Nieuwsberichten

31/10/2020
De afdeling voorlichting Amstelveen, heeft mooi werk verricht. In de pers, op de website en Facebook werd namelijk nogal met enige trots aangekondigd...
31/10/2020
Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptie. In Amstelveense politieke kringen beter bekend als PLECK. De twee nul versie...
26/09/2020
Nouja, de zon was niet zozeer in discussie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, maar de zonneweides die B&W graag zien...
26/09/2020
Participatie ja of nee en hoe De nieuwe particpatievisie. Een nota met een behoorlijk groot abstractieniveau werd behandeld in de commissie Algemeen...
26/09/2020
De sluiting van het dierentehuis en de enorme lange aanrijtijden van de dierenambulance naar een andere locatie Purmerend en Hoofddorp van de...
26/09/2020
Startersleningen, een onderwerp dat ter sprake kwam  in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Die regeling beoogt om meer starters in de...
26/09/2020
AVA wil het verstenen van tuinen in de wijken tegen gaan.  Aanleiding was de regel in een bestemmingsplan dat soms minimaal 1 auto op eigen terrein...
26/09/2020
Opnieuw voegt Amstelveen woningen toe zoals in het college uitvoeringsprogramma is vastgelegd, 26 middeldure en 2 dure koopappartementen. Op de...
26/09/2020
Een visie op zonne-energie waarin het antwoord van  B&W op de vraag waar zonne-energie in Amstelveen kan worden opgewekt. Doorlezing van het...
26/09/2020
Tijdens de raadsvergadering van 23 september is een motie over dat onderwerp van  initiatief van Jacqueline Höcker unaniem door de gemeenteraad...

Pagina's