Laat Nes aan de Amstel niet in de kou staan

Nes aan de Amstel is een dorp dat deel uitmaakt van gemeente Amstelveen aan de rand van Provincie Noord Holland. Het dorp ligt, zoals het tweede deel van de naam aangeeft, aan de rivier de Amstel. Nes is in de 16e eeuw ontstaan als buitendijksland waaraan het haar naam Nes te danken heeft.

Herinneringen aan vervlogen tijden

Van grote afstand kun je de mooie Urbanuskerk bewonderen. De kerk die voor dit fijne dorp een belangrijke rol heeft gehad en nog heeft. Waar je bent geboren is van belang. Het vormt je en deze socialisatie neem je je hele leven mee. Als jongen, wonende aan de overkant van Nes aan de Amstel, moest ik met een bootje naar de overkant varen om naar school of naar het dorp te gaan. Ik was niet de enige, vanuit de Rondehoep waren er meerdere kinderen die met de boot naar de overkant gingen.

In de wintermaanden kon het wel eens problematisch zijn als het ijs onvoldoende hard was. Onze ouders waren onze helden die dan met planken, haken en andere materieel alles in de strijd gooiden zodat we toch de overkant konden bereiken. Wanneer er een ijsbreker of een grote boot van Van Seumeren in aantocht was werden op school alle kinderen van de overkant (Rondehoep) verzameld om versneld naar de overkant terug te keren.

Klein, maar fijn

In Nes aan de Amstel was onze school de St Joseph (eerst aan de Amstel) in het dorp gevestigd. Tegenwoordig heet deze school De Zwaluw. Behalve een kerk, school, restaurant-bar was er een supermarkt en bij de lokale slagerij kwam ik niet voor een plakje worst maar voor de schuimblokken die mij bij het betreden van de winkel liefdevol aankeken. 1 keer in de maand was er een film in het dorpshuis en voor 1 gulden kon je genieten van de film. Daar keek je lang van tevoren al naar uit.

Veranderen is niet altijd beter

Nes voelt voor mij als thuiskomen. Het dorpje is te mooi en te klein om er hard doorheen te rijden. Dit is momenteel wel iets dat speelt bij de bewoners.  Men maakt zich daar op dit moment zorgen over. 

In mijn ogen zet ik hieronder een aantal punten op rij die kenmerkend voor Nes aan de Amstel zijn: 

  • De inwoners van Nes aan de Amstel zijn sociale en nuchtere mensen die met elkaar in een fijne omgeving willen wonen.
  • Nes aan de Amstel is landelijk met een open karakter en veel natuur.
  • Er wonen creatieve, ondernemende en oplossingsgerichte mensen.
  • Voor kinderen is er veel groen en speelmogelijkheden.

Geworteld in Nes aan de Amstel

Er zijn vele mooie herinneringen aan Nes aan de Amstel die ik koester. Herinneringen en mogelijkheden wil je doorgeven aan nieuwe generaties. Als jongere wil je de wereld ontdekken en verkennen maar wil je je ook kunnen terugtrekken in je vertrouwde dorp. Ook de jongeren van Nes aan de Amstel moeten de mogelijkheid krijgen om in Nes aan de Amstel te kunnen gaan wonen. Uiteraard zijn er een aantal nieuwe huizen gebouwd. Denk aan de gedenkwaardige boerderij naast De Vergulde Zon, de melkfabriek en de benzinepomp van Nieuwendijk maar nu is er geen doorstroom naar een (betaalbare) woning voor de jongeren in Nes aan de Amstel. 

Ronald Bouwman


Waar gaan onze kinderen straks naar school?

Waar in Amstelveen gaan onze kinderen straks naar school? Want goed onderwijs voor kinderen en jongeren willen we het liefst op een zo kort mogelijke afstand van ons huis hebben. En niet te vergeten wát voor onderwijs bieden we ze aan.

Vakmensen opleiden, een must

‘Mijn kind naar het praktijkonderwijs of VMBO en tegelijkertijd roepen dat wij vakmensen missen’
Het lijkt wel een schande als je meer met je handen gaat werken. In de maatschappij, op school maar ook in gesprekken met ouders en kinderen speelt dit enorm.

Als het woord praktijkonderwijs of VMBO valt lijkt het net of dit minder goed is. Soms wordt er expliciet door ouders gepusht om hoger te scoren, want een advies op VMBO kun je niet aan je familie of vrienden verkopen. Ook als een kind meer moeite heeft om zich te concentreren of meer tijd nodig heeft.

Als je onderwijsontwikkeling nét even anders verloopt val je snel buiten de boot. Dit is heel frustrerend voor het kind en geeft ook een verkeerd beeld af. Een kind wil niet buiten de boot vallen maar onderdeel zijn van een groep. Onbewust creëren wij als maatschappij en opvoeders een kloof. Wanneer is dit begonnen en wanneer is dit zo veranderd? 

De hoge vraag naar vakmensen moet een eyeopener zijn

Op dit moment zien we dat de vraag naar vakmensen in de bouw en andere ambachtelijke beroepen significant hoog is. Er liggen nu kansen voor veel kinderen om hier een mooie carrière in te maken. Een deel van de Amstelveense kinderen bezoeken scholen buiten onze gemeente. Deels is dat op basis van eigen keuzes, deels omdat dichter bij huis de juiste onderwijsvorm nog ontbreekt. In een grote stad met meer dan 95.000 inwoners zou dit niet meer mogelijk moeten zijn.

Het is tijd voor een omslag van denken naar doen. Met neerkijken op het beroepsonderwijs of kinderen die net wat meer nodig hebben doen we kinderen, ouders, docenten en de maatschappij ernstig tekortEen schoolkeuze moet iets van het kind zijn, niet van de maatschappij.

Wie neemt het voortouw?

Actief voor Amstelveen kijkt vooruit en vindt dat het roer om moet. Met een goede en positieve mindset kunnen wij dat ook in Amstelveen bereiken. Amstelveen moet met minimaal 95.000 inwoners beter in staat zijn om hierop in te spelen. De onderwijsvorm is niet leidend maar wat het kind nodig heeft.

Dit betekent out of the box denken, denken in kansen en mogelijkheden. Hierin kun je ook het Amstelveense bedrijfsleven en ondernemersverenigingen in betrekken. Een voorbeeld is Loogman. Deze onderneming probeert veel jonge mensen een carrière aan te bieden. We kunnen Amstelveense bedrijven nog meer verbinden en betrekken.

Het onderwijs en bedrijfsleven is in deze ook aan zet. Denk aan passende stageplekken en de kinderen nog meer zicht te geven wat er allemaal mogelijk is, want alleen ben je sneller maar samen kom je verder. Wij pakken, in deze ontwikkeling, graag de handschoen op.

Niet ieder kind wordt later arts of advocaat. Leer je kinderen dat het oké is om met je handen te werken en toffe dingen te bouwen.
 bouwbedrijf Gebr. Van Kessel

Ronald Bouwman, Schooldirecteur en kandidaat raadslid AVA


Omgangsvormen op Internet

Hoe wij met elkaar omgaan wordt blijkbaar steeds banaler. Anoniem ergens op reageren is tegenwoordig de nieuwe norm in plaats van face to face. Ook Amstelveense inwoners, politici en ondernemers vallen hieraan ten prooi.

Social Media

Vele vinden het leuk om van alles te delen op social media. Van familie kiekjes en verhalen, tot zakelijke reclame of politieke belangen. Alles plaatsen we op media zoals Facebook, Twitter of Instagram. Foto’s en filmpjes vliegen je om de oren en we liken, delen en reageren massaal. Leuk!

Vind oude bekenden of maak een nieuw netwerk

Elke dag zijn we op zoek naar contacten. Gewoon voor de leuk maar soms om oude vrienden weer eens te spreken. Ook is de opbouw van een nieuw netwerk via deze wegen een mooie manier. Breng je boodschap onder de aandacht van mensen in je omgeving of tot ver over de grens. En die willen nog wel eens vervagen.

Anoniem of fake profiel

Vooral op Twitter wordt men overspoeld met anonieme volgers. Deze profielen genieten ervan om de boel eens flink op te stoken of om bergen desinformatie de wereld in te slingeren. Op Facebook wordt anoniem wat lastiger, maar daar is een fake profiel zo aangemaakt. Net als op internetpagina’s waar men kan reageren. En kunnen deze “personen” lekker los gaan op alles en iedereen. Tot schaamteloze reacties en bedreigingen aan toe.

Niet normaal maken, wat niet normaal is

Wat bezielt iemand om een ander zo te kwetsen? Is het verveling of afgunst. Die ander heeft iets wat jij niet hebt, doet iets wat jij niet kan of wil? Geen idee. Ieder weldenkend mens kan zich daar totaal niet in verplaatsen en wil dat ook niet. En toch gebeurt het op grote schaal. Tijdens de afgelopen 2 jaar is haat tegen anderen online steeds groter geworden. Het wordt tijd dat er regels komen. Laten we niet normaal maken, wat niet normaal is, hoor je vaak, hoewel dat in een andere context geplaatst wordt, maar ook voor online media geldt dit.

#Doeslief

Deze Sire campagne uit 2019 is nog steeds actueel en lijkt steeds actueler te worden. Zeker in deze campagnetijd voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022, waarin mensen en partijen voor hun eigen programma’s staan. Om dan persoonlijke anonieme aanvallen uit te voeren op andere personen, is niet alleen ongewenst en immoreel, maar ook soms ook pijnlijk en ongehoord.


COMMUNICATIE

Communicatie is niet alleen een vorm van contact, het zorgt voor verbinding, ook in Amstelveen

We moeten meer met elkaar in gesprek  zien te komen. 

Communicatie is niet alleen belangrijk tussen inwoner en gemeente maar ook tussen inwoners onderling. Alleen op die manier komen we te weten wat er speelt bij onze inwoners.

Jong en Oud samen

Je kunt dan denken aan jong en oud met elkaar in contact te brengen. Zij kunnen bepalen hoe ze elkaar kunnen helpen, elkaar beter te begrijpen. Want 1 ding staat vast: jongeren kunnen veel leren aan ouderen maar andersom geldt precies hetzelfde. Ervaringen met elkaar delen kan  levens verrijken, horizonnen verbreden en een andere kijk op zaken geven.  Er kan van alles bedacht worden  maar het is veel beter als de mensen dit zelf aandragen. Want alleen dan is er draagvlak en is de kans op slagen vele malen groter.
Gezamenlijk een maaltijd koken en nuttigen, een wandeling maken met elkaar of een boodschap halen voor een ander, het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn!

Wie wil wat

Wat voor uitgaansgelegenheden zouden de jongeren gerealiseerd willen hebben? Hoe leuk zou het zijn als ze in Amstelveen hun eigen plek hebben. Tenslotte willen we graag dat jongeren in Amstelveen blijven om een toekomst op te bouwen.

En wat kunnen we nu écht doen om senioren meer gevoel te geven dat zij nog steeds een belangrijk onderdeel van onze maatschappij zijn? Zoveel vragen die met een duidelijk communicatie te beantwoorden zijn.

Leren van elkaar voorkomt ook vereenzaming

In alle gevallen is het van belang dat iedereen zichzelf kan zijn in een veilige omgeving met goede basisvoorzieningen waarin mensen ook de mogelijkheid hebben zich te ontplooien en te ontwikkelen op welk gebied dan ook.                                

Bij ouderen (en soms ook bij de jongeren) komt eenzaamheid helaas regelmatig voor. Ook dan is communicatie een goed instrument om inwoners te informeren over ontwikkelingen. Communicatie die is gericht op een specifieke doelgroep. Jongeren zullen dit vooral digitaal doen terwijl ouderen liever een schriftelijk bericht krijgen. Of misschien iemand persoonlijk spreken. Maar ook op dit vlak kunnen jongeren de oudere generatie op weg helpen.

Samen kom je verder

Alles valt en staat met communicatie, duidelijk en eerlijk. Geen loze beloftes maar open en oprechte interesse in onze medemens. En dan kunnen we met elkaar een mooier Amstelveen realiseren.

Ruscha de Jong, AVA-PLUS


Voor wie bouwen we in Amstelveen?

Voor wie we bouwen in Amstelveen is een vraag, die steeds vaker opduikt de laatste tijd. Want de huidige woningbouwplannen in Amstelveen sluiten totaal niet meer aan bij de vraag die er is.

Wat bouwen we aan de Ouderkerkerlaan 150 in Amstelveen

Aan de Ouderkerkerlaan 150 zijn er plannen om een woontoren te bouwen met daarin 130 appartementen.
Huur en koop die bedoeld zijn voor de starters, jongeren en Empty Nesters uit Amstelveen. Eindelijk, horen wij jullie denken. Er komen woningen waar iedereen op zit te wachten.

Hoog en Klein

Laten we eens kijken wat er dan gebouwd gaat worden. Een 2 kamer koop appartement van 56m2 voor € 325.000. Daar kan je dus als alleenstaande met een modaal inkomen naar fluiten. Misschien als je gaat samenwonen, maar ook dat wordt wel een uitdaging.
Ben je een Empty Nester (met kleinkinderen) dan gaat dit ook lastig worden als de kleintjes bij opa en oma willen logeren. Maar goed, daar is eventueel nog wel een mouw aan te passen, maar groot is het geenzins. Dan maar voor het 3 kamer appartement
€ 367.719 voor 67m2. Gelukkig kan je daar wel een gezin in stichten, maar dan moet je wel een heel goed inkomen hebben of je oude huis dik verkopen, en wil je dan zo klein gaan wonen. Ook de huurprijzen zijn middelduur, toch zijn de oppervlakten net zo klein als de koop appartementen.

Dus weer die vraag, voor wie bouwen we?

Nou, ook op deze plaats wéér niet voor alle starters, jongeren en Empty Nesters die zo vreselijk graag een leuke betaalbare woning willen betrekken in Amstelveen. Waar ze kunnen beginnen aan een nieuw leven, alleen, samenwonend, als gezin of genietend van hun oude dag. Nee, deze woningen vallen weer buiten het budget. Zowel in prijs als in omvang.

Expats en import Amstelveners wrijven in hun handen

Jazeker, deze groepen zijn zeer content met de bouw van deze woningen. Want waar de motie uit 2016 “Focus op middeldure huur” inzette op doorstroming uit sociale huur én het belang van doorstroming en huisvesting van werknemers van internationale bedrijven, is hier blijkbaar alleen gedacht aan die laatste groep. Gezien de grootte van de aangeboden appartementen en de bijbehorende prijzen, is er voor de lang wachtende Amstelveense starter, jongere en Empty Nester nog geen zicht op een voor hen betaalbare woning. Weer een gemiste kans.

Maar wat dan wel te bouwen

Laten we eerst eens beginnen met een goede inventarisatie waar de vraag naar is. Niet klakkeloos roepen Wat, Hoeveel en Hoe duur, maar luisteren naar de woningzoekende inwoners van Amstelveen. en daarna bepalen wat, hoeveel en hoe duur we gaan bouwen. Er is blijkbaar een overschot aan middeldure huur dus waarom dat dan verder bijbouwen. Of is de middeldure huur die er nu is, simpelweg te duur en te klein, om de doorstroming op gang te brengen? Zoveel vragen waar eerst een antwoord op moet komen. En het liefst zo snel mogelijk want elke dag die een woningzoekende moet wachten is er 1 teveel.
AVA bezorgd over beveiliging Joodse Instellingen

De beveiliging van Joodse instelling gaat op de schop.

De beveiliging van Joodse instellingen in Amsterdam gaat op de schop, zo meld vandaag de Telegraaf. Dit wordt bevestigd door de Gemeente Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee.

Joodse gemeenschap in Amstelveen

In Amstelveen woont eveneens een uitgebreide Joodse gemeenschap, met panden die worden beveiligd. Wij maken ons zorgen, dat het hier dezelfde kant opgaat als in Amsterdam.

Vragen aan het College van B&W in Amstelveen

Fractievoorzitter Michel Becker gaat daarom op dinsdag 1 februari a.s. tijdens de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen de volgende vragen stellen aan het college:

1. Gaat in Amstelveen, in navolging van Amsterdam, de beveiliging van de Joodse Instellingen hier ook op de schop?

2. Zo ja, is de veiligheid voor bezoekers en omwonende dan wel voldoende gewaarborgd?

3. Is er met de betrokken Joodse Instellingen overleg over deze kwestie geweest?

4. Indien dit een bezuinigingsmaatregel betreft door de Koninklijke Marechaussee, is het college bereid, om uit veiligheidsoverwegingen, dit financieel te compenseren?


OCA stopt en voegt zich bij AVA

De Ouderen Combinatie Amstelveen stopt na 22 jaar.

Na 22 jaar houdt Ouderencombinatie Amstelveen op te bestaan en brengt haar gedachtengoed per 1 maart 2022 onder bij Actief voor Amstelveen. Volgens het huidige raadslid van OCA Daniëlle Hacquebard, die als 2e op de lijst het stokje overnam van de vorig jaar overleden Percy de Robles, is tot haar spijt het raadslidmaatschap niet meer te combineren met haar drukke werkzaamheden als ondernemer. Samen met haar man Mareno Hacquebard (huidig voorzitter van OCA), bestiert zij een schoonmaak en beveiligingsbedrijf. Ook de heer De Mol, medeoprichter en voormalig bestuurder van OCA, ziet geen andere uitweg dan te stoppen. Opvolging dient zich niet aan en om de belangen van de ouderen in Amstelveen veilig te stellen is ook hij blij dat de lokale partij AVA deze belangrijke taak op zich wil nemen.

Seniorenplatform AVA-PLUS

AVA fractievoorzitter en lijsttrekker Michel Becker geeft aan dat AVA als lokale partij al veel aandacht heeft voor jongeren en ouderen binnen Amstelveen en deze met jongerenplatform AVA-NEXT en seniorenplatform AVA-PLUS ook inspraak en een stem geeft. Met de toegevoegde expertise van OCA, is AVA nog meer in staat meer draagvlak te creëren om de belangen van ouderen in Amstelveen te behartigen. Met het door OCA uitgesproken vertrouwen gaat AVA kandidaat raadslid Ruscha de Jong- de Roos hier dan ook vol energie mee aan de slag. Beide partijprogramma’s sluiten wat dat betreft naadloos op elkaar aan, meer veiligheid, seniorencoach voor passende huisvesting, aandacht voor vereenzaming, gratis openbaarvervoer voor 65+, en ook de wens voor een wethouder Ouderenbelang.

Uitbreiding Kieslijst en bestuur van AVA

Om het wederzijds vertrouwen te onderstrepen zullen Daniëlle en Mareno Hacquebard en de heer Wim de Mol als lijstduwers de AVA kieslijst gaan sieren. Omdat het ouderenbelang haar nog steeds aan het hart gaat en zij hiervoor haar verantwoordelijkheid wil nemen, zal Daniëlle Hacquebard na de verkiezingen toe treden tot het bestuur van AVA, waar zij de portefeuille Ouderenbelang zal behartigen en de fractie van AVA kritisch zal volgen.    

Foto van links naar recht: Ruscha de Jong, Daniëlle Hacquebard, Michel Becker


Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief