurdere (lees dure) segment de eerste paal sloegen.

Het is tijd voor een verandering, voor een frisse wind, voor een partij die er met gestrekt been in gaat! AVA wilt dit gaan doen, en niet alleen in verkiezingstijd!

Stem 21 maart voor de toekomst, stem Lijst 10 Actief voor Amstelveen.

Melissa Bosker – 11 maart 2018


Het gestrekte been van Actief voor Amstelveen.

Tijdens het Uilenstede kwam het tekort aan betaalbare woningen uitvoerig aan bod. Alle partijen zijn het er over eens dat er iets moet gebeuren, de meeste hadden hier al jaren wat aan kunnen doen.

Het was echter alleen AVA, die aangaf dat je nog zulke mooie plannen kan maken maar dat als Amstelveen in de Metropoolregio Amsterdam niet méér gaat staan voor de belangen van haar burgers er niets gebeurd. Amstelveen groeit en het wordt tijd dat het de grotere broek aantrekt die daar bij hoort. Als wij, zoals BBA aangaf als Amstelveen onze plaats moeten weten?!, zullen wij altijd moeten dansen naar de pijpen van onze grote broer Amsterdam. Actief voor Amstelveen is voor samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam maar waarschuwt ervoor dat er in Amsterdam ook stemmen op gaan om hun woningen beter te beschermen voor Amsterdammers. Actief voor Amstelveen wil niet achter de muziek aanlopen maar actief aan de voorkant de belangen van Amstelveners voorop stellen. Doe je dat niet dan wordt Amstelveen net zoals bij de Stadsregio Amsterdam die over het OV gaan, links en rechts ingehaald en komt Amstelveen er bekaaid vanaf.

De Metropoolregio Amsterdam dient de belangen van Amstelveen te respecteren, is dat niet het geval dan moet worden overwogen om uit dit overleg te stappen.

Tim Lechner – 9 maart 2018


Je blijft je verbazen!

De Gemeente Amstelveen ziet ineens mogelijkheden om naast de A9 nieuwe woningen te realiseren.

Op het kantorencomplex Commerce Parc, langs de A9 blijkt het met ingang van deze week mogelijk om woningen te bouwen.

Dat is goed nieuws, als je de vraag of je als de gemeente dat zou moeten willen, woningen pal naast de A9 woningen bouwen, even naast je neerlegt.

Maar goed, volgens het College is het een ontwikkeling die niet eerder werd voorzien. 
De wethouder meldt nu trots dat er een initiatief is ingediend om de ontwikkeling aan Krijgsman, die al jaren stilligt, vlot te trekken met de toevoeging van woningen.

‘Dit terrein ligt al jaren te wachten op ontwikkeling. We constateren dat er geen markt is voor de ooit bedachte mix binnen panden met bedrijfs- en kantoorruimte’.

Dat is toch wel wonderlijk: de wethouder van de BBA die recentelijk verklaarde dat hij een partij vertegenwoordigt die de belangen van de Amstelveners goed op het netvlies heeft.

Wij vragen ons in gemoede af, hoe kan je daar dan na acht jaar in het college te hebben gezeten overheen kijken en daar ineens twee weken voor de verkiezingen tegen aan lopen.

Het college denkt nu aan een gebied met zowel kantoorgebouwen als woongebouwen’, aldus de wethouder in een brief aan de gemeenteraad, waarin hij schrijft over onder andere de overspannen woningmarkt.

Je zou haast denken dat het voor een aantal partijen goed zou zijn als er iedere twee weken verkiezingen zouden zijn. Dan denkt men aan dingen waar men niet eerder aan heeft gedacht.

AVA – 8 maart 2018


Niet meer vanaf de zijlijn.

Veel mensen vragen aan mij, waarom ik mij verkiesbaar stel tijdens de aankomende Gemeenten raadsverkiezingen op 21 maart aanstaande en mij heb aangesloten bij Actief voor Amstelveen. Het antwoord is eigenlijk heel simpel.

Er gaan best wel dingen goed in Amstelveen maar er zijn toch een hoop verbeterpunten. Huisvesting, de zorg, communicatie vanuit de gemeente, dieren welzijn, cultuur eigenlijk op alle vlakken kan en (soms) moet het anders.

De laatste jaren had ik ervoor gekozen om te roepen vanaf de zijlijn. Dat was makkelijk, maar daar bereik ik niets mee. Op basis van persoonlijke ervaring met een aantal punten, heb ik nu besloten om de daad bij het woord te voegen. Ik wil niet alleen roepen, ik wil mijn steentje bijdragen.

Na partij programma’s te hebben gelezen kwam ik uit bij Actief voor Amstelveen. Deze frisse jonge partij, met ook ervaren mensen binnen de gelederen, heeft een programma waar ik mij helemaal ik kan vinden én daarbij zijn wij samen nieuw.
Gaan jullie mij en Actief voor Amstelveen steunen en helpen om daadwerkelijk iets te veranderen in Amstelveen?

Gonnie van Rietschoten – 7 maart 2018


AVA wil woningen voor starters nu!

Het college denkt zeker dat de Amstelveense inwoner op zijn achterhoofd is gevallen. Krap twee weken voor de verkiezingen buitelen de collegepartijen bijna over elkaar heen om aan te geven dat het goed mis is met de woonkansen van Amstelveners.

AVA denkt dan, en u waarschijnlijk ook, dat is toch niets nieuws? Dat wisten we al jaren.

Wonderlijker is het nog dat een van de partijen al ruim 12 jaar in het college zit, de andere partij 8 jaar en nog een andere partij vier jaar. En wat is er in die vier jaar gebeurd? 
Duidelijk is dat het woningbouwbeleid van het huidige college en ook de gemeenteraad niet heeft gewerkt. Steeds is bij nieuwbouw nadruk gelegd op doorstroming en bouwen van dure en middeldure woningen.

Woningen voor starters heeft dat niet opgeleverd. En geloof de huidige collegepartijen niet als ze zeggen dat ze zich inzetten om het anders te doen. Immers als je het werkelijk anders wilt doen zal je met gestrekt been de Stadsregio Amsterdam (SRA) in moeten en werkelijk gaan staan voor de Amstelveense bewoners en woonbelangen. Misschien moet je wat dat betreft de samenwerking in de stadsregio (tegenwoordig metropool regio (MRA)) wel opzeggen. Het Amstelveense belang staat echt voorop.

Kijk maar naar de Van der Hooplaan 241 daar zouden 100 huurappartementen, vanaf circa 800,- euro per maand komen en inmiddels zijn die vanaf 1000,- euro, en ze moeten nog worden opgeleverd. Of kijk naar het project voor de Scheg. Daar staat: “ Omdat er in Amstelveen al veel woningen tussen de € 150.000 en € 300.000 zijn, is het de bedoeling om geen sociale huurwoningen te realiseren”.

Kijk maar naar het project Groenelaan. Daar staat:” Hierbij worden er geen nieuwe sociale huurwoningen gebouwd aangezien ingezet wordt op het bouwen van woningen voor de doorstroming”. Zo krijgen we natuurlijk nooit nieuwe goedkopere woningen in Amstelveen.

Het roer moet om, nu!

AVA wil daarom dat de woningprogramma’s van De Scheg en Groenelaan worden aangepast. In de Scheg moeten minimaal 50 woningen met een prijs van maximaal € 150.000 worden gebouwd. Dat hoeven geen grote woningen te zijn. Kleiner mag , omdat juist deze woningen geschikt zijn voor starters en ouderen waarvan hun woning te groot is geworden.
In het project Groenelaan moeten minimaal 50 appartementen als huurwoning beneden de € 700 worden gebouwd.

Wij zijn er ons van bewust dat dit geld kost. Maar Amstelveen, slik een keertje. Maak het mogelijk voor de groep starters die wachten, wachten, wachten en wachten!

5 maart 2018


Vindt u een groene en schone wijk ook zo belangrijk?

AVA is er een voorstander van is dat bewoners vrijwillig het zelfbeheer en onderhoud op zich zouden kunnen nemen van groenstroken grenzend aan hun woning. De toekomst van ons groen ligt mede in de handen van de wijkbewoners.

Wij willen betrokkenheid van wijkbewoners voor de leefbaarheid in hun eigen omgeving stimuleren. Samenwerken aan je wijk, levert positieve energie. Maar niets voor niets, wij vinden dat de gemeente inzet van bewoners moet belonen, bijvoorbeeld door bloembakken of moswanden beschikbaar te stellen. 
En dan de twee bijzondere natuurgebieden in onze gemeente: De Poel en de Bovenkerkerpolder. Die moeten we in ere houden.

Belasting van de Poel met gemotoriseerd vaarverkeer is voor ons onaanvaardbaar. Er zijn best andere mogelijkheden om de Poel voor onze inwoners meer te laten betekenen. Wij zijn in ieder geval voorstander van meer toegankelijkheid, bijvoorbeeld door het maken van een zeil-surfstrand en recreatiestrand in samenwerking met de plaatselijke watersportvereniging. Wij dagen de inwoners uit om met creatieve oplossingen te komen die niet leiden tot verstoring van flora en fauna.

Ook de Bovenkerkerpolder is voor de beleving flora en fauna in recreatieve zin een belangrijk groengebied aan de rand van Amstelveense bebouwing. Wij staan achter het behoud van de Bovenkerkerpolder, maar zijn geen tegenstander van uitbreiding van de mogelijkheden van passieve recreatie. Dat betekent dat we een ieder gunnen om voluit wandelend en fietsend van de Bovenkerkerpolder te genieten.

5 maart 2018


Medische vergoeding voor huisdieren minima Noodhulpfonds

Actief voor Amstelveen (AVA) heeft Dierenwelzijn, het sociaal belang mens en dier, als Speerpunt in haar Verkiezingsprogramma staan.

We zien landelijk in de nieuwsbladen met grote koppen de discussie over het dierenleed in de Oostvaardersplassen staan. Er zijn heel veel dieren gestorven door kou en honger. Waar het om gaat is dat blijkt dat zoveel mensen deze dieren in hun hart hebben gesloten. Echter zijn we soms te weinig bewust dat het leed van huisdieren in vele vormen aanwezig kan zijn. Zoals huisdieren die lijden omdat het baasje de medische kosten niet kan betalen. Bijna 60% van uitkeringsgerechtigden geven aan geen bezoek te brengen aan de dierenarts omdat men de kosten niet kan opbrengen.

Vooral bij minima, ouderen en eenzame mensen die huisdieren hebben, zit vaak veel verborgen leed omtrent hun huisdieren. Ouderen die gedoemd zijn hun huisdier weg te doen omdat men er niet meer voor kan zorgen en nog zieker worden door het verdriet of zelfs de levenswil opgeven. Minima die het goedkoopste en/of slechtste voer voor hun huisdier kopen of helemaal niet kopen.

De gemeente dient initiatieven te nemen en te ondersteunen zodat dergelijke situaties minder en liefst helemaal niet voorkomen. In 2007 is zelfs in Rotterdam een dierenkliniek voor de minima gekomen. (Minimax Dierendokter).
Actief voor Amstelveen pleit voor het vergoeden van Medische kosten huisdieren voor uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimum inkomen. AVA ziet graag een Noodfonds in samenwerking met GGD Amsterdam ( waar Amstelveen ondervalt) en Dierentehuis Amstelveen. Ook het vergoeden van castraties en sterilisaties moet hieronder vallen.

Tevens wil AVA dat in wijkcentra een plek komt voor het doneren van dierenvoedsel.

4 maart 2018


Eigen haard is goud waard

Wooncorporaties maken miljarden winst schreeuwen de krantenkoppen, dus ook bij onze eigen wooncorporatie Eigen Haard, klotst het geld tegen de plinten.

Dat zou je niet zeggen als je alle klachten over achterstalligonderhoud en isolatie problemen hoort, maar wel in 5 jaar tijd de huren laten stijgen met 17%. Waar gaat dat geld dan wel naar toe?

In de reservepot roepen de corporaties in koor, nou daar heeft Actief voor Amstelveen wel een betere bestemming voor. Waarom niet een investeringsfonds waar gemeente een gedeelte van de OZB belastingen en Eigen Haard een deel van de huurverhoging instopt. Zo ontstaat er een miljoenenbedrag waarmee investeringen kunnen worden gedaan voor de realisering van starters en seniorenwoningen in combinatie met sociale huur en midden koopwoningen.

Hoe en waar? Durf nou eens out of the Box te denken! Ook in Amsterdam bouwt men op en rond industrieterreinen, de bewoners kiezen daar zelf voor een betaalbaar ruim en geïsoleerd appartement. Koop onrendabele bedrijfspanden/kantoorpanden en indien mogelijk de grond (zie bijv. industrieterrein Smederij), voordat de gefortuneerde projectontwikkelaars er beslag op leggen en ga bouwen! Want hoe was het ook weer? Eigen haard is goud waard.

Michel Becker – 2 maart 2018


Een nieuwe lokale partij in Amstelveen. Soms hoor ik, is dat nu wel nodig, er zijn toch partijen genoeg?

Gelukkig krijg ik ook heel veel positieve reacties. Zeker omdat onze kandidaten voor het merendeel al actief waren of nog steeds zijn in de Gemeentepolitiek van Amstelveen. Onze kandidaten zetten zich in voor Actief voor Amstelveen omdat ze ervan overtuigd zijn met deze nieuwe partij een verschil te kunnen maken in Amstelveen.

Het motto Horen, Zien en … Doen, dat sprak mij zeer aan.

Als vrijwilliger bij de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen – waar ik tevens de belastingaangiftes verzorg voor de Amstelveense ouderen – hoor en zie ik regelmatig dat er zaken niet goed gaan.

Ouderen die te weinig of helemaal geen zorg krijgen of zorg die onbetaalbaar is. Bushaltes die verdwijnen, waardoor het ziekenhuis vanuit sommige wijken niet meer te bereiken is. Regiovervoer dat niet optimaal functioneert. Niet in alle wijken haltes voor het Regiovervoer.

Het is de bedoeling dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, maar laten we er dan voor zorgen dat dit op een goede een aangename manier kan gebeuren. Veel ouderen dreigen in een isolement te raken. Kinderen – als die er zijn – wonen vaak ver weg en hebben meestal ook nog een drukke baan, waardoor het moeilijk wordt voor vader of moeder als mantelzorger op te treden. Familie en vrienden vallen weg, de vereenzaming neemt toe.

In de diverse wijkcentra en verzorgingshuizen doen vrijwilligers hun uiterste best om de ouderen bezig te houden. Maar het kan beter, door te luisteren naar hetgeen de ouderen zelf willen. Koersballen, klaverjassen, bingo en bridgen is niet voor iedereen weggelegd. Creatief bezig zijn, schilderen, tekenen, naar muziek luisteren, musea bezoeken of een keer een dagje naar het strand moet ook mogelijk zijn.

De komende vier jaar wil ik mij (weer) actief inzetten voor de ouderen in Amstelveen. Te luisteren naar hun wensen en problemen en hier – samen met de andere partijen in de Gemeenteraad – een oplossing voor te zoeken.

Wil Seiffers-Nijhuis – 28 februari 2018


Actief Voor Amstelveen wil Wethouder Ouderenzorg.

In Amstelveen hebben wij lange tijd een Wethouder gehad die specifiek de Ouderenzorg in zijn/haar portefeuille had. De laatste Wethouder met Ouderenzorg in de portefeuille was Mw. Jacqueline Koops.

Helaas werd dit afgeschaft toen het huidige college (periode 2014-2018) aantrad. De diverse aspecten van de Ouderenzorg werden over de diverse Wethouders verdeeld, dit ondanks het feit dat een aantal politieke partijen de wens uitspraken om toch een Wethouder te hebben die aangesproken kon worden op alle onderdelen van de zorg voor onze ouderen.

Voor de ouderen een verwarrende situatie en soms ook voor de Raads- en Commissieleden. Problemen en vragen werden vaak doorgeschoven van de ene naar de andere Wethouder, oplossingen lieten vaak lang op zich wachten of kwamen helemaal niet.

Informatie over het vervallen van buslijnen werd slecht gecommuniceerd, en in veel gevallen werden de ouderen hier de dupe van. Sommige wijken zijn heel slecht bereikbaar met het openbaar vervoer, zeker als lopen niet meer zo makkelijk gaat.

Er werd niet naar oplossingen voor de oudere inwoner van Amstelveen gezocht. Zeker de slechte bereikbaarheid – middels het OV – van het ziekenhuis is een groot probleem en leeft erg onder de bevolking.

Maar ook hulp in de huishouding, hulp bij het aanvragen van diverse vergoedingen voor ouderen met een minimum inkomen, het aanvragen en toewijzen van hulpmiddelen, gratis openbaar vervoer voor ouderen (met of zonder WMO indicatie), de Amstelveenpas en nog diverse andere zaken die specifiek betrekking hebben op ouderen dienen weer onder één portefeuille houder te vallen.

Actief voor Amstelveen gaat zich inzetten om de komende periode in onze Gemeenteraad weer een Wethouder te krijgen die aanspreekbaar is op alle facetten van de ouderenzorg. Ouderen maken 30% van onze bevolking uit en deze groep, die geholpen heeft om Amstelveen groot en welvarend te maken, mag niet de dupe worden van niet passend ouderenbeleid.

Tim Lechner – 1 maart 2018


Forse toename verwarde mensen ook in Amstelveen.

De signalen zijn er, uit eerdere gesprekken die AVA had met politie bleek dat wijkagenten soms 4 uur of langer bij een verward persoon blijven omdat zorgprofessionals soms helemaal uit Amsterdam moeten komen of men moet wachten op de Psycholance.

Een Psycholance is een ambulance maar dan voor verwarde mensen waar de psychische toestand een gevaar kan zijn voor henzelf en/of de omgeving. Op de Psycholance rijden gespecialiseerde verpleegkundigen. In de regio Amsterdam, waar Amstelveen ook onder valt zijn slechts 2 Psycholances

Maar ook uit de gesprekken die AVA had met zorgprofessionals bleek dat het aantal ongevallen en verwarde mensen bij de VU vanuit Amstelveen behoorlijk is opgelopen. Uit cijfers blijkt dat er 2013 in Amstelveen 277 meldingen waren van mensen met verward gedrag waarbij de politie betrokken was. In 2017 waren dit er 402.

Het aantal meldingen geeft een indicatie maar zegt niets over het verwarde mensen in Amstelveen, om dat uit de cijfers niet blijkt of er meerdere meldingen over een en de zelfde persoon gaan.

De politie noemt de stijgende trend,, opvallend en zorgelijk.” Het aantal en de ernst van incidenten neemt toe. Pieter-Jaap Aalbersberg van de Eenheid Amsterdam, die binnen de politie verantwoordelijk is voor het thema personen met verward gedrag, stelt dat er nog steeds te weinig wordt gedaan om te voorkomen dat mensen in de problemen komen en situaties uit de hand lopen.

“Het hulpaanbod moet beter aansluiten bij de behoeften, zonder financiële en bureaucratische drempels. Belangrijk is dat mensen niet uit het oog worden verloren” aldus Aalbersberg.

AVA onderschrijft de stelling van Aalbersberg en wil weten om hoeveel mensen het daadwerkelijk gaat in Amstelveen en vraagt zich af of mensen wel op tijd de juiste hulp krijgen en de sociale wijkteams op tijd doorverwijzen naar de juiste hulp.

AVA wil dat er in Amstelveen ten allen tijden een Psycholance beschikbaar is en er een investering gedaan wordt om meer zorgprofessionals in Amstelveen mogelijk te maken en minder afhankelijk te zijn van de regio.

Jacqueline Höcker – 29 februari 2018


Veiligheidsgaranties bij eventuele van uitbreiding Schiphol.

Het economisch belang van Schiphol is van groot belang voor de werkgelegenheid. En misschien is een zekere uitbreiding van Schiphol op den duur onontkoombaar, mede ingeven door het uitstel van de uitbreiding van Lelystad Airport.

Wij realiseren ons heel goed dat het een complexe situatie is, waarvoor we met de hele regio samen een oplossing moeten vinden.

Actief voor Amstelveen vindt echter dat de veiligheid en gezondheid van de inwoners niet in gevaar mag komen. Wij willen dat rekening wordt gehouden met de nieuwste wetenschappelijk onderbouwde bevindingen van fijnstof en andere milieuvervuilende uitstoot.

Wij maken ons in dat verband zorgen over de transparantie en eerlijkheid van partijen die rapporteren en adviseren over de verkeersveiligheid, vliegveiligheid en gezondheid

Michel Beckers -27 februari 2018


Belangen behartigen van Amstelveners.

In deze tijd pretendeert iedere partij er te zijn voor haar inwoners, ook Actief voor Amstelveen! Het verschil is dat andere partijen al bestonden en wij als nieuwkomer het nog moeten bewijzen, met dan wel met ervaren politici te verstaan.

In de vele reacties die wij hebben gekregen blijkt informatievoorziening en duidelijkheid vanuit gemeente nog wel een APK beurtje te kunnen gebruiken.

Tijdens mijn bezoeken afgelopen maand aan kunst en cultuurinstellingen blijkt dat men nog steeds niet weet waar men aan toe is met betrekking tot de grote verbouwing die op het Stadshart zal plaatsvinden. 
De gebrekkige informatievoorziening betekent dat men in het ongewisse blijft met betrekking tot planning van toekomstvisie. De toekomstvisie moet helder zijn over hoeveel capaciteit er beschikbaar is qua ruimte, lessen, bezoeken, voorstellingen etc. en daar is goede informatievoorziening van de gemeente en college onontbeerlijk in.

Inwoners rondom het Stadshart ervaren de informatiestroom als onvoldoende, zoals Expats waar er toch een paar duizend van zijn regelmatig geen Engelse vertaling krijgen over gemeentelijke informatie.

Ook ondernemers buiten het Stadshart klagen over de geringe of achter gebleven informatie. 
Inwoners die klagen over het van het kastje naar de muur gestuurd worden hebben regelmatig gelijk en blijkt dat medewerkers van de gemeente het soms zelf ook niet weten. Hoe gaat Amstelveen dat veranderen?

Amstelveen is haar digitale netwerk en ICT aan het verbeteren. Wie is dan de verantwoordelijke in dit geheel? Er vanuit gaande dat iedere partij en ook het gemeentebestuur er voor haar inwoners wil zijn, zullen alle partijen nogmaals hun invloed moeten aanwenden om gemeente duidelijke, structurele informatie te laten geven. Dat kan alleen wanneer er niet met vingers gewezen wordt maar er wordt samengewerkt en geluisterd naar de mensen waar wij voor staan en dat zijn de inwoners van Amstelveen!!

Hier gaan wij ons voor inzetten, stem 21 maart AVA!

Jacqueline Höcker – 26 februari 2018


Veilig zijn en veilig voelen.

Veiligheid creëren wij samen! Hulpmiddelen waaronder de WhatsApp buurtpreventie hebben zich de afgelopen tijd bewezen.

Een ander hulpmiddel is cameratoezicht. Dat kan in bepaalde situaties belangrijk zijn. Het is geen doel op zich maar een middel en moet ingezet worden waar wenselijk en waarbij privacy van inwoners gewaarborgd is.

Maar vooral is onze veiligheid sterk afhankelijk van een ruime inzet van de wijkagenten en handhavers. Wijkagenten en professionals krijgen het steeds moeilijker door toe-nemende agressie en verwarde mensen. Hulpdiensten en politie verdienen respect en bescherming.

Actief voor Amstelveen vindt dat daarvoor meer aandacht moet komen. Waar mogelijk moet de gemeente dat goed faciliteren.

Verenigingen, winkelgebieden, winkelcentra kunnen met het oog op een veilig leefklimaat leren van elkaar. Wij willen dat gemeente het mogelijk maakt om jaarlijks een bijeenkomst te faciliteren waarbij politie en handhaving met alle partijen van gedachten kunnen wisselen hoe beter en effectiever met criminaliteit kan worden omgegaan.

Tim Lechner – 25 februari 2018


Ruimtelijke kwaliteit en inbreidingsplannen.

Een goede ruimtelijke kwaliteit is heel belangrijk. Het is nodig voor de leefbaarheid in stad en wijken. Waar nodig moet de ruimtelijke en groene kwaliteit worden vergroot. Wij kiezen voor wijken waar alle generaties en leefstijlen zich prettig voelen.

Bestemmingsplannen moeten zorgvuldig en helder worden geformuleerd en volledig zijn. De kwaliteit van het bestemmingsplan staat voorop evenals de inbreng van de inwoners. Waar mogelijk moeten wensen worden gehonoreerd. De gemeente moet dus vooral kijken naar wat mogelijk is en niet bij voorbaat zaken uitsluiten. Dit voorkomt veel onvrede bij de inwoners en geeft duidelijkheid. Dit komt ook de rechtszekerheid ten goede en de gemeente wordt daarnaast een betrouwbare partner.

Steeds meer wordt gedacht aan invulling van nu nog open locaties, zeker in een tijd van krapte op de woningmarkt. Actief voor Amstelveen is niet tegen kleinere ontwikkelingen zoals inbreidingsplannen. Maar zo’n inbreiding mag niet ten koste gaan van groenvoorzieningen. Bewoners in de omgeving van inbreidinglocaties moeten nadrukkelijk bij de ontwikkeling worden betrokken.

Een stad bestaat niet alleen uit eengezinshuizen en flatgebouwen met bescheiden afmetingen. Soms is het, om verschillende redenen, nodig bijzondere beeldbepalende gebouwen te realiseren. Wij zijn daar geen uitgesproken tegenstander van, maar willen dan een kwalitatieve afweging, waar bewoners en ondernemers nadrukkelijk bij betrokken zijn.

Ben Westendorp – 22 februari 2018


Het ondernemers debat.

Het Ondernemers debat op 20 februari jl. was een magere afspiegeling van de problemen waar Amstelveen mee worstelt.

Alle aanwezige partijen waren het dan ook bijna altijd met elkaar eens. Onze lijstrekker Tim Lechner maakte het verschil. Hij vond de informatie naar de ondernemers buiten het Stadshart over de enorme ingreep in de infrastructuur, onder de maat. Die ondernemers hebben ook recht op een duidelijke communicatie over de te verwachten jarenlange overlast, omzetderving en mogelijk verlies van werkgelegenheid.

Het huidige College van Burgerbelangen Amstelveen, de ondernemerspartij VVD, de arbeiderspartij PvdA en de wethouder economische zaken van D66 gaven een defensief antwoord: “Ondernemers moeten deze informatie zelf maar ophalen in ons kenniscentrum boven de bibliotheek!”

Dat is toch wel een gotspe!

Als een ondernemer in Amstelveen een fietsenrek voor zijn zaak wil neerzetten moet hij daarvoor een aanvraag in zesvoud bij de gemeente indienen en dan maar afwachten of het op de juiste afdeling terecht komt. Als de gemeente de halve stad voor jaren overhoop haalt, moet de ondernemer informatie maar zoeken en ophalen??!!

Dit moet en kan anders, uw stem geeft AVA een stem om na 21 maart een ander geluid te laten horen!

Michel Becker – 21 februari 2018


Aandacht voor eenzaamheid en sociaal isolement.

Door de toenemende vergrijzing en het langer thuis blijven wonen van ouderen is er een groeiende groep eenzame en geïsoleerde mensen.

Wij willen deze groep meer in beeld krijgen en daarop actie ondernemen. Ook de groep verwarde mensen neemt toe; wijkagenten hebben daar hun handen vol aan en worden hierdoor belemmerd in andere werkzaamheden.

Jongeren vereenzamen door drugsverslaving of door het niet mee kunnen komen in de maatschappij op het gebied van wonen, werk en onderwijs.

AVA wil naar voorbeeld van het IJslands Model volwassenen, ouderen en jongeren met elkaar laten optrekken en plezier te hebben om isolement en eenzaamheid te verminderen. Daardoor “Leren mensen van Elkaar”. Dit geeft voldoening en het gevoel er niet alleen voor te staan. Actieve burgerparticipatie jongeren, werklozen en vrijwilligers ten behoeve van de groep eenzame, geïsoleerde mensen wil AVA graag stimuleren.

Jacqueline Höcker  – 13 februari 2018

Er gaat veel veranderen in Amstelveen de komende jaren.

Bouwen van woningen nabij winkelcentrum Bankrashof , de verbreding van de A9 en de daarbij, onontkoombare, overlast die veel ondernemers zullen treffen.

Omleidingen, slechte bereikbaarheid en de daaruit eventuele omzetderving, baart veel zelfstandige ondernemers zorgen.

Waar wij, als ondernemers, dringend behoefte aan hebben, is persoonlijke, gerichte en duidelijke informatie. De informatie voorziening van de gemeente is de laatste jaren ernstig achter gebleven. Zeker als de onderneming op zich staat en niet in een winkelcentrum of -straat zit.

De gemeente heeft nu een digitale nieuwsbrief voor ondernemers in het leven geroepen. Jammer dat het zo lang moest duren, terwijl dit een van de eerste actiepunten was uit de, in 2016 door de gemeenteraad vastgestelde, Amstelveense economische agenda.

De laatste 2 jaar zijn er al grote verbouwingen aan winkelcentra geweest en al vergevorderde plannen voor de A9. Ik hoop dat informatie betreffende komende bouwplannen in deze nieuwsbrief behandeld gaan worden.

Betrokken ondernemers rondom het Keizer Karelpark bijvoorbeeld, hebben persoonlijk totaal geen informatie ontvangen omrent de grote veranderingen die staan te gebeuren rond het Keizer Karelplein, in het plan van de verbreding van de A9.

Vanuit de media moesten deze vernemen dat er een informatie avond werd georganiseerd. Een brief was in dit geval zeker op zijn plaats geweest, omdat de veranderingen die gaan komen, grote impact heeft voor al deze ondernemingen.

De Amstelveense ondernemers hebben recht op een tijdige en duidelijke uitleg over de toekomstplannen van de gemeente ten aanzien van verbouwingen en veranderingen rondom hun onderneming Alleen zo kan de ondernemer inspelen op veranderingen en werkgelegenheid garanderen.

Samen met de AVA ga ik mij inzetten voor een duidelijkere en persoonlijkere communicatie tussen Gemeenteraad en ondernemers.

Gonnie van Rietschoten – 12 februari 2018


Zorggeld niet oppotten maar besteden waar de nood het hoogst is.

Verkiezingen doen veel goeds. Men kan in ieder geval zien waar nog wat goed te maken valt, want de pijnpunten komen in deze tijd goed aan de oppervlakte en krijgen weer aandacht. Over pijn gesproken: ouder worden komt met gebreken.

Zo ook met regelgeving en beleid maar dat is niets nieuws. Wethouder Herbert Raat heeft het juiste gedaan, eens in Heemstede kijken hoe het in de zorg is gesteld. Eefje van Dijk, wilde vanwege schaamte niet meer werken in Zonnehuis Westwijk en week uit naar Zorgvilla de Meerhorst in Heemstede.

Zoals een ieder kan begrijpen heb je meer aan professionals en deskundigen die begrijpen wat goede zorg inhoudt en het niet alleen als een businesscase zien. Dan kan zomaar iemand zoals Eefje van Dijk uitwijken naar een andere baan.
Directeur Hans den Hartog van Nova Zembla heeft helemaal gelijk als hij zegt dat veel mensen uit de profitsector of bedrijven, managers of leidinggevenden worden in zorginstellingen. Die hebben doorgaans een andere mentaliteit en wordt vooral gekeken naar hoe winstgevend een instelling kan worden. Zo ook hebben zorginstellingen een ander oormerk gekregen.
Het moet anders kunnen, vond ook Wethouder Herbert Raat. Daar zijn we het roerend mee eens. Het is Verkiezingstijd en nu wordt de “pijn”duidelijk.

Investeren in juiste professionals en deskundigen en de miljoenen in de algemene reserve die voor de zorg bedoeld waren eens gebruiken om te zorgen dat we professionals niet wegjagen naar een andere stad. Dat doen we immers al met onze jongeren. Amstelveen is trots op haar Groen en Heemparken, misschien worden we ooit trots op onze zorg voor ouderen. En dan ook voor álle ouderen.

AVA zegt: Zorggeld niet oppotten maar besteden waar de nood het hoogst is.

Jacqueline Höcker – 10 februari 2018


Wethouder tovert “Voorrang voor Amstelveense jongeren op woningmarkt” uit zijn hoge hoed!

Wethouder Raat tovert niet alleen een onverwachte mogelijkheid maar zelf ook een onverwachte doorbraak uit zijn hoge hoed. Actief voor Amstelveen, wat dit onderwerp als eerste speerpunt in haar verkiezingsprogramma heeft staan- betreurt het dat er blijkbaar verkiezingen voor nodig zijn voordat de wethouder dit probleem serieuze gaat aanpakken, terwijl dit volgens het bericht al sinds 2016 mogelijk is!

Verder schrijft de wethouder; Het huidige toewijzingssysteem voor woningen is regionaal bepaald en werkt voor geen meter. Het systeem is er niet op gericht of je een woning nodig hebt, maar hoe lang je ingeschreven staat. Het gevolg: woningen gaan vooral naar mensen van buiten Amstelveen’

Dit is een probleem dat al jaren speelt in Amstelveen, en nu gaat de wethouder hier 2 maanden voor de verkiezingen mee aan de slag?!

Michel Becker – 10 februari 2018


Politiek is prioriteiten stellen!

Toen ik 5 jaar geleden vrijwillig afscheid nam van het politieke podium, kon men niet bevroeden dat de woorden van voormalig burgemeester Jan van Zanen, bewaarheid zouden worden; “wij danken u voor uw grote inzet en betrokkenheid als raadslid, maar heb zelf het gevoel dat wij de heer Becker nog wel terug gaan zien”. Een vooruitziende blik van een geweldige burgemeester.

Toen Tim Lechner mij vroeg om samen de lokale politieke partij Actief voor Amstelveen op te zetten, hoefde ik daar dan ook niet lang over na te denken. Er is namelijk genoeg werk aan de winkel en vooral op lokaal gebied liggen er uitdagingen en kansen om Amstelveen verder te ontwikkelen en in te richten voor de toekomst.

Politiek is prioriteiten stellen en niet alle wensen zijn te realiseren, maar keuzes van de huidige coalitiepartijen BBA,VVD,D66 en PvdA, zoals het opheffen van haltes openbaarvervoer, de aanleg zwembadje aan de Poel van €.900.000 (excl. 3 jarige bijdrage exploitatie tekort) en het kunstwerk Der Bogen van €.325.000, zouden en zullen wij toch echt niet maken. In de keuzes die wij wel maken, bijv. meer starterswoningen, meer persoonsgerichte thuiszorg, ondersteuning MKB en ZZP en beter openbaar vervoer, betrekt AVA als geen andere partij de inwoners van Amstelveen!

Inwoners mogen ons alles vragen via actiefvooramstelveen@ziggo.nl en kunnen straks op ons spreekuur terecht, waar wij niet alleen luisteren maar ook ons best gaan doen om problemen op te lossen. Leden kunnen als lid van ons ledenforum meebeslissen over de te volgen koers. Zelf verheug ik mij op de samenwerking met het enthousiaste team van AVA en ga vol vertrouwen de campagne voor de verkiezingen in. Zie voor ons verkiezingsprogramma www.actiefvooramstelveen.nl

Stem op 21 maart lijst 10, Actief voor Amstelveen!

Michel Becker – 7 februari 2018


Je moet als wethouder OV wel echt een dikke huid hebben.

Laat je onderzoeken hoe de inwoners van Amstelveen denken over het schrappen en omleggen van bushaltes en metro(sneltram) haltes.

Heb je dat door de ambtenaren helemaal goed laten onderzoeken. Neem je samen met de raad er een besluit over. Denk je: “nu zal het wel goed zijn”

Gaan die zelfde inwoners lopen klagen, als zij de ellende in de praktijk zien. Nee de bewoners hadden beter moeten opletten. Je kan toch als wethouder niet weten dat ze achteraf gaan lopen klagen. Maar let op “Als de eerste schop de grond in gaat komen er ook klachten over de ombouw van de Amstelveenlijn”, voorspelde hij. “Op papier kan het er allemaal goed uit zien, maar de klapper komt als het concrete praktijk wordt.”

Het is altijd het zelfde liedje eerst niet opletten en dan achteraf gaan lopen klagen.

Ze weten toch dat wij als overheid moeite hebben met mensen informeren. “hadden wij soms een brief bij de betrokken bewoners in de bus moeten laten bezorgen.”

Jullie weten toch dat we uit het Randwijk parkeeronderzoek niks geleerd hebben.

Let nou! … toch eens op.
Ik zeg het niet meer hoor.

Altijd wat met die inwoners. Lastig volk…

Tim Lechner – 6 februari 2018


Eigen bijdrage WMO naar nul terug brengen.

In de inspirerende gesprekken die de drie AVA lijsttrekkers van Actief voor Amstelveen gevoerd hebben met Zorginstellingen in Amstelveen is duidelijk geworden dat het noodzakelijk is de Eigen Bijdrage WMO naar nul te brengen.

Mensen mijden zorg waar juist de zorg nodig is. Ongeacht meervoudige zorg problematiek pleit AVA voor een transparant deregulerend beleid. Instellingen en zorgprofessionals zien door de bomen het bos niet meer en dat kost tijd, tijd die voor inwoners bestemd zou moeten zijn. Ava wil dat de gemeente en gemeenteraad dicht op de uitvoering zitten. Daarbij wil AVA dat de gemeente meer overleg en samenwerking stimuleert tussen inwoners, gemeente en Zorginstellingen. Het blijkt dat goed bedoelde initiatieven van de gemeente niet altijd in overleg gaan met deze zorginstellingen.
Met de toenemende vergrijzing, ouderen die thuis blijven wonen en dementerenden worden juist de samenwerkingsverbanden nog belangrijker. Met de 10 miljoen in de gemeentelijke reserve moet hier verandering inkomen.

Jacqueline Höcker – 1 februari 2018