Een amendement is een voorstel om het besluit zoals voorgesteld (door het college) te veranderen. Het college bereidt namelijk de meeste raadsvoorstellen voor en doet daar een conceptbesluit bij. Over een amendement wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt de meerderheid van de raadsleden voor het amendement dan is deze aangenomen en wordt het conceptbesluit dus aangepast. Daarna wordt het (via het amendement) aangepast conceptbesluit in stemming gebracht.

Amendementen Status Datum Bron
Verbreden lokaal ondersteuningsfonds corona-uitbraak Aanvaard 08/04/2020 Bekijk details
Passend en veilig wonen voor ouderen Aanvaard 12/02/2020 Bekijk details
Schrijnende gevallen blijven helpen Aanvaard 06/11/2019 Bekijk details
Bouwen voor elk budget Verworpen 02/10/2019 Bekijk details
Gezonde jongeren bewegen meer Aanvaard 11/07/2019 Bekijk details
Internationale treinen Aanvaard 12/06/2019 Bekijk details
Startnotitie bioscoop Stadsplein Verworpen 12/06/2019 Bekijk details
Herziening woonaanbod Maalderij 4-8 Verworpen 27/03/2019 Bekijk details
Laagdrempelige cultuur voor alle kinderen Aanvaard 07/11/2018 Bekijk details
Aandelen Eneco Verworpen 26/09/2018 Bekijk details