Nieuwsberichten

19/05/2020
AVA heeft bij monde van Jacqueline Höcker schriftelijke vragen aan B&W gesteld over de sluiting van het Dierentehuis in Amstelveen. Eind april...
19/05/2020
Jacqueline Höcker heeft In de commissievergadering van Burgers en Samenleving van 13 mei vragen gesteld aan wethouder Berkhout om in gesprek te gaan...
07/05/2020
De gemeente zoekt een opvolger voor de huidige kinderburgemeester Lieuwe. Ook nieuwe kinderraadsleden! Wat doet de kinderraad?De kinderraad wordt elk...
19/04/2020
In de eerste plaats willen wij graag alle mensen in Amstelveen, die zich in deze moeilijke tijd inzetten om de crisis helpen te beheersen, hartelijk...
18/04/2020
AVA heeft de gemeente gevraagd om zich in te zetten huurverhogingen tijdens de coronacrisis af te wenden. Kennelijk lukt dat het landelijk niet om de...
17/04/2020
Veel inwoners, instellingen, zelfstandige ondernemers en bedrijven in Amstelveen zijn getroffen door de negatieve gevolgen van de corona-uitbraak. De...
12/03/2020
Al eerder was er sprake van een dergelijk plan op deze plaats, maar werd niet acceptabel gevonden. Nu dus een ander plan met ongeveer 310...
12/03/2020
AVA draagt de lokale media een warm hart toe. Op democratische gronden hebben inwoners het recht om goed geïnformeerd te worden. Lokale media hebben...

Pagina's