De Top 10 van Actief voor Amstelveen

Vol trots presenteert Actief voor Amstelveen de top 10

Op de ledenvergadering van AVA woensdag jl. hebben de leden unaniem de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Alle kandidaten overleggen volgens de statuten van AVA een VOG verklaring. Voorzitter en oprichter van AVA Tim Lechner, feliciteerde namens bestuur en leden alle kandidaten en heeft mede door de aanwezige expertise en diversiteit op de lijst, alle vertrouwen in een succesvolle campagne met zetelwinst tot gevolg

TOP 10 TEAM AVA 

1. Michel Becker, ondernemer


Mede oprichter en huidig fractievoorzitter van AVA, 40 jaar ondernemer, meer dan 30 jaar bestuurlijke actief bij o.a. Koninklijke Horeca Nederland, Economisch platform KvK NH, Sporting Martinus en de lokale politiek. Met zijn tomeloze inzet, dossierkennis en energie, hét voorbeeld dat je in de lokale politiek echt van betekenis kunt zijn om doelstellingen te verwezenlijken. 

2. Gonnie van Rietschoten, ondernemer MKB

Momenteel burgerlid van AVA in de commissie Ruimte-Wonen & Natuur. Als eigenaar van een rijwielzaak, pakt zij ook haar verantwoordelijkheid als bestuurslid bij de V.A.D. Vereniging Amstelveense Detaillisten. Onderscheid zich door haar inzet en betrokkenheid bij de verschillende dossiers, vooral op het gebied van betaalbaar wonen voor ouderen & jongeren in Amstelveen. 

3. Peter Grifhorst, facilitair manager

Een echte teamplayer, heeft als “mensen-mens” zijn sporen verdient op maatschappelijk gebied, vooral als trainer-coach bij verschillende Amstelveense voetbalclubs. Heeft naast een groot netwerk een creatief organiserend vermogen en staat midden in de Amstelveense gemeenschap. 

4. Kavita Laldjising, service coördinator Vastgoed

Met haar jeugdige uitstraling en enthousiasme een welkome aanvulling op de lijst. Brengt haar kennis in betreffende huurdersbelangen en is voor de jongeren aanspreekpunt voor AVA-NEXT (Jongerenplatform AVA). Heeft oog voor groen en tevens als vrijwilligster bestuurlijk actief bij Sporting Martinus.

5. Ben Westendorp, procesmanager

In bestuurlijk Amstelveen geen onbekende. Zeer gewaardeerd als fractiesecretaris en als burgerlid in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Een zeer gedreven politicus en een echte dossiertijger zonder franje, met duurzaamheid als specialisatie. Voorzitter bij Veilig Verkeer NL Amstelveen, nu als vrijwilliger redacteur bij MijnAmstelveen. 

6.Ronald Bouwman, schooldirecteur basisschool

Veel kennis van zaken op het gebied van onderwijs, jeugdhulpverlening en gedragsproblematiek. Brengt met zijn justitiële achtergrond veel expertise binnen betreffende veiligheid en ondermijning. Wij delen zijn visie om vanuit de overheid meer vraaggericht dan aanbodgericht te werken, meer in te spelen op wat jongeren nodig hebben en dit doeltreffender af te stemmen.
 

7. Ruscha de Jong- de Roos, senior accountmanager

Actief in de Bewonerscommissie met grote aandacht voor achterstallig onderhoud bij sociale huurwoningen. Een warme authentieke persoonlijkheid die zich niet alleen in gaat zetten voor de woonzorg bij ouderen, maar ook bij AVA-PLUS (seniorenplatform), het aanspreekpunt is. 

8. Robert Logger, ondernemer elektrotechniek

Als vrijwilliger betrokken bij verschillende participatieprojecten, zet zich bij Het Taalhuis in voor integratie nieuwe Nederlanders en expats, is actief bij reizigersbelang Rover en al jarenlang strijder voor het behoud van de Museumtram, wat gelukt is. Gaat zijn expertise inzetten op het gebied van verkeer en vervoer, integratie en planologie. 

9. Wil Seiffers-Nijhuis, vrijwilliger ANBO belastingadvies & toeslagen

Een voor AVA een gewaardeerd en bekwaam burgerlid in de commissie Burger & Samenleving. Ook actief als vrijwilliger voor o.a.de seniorenorganisatie ANBO, waarbij zij vooral ouderen financieel adviseert op het fiscale vlak, tegenwoordig ook bij het aanvragen van een QR code. 

10. Robbert Seidemann, Business & Channel Development Manager

Als betrokken bewoner in het Oude Dorp betrokken geweest bij verschillende participatieprojecten. Daar is de ambitie gegroeid om zich samen met AVA in te zetten voor een inclusieve gemeenschap, met meer diversiteit, het vitaliseren van de stad en om onze jongeren te behouden, betaalbare starterswoningen. 

De lijst zal voor eind januari 2022 nog worden aangevuld met een aantal zeer interessante lijstduwers, dan wordt ook ons volledige verkiezingsprogramma bekend. Voor nu al de belangrijkste speerpunten: BETAALBARE STARTERS- & SENIORENWONINGEN, VERJONGING en DIVERSITEIT. 


Eenzijdig fiets gebruik Rotondes in Amstelveen

Rotondes, een bron van (bijna) ongelukken

De rotonde aan aan de Sportlaan/Beneluxbaan blijft voor problemen zorgen. Diverse fietsers en scootergebruikers ervaren vaak (bijna) aanrijdingen, omdat er geen eenrichtingsverkeer is op de rotonde-fietspaden. Dit zorgt vaak voor onveilige situaties. Diverse meldingen stromen bij ons binnen, zeker nu het vroeger donker wordt.

Links kijken, rechts kijken, oversteken

Ook bestuurder van auto’s, busjes, vrachtwagens en overige bestuurders raken de draad kwijt. Want bij de ene rotonde komen fietspadgebruikers alléén van rechts en bij de andere weer van alle kanten. AVA stelde al eerder vragen over het gevaar van de glazen platen, die nog stééds niet zijn vervangen, waardoor de situatie nog onoverzichtelijker en gevaarlijk is. Hoeveel (bijna) ongelukken moeten er nog gebeuren?

Tijd voor antwoorden

Daarom worden er in de komende commissievergadering van Ruimte Wonen en Natuur op 2 december 2021 de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Kan het college aangeven, waarom er destijds is gekozen voor tweezijdig gebruik van de fietspaden op deze rotonde?
  2. Andere rotondes aan de Beneluxbaan zijn inmiddels aangepast op eenzijdig gebruik, waarom de rotonde Sportlaan dan nog niet?
  3. Is het college bereid om deze gevaarlijk situatie zo spoedig mogelijk aan te pakken en ook deze rotonde eenrichting te maken?
  4. Is er al enig zicht op de termijn, dat de glazen wanden vervangen worden door traliewerk?
  5. Kan het college toezeggen dat alle rotondes in Amstelveen een universele rijrichting krijgen, zodat het voor elke verkeersdeelnemer eenduidig is waar andere gebruikers vandaan komen.
  6. Aan de zuidzijde van de Sportlaan nabij de rotonde is het fietspad twee zijdig, maar aan de noordzijde niet. Nu moeten gebruikers van het fietspad komende uit de Maarten Lutherweg, indien ze richting stadshart willen, eerst oversteken en dan weer terug, om vervolgens aan de westzijde van de Beneluxbaan richting stadshart te gaan. Waarom is dit stukje, net als de overzijde, niet tweezijdig.


Elk kind een fiets in Amstelveen

Elk kind verdient een fiets.

Een fiets is meer dan een vervoermiddel. Voor kinderen in de leeftijd tussen 8 en 18 jaar is fietsen een manier om mee te doen en in vrijheid de wereld te ontdekken. Helaas is de aanschaf van een veilige fiets voor veel kinderen een te dure, onmogelijke uitgave. De laatste jaren neemt het aantal leerlingen op lagere scholen dat geen fiets heeft toe. Veilig leren fietsen is zo voor veel kinderen niet weggelegd en deelname aan het Verkeersexamen wordt bemoeilijkt.

ANWB Kinderfietsen plan

Gelukkig is er een schitterend plan van de ANWB : het Kinderfietsenplan zamelt oude fietsen in, en deze worden weer opgeknapt om ze vervolgens te geven aan kinderen waarvan de financiële situatie thuis, geen ruimte biedt om een goede fiets te kunnen aanschaffen. Deze oude fietsen worden vakkundig en professioneel weer opgeknapt tot een veilige fiets waarmee kinderen voor de dag kunnen komen. 

Waarom nog niet in Amstelveen

Ook in Amstelveen wonen kinderen die zich geen fiets kunnen veroorloven. De financiële situatie thuis laat dat niet toe. En kinderen die niet op de fiets naar school kunnen, niet buiten kunnen spelen met een fiets voelen zich soms anders en buitengesloten. Wij willen dit veranderen. Vandaar onze vraag aan de Gemeente Amstelveen om serieus naar het Kinderfietsenplan te kijken.

Fietsen is gezond

Waar men vaak aan voorbij gaat is dat fietsen, zeker bij kinderen, er toe bijdraagt dat ze vaker buiten zijn, bewegen en zich veilig in het verkeer leren verplaatsen. In de huidige tijd, waarin kinderen minder gesport hebben tijdens schooltijd, is lekker buiten kunnen fietsen een mooie toevoeging aan hun bewegen. Maar dan moet je wel een fiets hebben.

Kom op Amstelveen

Wij hebben inmiddels een verzoek gedaan om dit belangrijke plan op de agenda van de gemeenteraad te krijgen door middel van een agenda verzoek. In januari gaan wij samen met de andere leden van de commissie Burger en Samenleving bespreken hoe we als gemeente dit plan ten uitvoer kunnen brengen.


Nieuwbouw betaalbare huizen gaat veel te langzaam

Gemiddeld duurt de bouw van nieuwe huizen vanaf de eerste penstreep tot oplevering 6 jaar, ook in Amstelveen. Volgens de wethouder kunnen Tiny Houses en andere hele kleine goedkope woningen sneller gebouwd worden. Namelijk in 3 jaar tijd. Is drie jaar niet nog veel te lang en komt hiermee de woningnood niet nog verder in het gedrang? Als je het aan de woningzoekende vraagt, gaat de nieuwbouw van betaalbare huizen veel te langzaam.

Tijdelijke huisvesting Klakbranderij en Bovenkerkerhoek

De gemeenteraad van Amstelveen heeft de afgelopen periode 2 moties aangenomen om te kijken en te werken aan tijdelijke huisvesting op grond waar nog geen andere bestemming voor is gevonden. Er is zelfs een specifieke locatie aangedragen bij de Kalkbranderij/Bovenkerkerhoek. Een ideale plaats waar nog geen andere bestemming voor is gevonden. Hier kunnen tijdelijke woonvormen gebouwd worden, om een gedeelte van onze jeugd een eigen plek te geven, terwijl ze wachten op betaalbare permanente woningen in Amstelveen.

Woonagenda Amstelveen 2018-2022

De huidige bouwgetallen uit de afgelopen periode laten geen mooi beeld zien. Het zicht op betaalbare woningen op korte termijn is diep triest. En als er al iets opgeleverd wordt is dat middel(dure) huur en dure koop.


Even de cijfers op een rijtje van de afgelopen jaren.

Omschrijving2017201820192020
Omschrijving2017201820192020
Opgeleverde woningen Sociale huur2913500
Opgeleverde woningen (middel)dure huur019111214
Opgeleverde woningen betaalbare koop84000
Opgeleverde woningen middeldure koop06700
Opgeleverde dure koop131381741
Woningvoorraad41.22041.47741.73041.908
% Koopwoningen45%45%45%45%
Bron Programmabegroting 2022

Worden er nog woningen gebouwd ná 2021? Jazeker. Men verwacht 255 nieuwe woningen in 2021 en 869 in 2022. Een groot deel in de (middel)dure huur. Maar sociaal en betaalbare koop komt helaas nog niet voor.

Wat is snel bouwen volgens de wethouder in Amstelveen

In de begroting 2022 is aandacht voor de toekomst van de woningbouw de komende jaren. De tijdelijke huisvesting komen niet voor in deze stukken. Wel de Legmeer. De transformatie van dit gebied kán de woningvoorraad een boost geven, maar of deze doorgaat is nog omgeven met vele onzekerheden. Net als de studentenwoningen in Kronenburg, waar het Ministerie op dit moment bezwaren tegen heeft geuit. Kortom, heel snel gaat de woning voorraad voor starters, jongeren en ouderen die betaalbaar kleiner willen gaan wonen, er niet komen.

Op vragen waarom de uitvoering van de motie op zich laat wachten, antwoordde de wethouder dat ze er mee bezig zijn en er snel duidelijkheid komt. Maar wat is snel? Nou snel is in dit geval 3 jaar. Normaal is de tijd om alle stappen en procedures te doorlopen om tot het bouwen van woningen te komen, 6 jaar. Dus 3 jaar is volgens de wethouder heel snel.

Wooncrisis in Amstelveen kan niet in 4 jaar tijd opgelost worden

Met andere woorden de afgelopen 3 jaar is er voor deze groepen nog te weinig tot niets gebouwd, en de komende 3 jaar is daar ook nog geen zicht op. Iedereen is realistisch genoeg om te weten dat we de huidige wooncrisis niet in 4 jaar tijd kunnen oplossen. Door creatieve woonalternatieven sneller te omarmen moeten we een mooi begin kunnen maken.


Herdenken in Amstelveen

De herdenking aan de Keizer Karelweg, van een geallieerd bombardement is één van de meerdere kleinere herdenkingspunten die Amstelveen sinds 2020 plaatst.

Gedenktegel Keizer Karelweg ter hoogte van nummer 436

Alweer 80 jaar geleden werden in een geallieerd bombardement een aantal huizen aan de Keizer Karelweg geraakt. Dat was niet de bedoeling, het echte doel was de Duitse bunker bij de Pauluskerk. Twee echtparen kwamen om het leven, twee huizen werden verwoest en vier andere raakten zwaar beschadigd. Een verdrietig stukje van de geschiedenis in Amstelveen

Herdenkingstegels

Door een initiatief van de Historische Vereniging Amstelveen heeft de gemeente het mogelijk gemaakt vandaag het bombardement te memoreren. Vanmiddag werd onder flinke belangstelling een gedenktegel onthuld. Diverse nabestaanden waren aanwezig.
Deze gedenktegel is onderdeel van project Historisch Besef.

De herdenktegel aan de Keizer Karelweg t.h.v. nr. 436

Verleden

Het is belangrijk om ook de geschiedenis van Amstelveen te kennen. Met vele nieuwe inwoners en huidige maatschappelijke ontwikkelingen is het meer dan nodig om het verleden van Amstelveen ook te laten zien. Naar de toekomst kijken kan alleen als men het verleden respecteert.
Naast wethouder Raat was er, vanuit de lokale politiek, alleen belangstelling van Actief voor Amstelveen om bij deze onthulling aanwezig te zijn. Onze burgerraadsleden Ben Westendorp en Wil Seiffers waren namens AVA ter plaatse.


De straat op met die straatmuzikanten in Amstelveen

Je kent het vast wel. Je loopt in een gezellige stad over straat en ineens staat daar een jong of ouder muzikaal persoon die de sterren van de hemel zingt of speelt. Ineens krijg je de vibes en wil meezingen, dansen of je straalt stilzwijgend van plezier. Na afloop doneer je een Euro of meer en loopt met een goed gevoel weg. 

Ik reis veel en kom vaak in verschillende steden. Dus ik ken dit gevoel zelf zeker. Het is alleen opvallend dat ik deze ervaring nooit in mijn thuisstad Amstelveen heb gehad. Herken je dat?

Waar is de spontaniteit in Amstelveen?

Als ik op het Stadshart of in enig ander Amstelveens winkelcentrum loop, dan kom ik weinig tekort. Alles lijkt er te zijn, maar toch mis ik iets. Ik vind de juiste kleren die ik wilde, er is een heerlijke juice bar, de espresso wordt overal sterk en snel geserveerd en alles is schoon, ordelijk en netjes. Dus wat mis ik dan toch? 

Het is echt niet zozeer het unieke boetiekje dat Amsterdam of zelfs Uithoorn of Mijdrecht wel te bieden heeft. Zo modern ben ik niet. Het is ook niet dat ik me irriteer aan de ‘o zo gemaakte’ Sinterklaas feestjes of andere minder gelukte ‘events’ zoals de gemeente het noemt. Het voelt voor mij een beetje als een gemis aan spontaniteit en creativiteit. 

Je kent waarschijnlijk de spontane Flash Mobs die wel op het Amsterdam Centraal station en verschillende andere Nederlandse steden worden gehouden. Dat komt echt niet doordat er daar meer publiek is. Amstelveen nodigt er op dit moment gewoon niet voor uit. Behalve dan de enkele keer dat de Waka Waka Flash Mob georganiseerd werd. Die trok 1 keer de aandacht en heeft inmiddels meer dan 55 miljoen views op YouTube.

Maar dat komt echt niet door Amstelveen zelf. Dit was ook in elke andere stad een succes geweest. Onze stad ‘bruist gewoon niet’ zoals men dat zegt. Dan kun je wel champagne schenken, maar het smaakt toch als een B-merk appelsap.

Straatmuzikanten maken sfeer

De ene straatmuzikant is de andere niet, maar meestal weten ze wel een heerlijke sfeer te maken. Als de gemeente Amstelveen hier een beetje effort in stopt kan het zelfs bijdragen aan een bruisend Amstelveen. Er wordt nu door onze stad voornamelijk ingezet op kunst en het ontwikkelen van creativiteit, maar hoe zit het met street art? Straatmuzikanten zijn toch ook een vorm van street art. Net zoals graffiti bijvoorbeeld, maar dat is een ander onderwerp.

Kijk bijvoorbeeld eens naar Christian die op vliegveld Genève mensen versteld doet staan.

Of wat denk je van de inmiddels wereldberoemde maestro Reinhardt Buhr

Maar wie je ook niet mag overslaan is Cam Cole die hier in Camden speelt

De tijd van het draaiorgel is voorbij

Ik ben dol op ouderwetse bruine cafeetjes met dikke tafellakens en een leuke accordeon of tante Leen muziek. Maar die tijd is echt wel voorbij voor de meeste mensen in Nederland. Net zoals de tijd van draaiorgels en een oersaaie kerstmarkt. Niet dat we dit niet moeten of mogen blijven doen, want ook daar blijft een publiek voor, maar er is zoveel meer! Geef creativiteit in Amstelveen de ruimte en als er bijvoorbeeld geen straatmuzikant wil komen, nodig ze dan uit. Dat wordt immers ook gedaan met artiesten waar de huidige jeugd geen kennis van heeft of ver vandaan blijft. 

Het draaiboek van evenementen in Amstelveen is achterhaald. Even achterhaald als het draaiorgel en mijn bruine kroeg. Daarom is mijn advies aan Amstelveen om te gaan leren feestjes te bouwen en de stad weer bruisend te maken. Zolang dat nog niet voor 100% kan of mag in een bijvoorbeeld schouwburg, ga dan de kansen op straat verkennen! Want behoefte aan een spontaan feestje is er altijd. Zeker nu en zeker als het aan de jongeren en jong volwassenen ligt.


Hele mooie maar onveilige rotondes in Amstelveen

Prachtig hoor, al die nieuwe creatieve rotondes in Amstelveen. Bijna de hele stad is er de afgelopen tijd van voorzien. Maar of dit soort rotondes met al die schitterende beelden en/of imposante groenvoorziening een bijdrage leveren aan de veiligheid, is de grote vraag. Want het aantal (fatale) ongelukken lijkt zienderogen toe te nemen. Zou dat niet moeten leiden tot iemand bij onze gemeente die de verkeersveiligheid in plaats van het design al bij de aanleg vooropstelt?

Rotonde Sportlaan is een chaos van kleuren en verkeer 

Als voorbeeld de rotonde Sportlaan/Beneluxbaan. Wanneer men hier ‘s avonds de rotonde op rijdt, is het alsof het enorm druk op de weg is. De lichten weerspiegelen in de glazen wanden, waardoor het lijkt alsof er vanaf verschillende richtingen ander verkeer aan komt rijden. 

De oversteekpaden, zwart/witte trottoir tegeltjes, de rode fietspaden, de stopborden en de witte haaientanden geven een prachtig palet van kleur. Maar ze dragen niet bij aan de focus op de weg. Integendeel, ze leiden daar juist enorm van af. 

Fietsers komen – ook zonder licht – willekeurig van links en van rechts. Door toch maar geen gebruik te maken van het fietspad proberen brommers sneller te zijn en ook de eventuele voetgangers willen graag nog even oversteken. 

Diversiteit, maar niet als het gaat om verkeersregels

Je zou er toch vanuit mogen gaan, dat wanneer aanpassingen plaatsvinden aan wegen, de verkeersveiligheid hierbij voorop staan. Helaas is dit niet altijd het geval in onze mooie stad. Amstelveen moet mooi blijven en daarom is ook optimaal ingezet op hoe het plaatje eruit komt te zien. Rotondes met mooie beelden, glazen wanden en een diversiteit aan tegels met zoveel mogelijk kleur. Dat is de norm. 

Nou ben ik zelf helemaal voor diversiteit. Echter…. dit zou niet ten koste mogen gaan van de veiligheid in het verkeer! De ene rotonde voelt nog gevaarlijker dan de andere.

Overzicht en duidelijkheid voorkomt ongelukken

Door het aantal ongelukken worden achteraf vragen gesteld hoe deze rotondes en ovondes aangepast kunnen worden waarbij meer naar de verkeersveiligheid gekeken wordt. Is het nou echt zo moeilijk om dit vooraf te doen? 

Gemeente Amstelveen zegt dat er inmiddels nieuwe stopborden en drempels bij de nieuwe rotondes zijn aangelegd. Ook zal het tweerichtingsverkeer voor fietsers worden teruggedraaid bij de rotondes op de Beneluxbaan. 

Het zal altijd uitkijken zijn op rotondes en ovondus. Maar is het misschien niet vele malen beter om ten minste overal één regel aan te houden. Laat ten minste fietsers niet bij sommige, maar bij alle rotondes met de rijrichting meegaan. Zo blijft er overzicht en duidelijkheid en alleen dat al kan heel wat ongelukken voorkomen.


Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief