AVA = Horen, Zien en Doen, ook in crisistijd!

In de eerste plaats willen wij graag alle mensen in Amstelveen, die zich in deze moeilijke tijd inzetten om de crisis helpen te beheersen, hartelijk bedanken. Wij hebben heel veel bewondering voor iedereen die zich inzet, zowel voor onze professionele hulpverleners als voor alle vrijwilligers. Wij zijn ook bijzonder de indruk van alle initiatieven die door de inwoners worden ondernomen. […]

AVA wil huren bevriezen

AVA heeft de gemeente gevraagd om zich in te zetten huurverhogingen tijdens de coronacrisis af te wenden. Kennelijk lukt dat het landelijk niet om de handen op elkaar te krijgen en af te zien van de jaarlijkse huurverhoging die per 1 juli met een maximum van 5,1 % tot 6.6 % . Volgens ons moet het wel mogelijk zijn om […]

Ondersteuningsfonds Corona uitbraak

Veel inwoners, instellingen, zelfstandige ondernemers en bedrijven in Amstelveen zijn getroffen door de negatieve gevolgen van de corona-uitbraak. De gemeente vindt het belangrijk om hen te ondersteunen in aanvulling op de compenserende maatregelen vanuit het Rijk, de banken en andere instellingen. De gemeenteraad heeft daarom in zijn vergadering van 8 april een breed pakket aan ondersteuningsmaatregelen in het leven geroepen. […]

Stimuleringsfonds lokale media

AVA draagt de lokale media een warm hart toe. Op democratische gronden hebben inwoners het recht om goed geïnformeerd te worden. Lokale media hebben de mogelijkheden op het gebied van zorg en welzijn, politiek, kunst en cultuur, lifestyle e.a uit te lichten een mening te vormen over wat er speelt en inwoners daarover goed te informeren. Jacqueline Höcker heeft gedurende […]

Appartementen Gr. van Prinstererlaan

Al eerder was er sprake van een dergelijk plan op deze plaats, maar werd niet acceptabel gevonden. Nu dus een ander plan met ongeveer 310 appartementen. Gemeente en ontwikkelaar dachten met dit nieuwe plan de eerdere bezwaren te hebben geneutraliseerd. Men had echter niet gerekend op zoveel meer bedenkingen, van niet alleen de omwonenden hebben, maar ook een aantal fracties […]

Woningen Haagbeuklaan

Op het terrein Haagbeuklaan 1-3 staat de Heilige Geestkerk  (kerkgebouw en dagkerk) met pastorie en klokkentoren. Ze hebben alle de monumentenstatus. Het bisdom heeft het terrein met gebouwen verkocht aan een ontwikkelaar. Deze heeft een plan ingediend om een andere ontwikkeling mogelijk te maken. Dat houdt in het bouwen van 57 koopappartementen  met een halfverdiepte parkeergarage. Het kerkgebouw en de […]

Schuldhulpverlening zelfstandigen en ondernemers

Als zelfstandigen en kleine ondernemers door uiteenlopende redenen schulden hebben en hulp nodig hebben, is er weinig waarop men kan terugvallen. Zelfstandigen hebben in zo’n sitiatie de plicht zich uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel en zijn dan officieel geen onderneming meer.  Dat is erg ontmoedigend en men raakt daardoor erg gemotiveerd. Uit een recent onderzoek blijkt dat […]

Klimaatadaptie

Klimaatadaptie is steeds belangrijker voor onze buitenruimte. Alle Nederlandse gemeenten moeten in 2020 over klimaatadaptiebeleid beschikken. Amstelveen gaat zich dit jaar dus buigen over twee thema’s: wateroverlast en hitte- en droogtestress. De raadsleden gaven op 2 maart jl. alvast hun input voor nieuw beleid klimaatadaptie. Michel Becker was daarbij namens AVA aanwezig en reageerde op de verschillende stellingen. Een samenvatting […]

Herontwikkeling Kronenburg

De herontwikkeling van Kronenburg begint vorm te krijgen. Plannen die in samenwerking worden gemaakt met makelaars en ontwikkelaars, laten een toekomstig Kronenburg zien met 3 kernwaarden; Groen, Levendig en Verbindend.  Gonnie van Rietschoten over de Beeldvormende sessie Kronenburg: “interessant, verhelderend en goed over nagedacht”. In het plan zijn 5 “harten” (clusters) te onderscheiden. die onderling verbonden worden door een langzaam […]

Parel aan de Poel

Michel Becker en Gonnie van Rietschoten waren namens AVA op 18 februari j.l. in het Noorddamcentrum. Met andere aanwezigen kregen zij informatie over de wederopbouw van de Urbanus Kerk. Dat gaat binnen afzienbare termijn van start. Deze druk bezochte avond gaf een interessante inkijk in hoe de kerk de komende jaren hersteld gaat worden. Een presentatie van het architectenbureau en […]