Leefbaarheid in Amstelveen minder rooskleurig dan gemeente doet geloven

Vol trots presenteert de gemeente Amstelveen haar rapport over hoe de inwoners de gemeente ervaren. Als het gaat om de leefbaarheid en het soort woningen scoort Amstelveen hoog en zegt 9 van de 10 deelnemers aan de enquête zeer tevreden te zijn. 

Als ik op straat mensen spreek dan krijg ik een heel ander gevoel, dus dat vraagt om nader onderzoek. Klopt dit wel of zijn de cijfers per ongeluk iets mooier gemaakt dan de werkelijkheid is?

De helft van alle inwoners in Amstelveen wil verhuizen

Er waren 6000 mensen uitgenodigd om mee te doen aan de enquête. In totaal deden er hiervan circa 2500 mensen mee, maar die waren wel allemaal ouder dan 18 jaar. Dat is jammer, want onder deze leeftijd zijn er ook relevante meningen. 

Het blijkt wel dat veel mensen blij zijn met hun woning, maar als je inzoomt op de leeftijdcategorie 18 tot 24 dan is er heel veel onvrede. De meeste inwoners in deze leeftijdscategorie vinden hun woning te klein, slecht onderhouden en sfeerloos. De goede waardering over wonen in Amstelveen komt dan ook vooral van mensen die hier al jaren wonen en veelal boven de 40+ zijn. Je begrijpt, die wonen ook in de duurdere huizen en hebben het inkomen om die te kunnen betalen. Helaas weer een teken dat Amstelveen er niet voor jongeren en jongvolwassen is.

De enquête is daarnaast alleen onder hoofdbewoners uitgevoerd. Inwonende kinderen en niet zelfstandige huurders hebben hun mening niet kunnen geven. Dit zou waarschijnlijk een enorm negatieve impact op de uitkomst hebben gehad.  

Ook blijkt dat de helft van de inwoners van Amstelveen wil verhuizen. Het liefst buiten Amstelveen want als er al iets te vinden is, dan zijn hier zijn de huur-, en koopprijzen onbetaalbaar geworden. Van diegenen die willen verhuizen is 55% op zoek naar een huurwoning met huurtoeslag en 78% naar een betaalbare koopwoning. Ik zeg heel veel succes, want dat ga je in Amstelveen niet zomaar vinden.

Starters zijn ontevreden over wonen in Amstelveen 

Het zijn met name de starters die Amstelveen noodgedwongen ontvluchten. We zijn al niet de gezelligste en meest diverse stad, maar als er ook geen betaalbare starterswoningen zijn dan moet je hier wel weg. 

Je gaat je afvragen waarom gemeente Amstelveen niet investeert in meer starterswoningen. Ook ga je zelf afvragen waarom ze bijvoorbeeld niet zorgen voor goede voorzieningen voor ouderen om door doorstroming van betaalbare woningen te stimulerende. Er is in ieder geval een hoop te doen om het uitgebrachte rapport van de gemeente Amstelveen waarheid te laten worden. Want op dit moment is zeker niet iedereen het er mee eens.


Ibiza aan de Poel door een stadsstrand in Amstelveen.

Er komt een eindelijk een stadsstrand in Amstelveen. Namelijk aan de de Noordelijke Poeloever. Gemeente Amstelveen vindt ook dat er op die plek meer ruimte moet komen voor recreatie, sport en Horeca. Natuurlijk met respect voor de groene omgeving. Het stadsstrand is dan de eerste stap waar wij in Amstelveen deze zomer al gebruik van kunnen maken.

De nieuwe hotspot van Amstelveen of een nieuwe hondenuitlaatplek?

Helaas komt er voorlopig op het nieuw te storten zand alleen een speel- en recreatie-plek. Het kan het nog wel even duren voordat de strandstoelen en cocktails daadwerkelijk op dit strand verschijnen en de zwembroeken  aankunnen.  Pas in 2022 wordt gestart met een bagger-pilot met als doel te bepalen op welke wijze de waterkwaliteit het beste kan worden verbeterd. Daarna kan pas het echte baggeren beginnen om de kwaliteit van het water veilig genoeg te maken om hierin ook te kunnen zwemmen. Zo gaat het allemaal wel heel lang duren voordat dit de nieuwe hotspot kan worden. Tot die tijd, zullen onze honden dit nieuwe plekje waarschijnlijk gebruiken voor hun behoefte. 

De plannen zijn gemaakt met de partners in dit project: de gemeente Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland en de provincie Noord-Holland.

Met partners als de Gemeente Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland en de provincie Noord-Holland gaat dit allemaal best lang duren. Waarom geen partner zoals bijvoorbeeld Van der Valk, of de familie Loogman. Deze ondernemers willen misschien best een deel van het zwembad “de Meerkamp” kopen en daar bijvoorbeeld een Hotel met golfslagbad een fijn terras en eventueel  een casino exploiteren. Met de opbrengsten van die verkoop zou Ibiza aan de Poel in Amstelveen met een openluchtzwembad aan die Poeloever versneld gerealiseerd kunnen worden. 

Een prachtige win-win situatie toch?


MBO & HBO studenten uit Amstelveen nu ook welkom op nieuwe studentencampus in Uilenstede- Kronenburg

Op Uilenstede- Kronenburg worden 2500 nieuwe betaalbare studentenwoningen gebouwd. In eerste instantie kwam dit alleen onder de aandacht bij  studenten aan de VU. Afgesproken is nu, dat de gemeente dit tevens bij MBO & HBO studenten uit Amstelveen gaat doen.

.    

Weerstand tegen selectief beleid studentenwoningen

Het oorspronkelijke idee om de campus alleen toegankelijk te maken voor studenten aan de VU kreeg in Amstelveen veel weerstand van verschillende partijen. AVA, de VVD en D66 diende daarom gezamenlijk een motie in die breed gesteund werd (met uitzondering van Groen Links en de SP).

Hierdoor kunnen nu ook studenten in opleiding voor winkelmanager-, loodgieter-, sportleraar-, ICT’er-, fietsenmaker-, facilitair medewerker, etc aanspraak maken op een woning binnen de Campus.

Het is nog niet precies duidelijk hoe en wanneer de open inschrijving breed onder de studenten in Amstelveen bekend gemaakt wordt. Zodra studenten zich kunnen inschrijven, zullen AVA en AVA Next natuurlijk hun steentje bijdragen. Je kunt onder andere op de hoogte blijven door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.  

Meer diversiteit in Amstelveen

Een van de speerpunten van AVA is naast betaalbare koop-, en huurwoningen om bij te dragen aan meer diversiteit in Amstelveen. Een campus die open is voor studenten uit diverse studierichtingen draagt hier natuurlijk in grote mate aan bij. 

Tijdens je studentenperiode maak je veel nieuwe vrienden en deze campus zorgt dat je een vriendenkring opgebouwd binnen alle lagen van de bevolking. In mijn geloof draagt dat bij aan minder hokjes denken en meer respect voor elkaar als persoon. 


AVA wil huren bevriezen tijdens corona-crisis

In tijden van crisis sta je voor elkaar klaar en kom je voor elkaar op. AVA verzocht de burgemeester en wethouders om tijdens de Corona crisis af te dwingen, dat verhuurders als wooncorporaties en pandjes bazen hun huur niet mogen verhogen.

AVA diende hiervoor een op 27 mei 2020 een motie in welke tot onze verbazing werd verworpen.

Tijdens een stemming over dit onderwerp bleek hier binnen de gemeente Amstelveen weinig tot geen draagvlak voor. “Overbodig, voegt niks toe en landelijk beleid” was de algemene tendens. Toch deelde het college onze zorg en heeft de gemeenteraad van Amstelveen besloten maximaal 15 miljoen euro uit te trekken om bewoners en bedrijven de coronacrisis door te helpen.


Hoe belangrijk vind de gemeente Amstelveen de aanpak van de klimaatverandering?

De partijen binnen de gemeente Amstelveen slaan zich triomfantelijk op de borst, want er is weer een grote stap gemaakt op het gebied van het tegen gaan van de klimaatveranderen. Wij weten niet zo goed wat hier zo groots aan is, want het gaat slechts om het promoten van zonnepanelen op de Amstelveense daken. Je kunt de TV niet aanzetten of je wordt dood gesmeten met reclame voor duurzame zonne panelen, maar de partijen vonden hun initiatief fantastisch.

Nu is er, behalve dat ze oerlelijk zijn, natuurlijk niets mis met zonnepanelen. Alles wat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen is iets waar wij als AVA en AVA Next helemaal voor zijn. Maar de vraag is natuurlijk wel of deze aanpak het verschil gaat maken om de doelstellingen ook daadwerkelijk te halen. 

Wij weten namelijk dat er veel meer voor nodig is. Misschien zelfs wel een hele andere aanpak dan zonnepanelen die qua rendement nog steeds niet optimaal zijn. Zelf denken wij meer aan alternatieven zoals het gebruik van waterstof en kernenergie. Maar waarschijnlijk duurt het nog decennia voordat de gemeente zelf beseft dat ze met de promotie van zonnepanelen geen deuk in een pakje boter slaan. Want Amstelveen hoeft niet zo snel en gaat niet zo hard. Die houden liever alles een beetje zoals het was. En de echte problemen? Die worden wel opgelost door de volgende generatie. 

Dankjewel burgemeester en wethouders in Amstelveen, jullie weten heel goed de klimaatproblemen die jullie zelf mede-veroorzaakt voor je uit te schuiven.     


AVA Next de jongeren beweging begint vorm te krijgen

Na twee lange brainstorms over hoe de AVA next de jongerenbeweging er uit moet komen te zien en wat hun rol is, begint deze onder leiding van Jesse Jansen vorm te krijgen. Met 8 jongeren gaat dit initiatief van start met als doel Actief voor Amstelveen inzichten te geven wat jongeren en jong volwassen beweegt en zoals bezig houdt.

Jesse Jansen (19) studeert politicologie en heeft veel affiniteit met Amstelveen waar hij opgroeide. Zijn beweegredenen om dit initiatief te starten zijn veelzijdig. Maar zoals hij zelf zegt: “De voornaamste reden om dit initiatief te beginnen is omdat ik vind dat de gemeente Amstelveen veel te weinig rekening houdt met de behoeften van jongeren”.

De beweging heeft grootse ambities, want ze willen de grootste jongerenbeweging van Amstelveen worden. Zo willen ze hun geluid laten horen aan wethouders die nu geen tot weinig contact met de jeugd hebben. Jesse zegt: “Heel leuk hoor al het geld wat de gemeente uitgeeft aan fietspaden, houten bankjes en zo’n vernieuwde metrolijn. Maar waar blijft die club waar ik straks met mijn vrienden uit kan gaan en hoe zorgt de gemeente dat ook ik straks als starter een woning kan kopen of huren?”.

Het doel van de jongerenbeweging is ook om partnerships aan te gaan met het bedrijfsleven waar leden voordeel bij kunnen hebben als het gaat om een stageplek of een baan. Ook zullen de leden actief bijdragen aan het voeren van campagne voor AVA als het eenmaal zover is. 

Op de vraag of de jongerenpartij een politieke beweging is antwoord Jesse met een helder antwoord. “Wij zijn een groep informele jongeren die voor behoeften van de jeugd en jongvolwassenen in Amstelveen opkomen. Wij laten ons geluid via de partij AVA horen aan wethouders die met hele andere dingen bezig zijn, maar verder zien wij onszelf meer als creatieve denktank. Natuurlijk zitten er leden bij met politieke aspiraties, maar de meerderheid is daar helemaal niet mee bezig”.

Een van de eerste actiepunten die AVA Next (Next staat voor Next generation) bezig houdt is naast het aangaan van partnership, contacten leggen met organisatoren van festivals en evenementen. Want op dat gebied loopt Amstelveen wel heel ver achter ten opzichte van andere steden. Het hoeft volgens AVA next echt geen feeststad te worden, maar een paar activiteiten per jaar voor jongeren is echt geen overbodige luxe.

AVA next houdt zich bezig met de drie speerpunten van AVA. Namelijk betaalbare koop- en huurwoningen, diversiteit op het gebied van sport, cultuur, retail en activiteiten en verjonging van Amstelveen in algemene zin.

Wil je ook je steentje bijdragen aan AVA next, neem dan contact op met Jesse Jansen via jesse@amstelveen.nl 


Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente Amstelveen?

Elk jaar in juli wordt in de gemeenteraad de zgn perspectiefnota behandeld. Die nota geeft een beeld van de gemeentebegroting voor het volgende jaar. Elke fractie geeft daarop dan commentaar en haar visie daarop. Dit jaar is als gevolg van de Coronacrisis een beperkte perspectiefnota opgesteld.

De fractie van ActiefvoorAmstelveen heeft daarop tijdens de afgelopen raadsvergadering, bij monde van fractievoorzitter Michel Becker, een reactie gegeven.

Algemeen
Wij willen en gaan niet somberen, integendeel, AVA wil juist de coronacrisis met investeringen bestrijden, inwoners jong & oud, verenigingen en het bedrijfsleven belonen voor hun compassie en gedrag in de afgelopen tijd en in de toekomst, want de problemen zijn nog lang niet voorbij!

Het college heeft al aangegeven dat het bestaande collegeprogramma op de helling gaat en er een nieuw perspectief op de komende jaren moet komen. Daar werken wij graag aan mee. Maar niet op de manier waarop de fracties van BBA, GroenLinks en de Christen Unie zich dit voorstellen.

Wij vinden het de verantwoordelijkheid van het college om een nieuw programma te presenteren en daarbij -vooraf- de gelegenheid aan alle partijen te geven om suggesties, ideeën en wensen in te dienen.

Een concept van dat programma moet in september a.s. klaar zijn, zodat er voorafgaand aan de begrotingsbehandeling genoeg tijd is om alle inbreng te beschouwen, te wegen en daar een oordeel over te vormen.

Wij willen in dat verband al enkele suggesties inbrengen.

Economie
Om de lokale economie op gang te krijgen, zal de gemeente Amstelveen juist nu investeringen moeten doen, geplande projecten naar voren halen, mede het MKB en de ZZP’ers weer aan de slag te krijgen en zo koopkracht te creëren voor o.a. Horeca en detailhandel om daarmee banen te behouden.

Gelukkig ging en gaat de wegen- en woningbouw gewoon door, waar zeker een compliment op zijn plaats is aan de samenwerkende bedrijven die, ondanks alle belemmeringen, toch de werkzaamheden aan de Beneluxlaan konden voltooien om ook de Amstelveenlijn weer te laten rijden. Gelukkig worden er inmiddels ook meer buslijnen geactiveerd, al blijven wij daar alert op.

Participatie
Ondanks de goede intenties en de door de raad opgestelde spelregels, helaas geen compliment voor de startnotities en participatie bij nieuwe woningbouw projecten. Steeds vaker klinkt onvrede van bewoners die zich niet gehoord voelen, inspraak als onvoldoende ervaren en tussen start en finish te weinig ruimte zien.

AVA begrijpt dat dit een dilemma is waar niet alleen de wethouder op kan worden aangesproken maar ook de raad. Samen spreken we immers de spelregels af.

AVA komt na het zomerreces met een Initiatiefvoorstel naar de raad, mede om bewoners eerder te betrekken bij de ontwikkelingen in hun wijk, maar ook om procedures anders in te richten waarvan de uitvoering van een QuickScan een prominent onderdeel zal zijn.

Welzijn
Amstelveen mag zich rijk noemen met een welzijnsorganisatie als Participe. We hebben gezien hoe hard er gewerkt werd en wordt. Participe is er voor ouderen, mensen met een beperking, mensen die zich alleen voelen maar, naar onze mening, ook voor jongeren!

Jonge mensen die in deze crisisperiode met de ziel onder de arm lopen mogen we vooral nu niet vergeten.

Dat jongeren bekend zijn bij de GGZ en via “ Bijspringen en Versterken” in de wijken Keizer karelpark, Kostverloren en Groenelaan en in contact staan met Participe is prachtig. Er zijn echter ook wijken met jongeren die bij de GGZ, géén of minder aandacht krijgen, daar is nog veel winst te behalen.

Participe, Amstelveen Sport en zorginstanties moeten nog meer samenwerken en de GGZ moet in overleg met deze instanties, meer jongeren doorsturen naar welzijnswerk en sportverenigingen. Wij vragen het college hier een coördinerende rol in te pakken, om de efficiëntie te verhogen en samenwerking tussen deze organisaties te bewerkstelligen.

Zorg
We staan aan het begin van een nieuwe fysieke en psychische gezondheidsslag. Laten we als gemeente onze ogen en oren open houden. Met name op het punt van zorgmijders.

Die kennen wij ook in Amstelveen en deze groep wordt groter tijdens deze Coronacrisis, onder meer door geldgebrek, angst en schaamte. Als Amstelveen een gezonde stad wil zijn voor iedereen, dan is het belangrijk ook deze groep niet uit het oog te verliezen. Samen met huisartsen, GGD en zorginstellingen kunnen wij een vinger aan de pols houden maar dan moet er wel alle aandacht en budget voor zijn. AVA ziet dan ook graag in de toekomst de aanstelling van een gemeentelijke Gezondheidsadviseur.

Sport, Kunst & Cultuur
Juist in moeilijke tijden hebben inwoners van Amstelveen behoefte aan sport en cultuur. Sport is goed voor lichaam en geest, cultuur geeft licht in de duisternis. Wij pleiten er dan ook voor om op deze instellingen en organisaties geen bezuinigingen toe te passen.

Maar hoe gaan we dit alles in deze tijd betalen?

Gelukkig is de financiële weerstand van de gemeente groot maar de winstwaarschuwing van de wethouder financiën klinkt ons nog duidelijk in de oren. Als we in financiële problemen komen moeten er andere wegen gezocht worden om de economie op gang te brengen en het sociale vangnet in stand te houden.

AVA kiest niet voor verhoging van belastingen, maar wel voor zuinigheid en creativiteit. Een goed voorbeeld is zwembad de Meerkamp, er is nu geen geld voor een luxe nieuw zwembad, maar wel geld om het zodanig te renoveren en aan te passen dat het voldoet aan de vraag.

En als er ombuigingen moeten plaatsvinden dan kiezen wij voor heroverweging van besteding van de Eneco-gelden, waarbij wij de mogelijkheid open willen houden om op het gebied van duurzaamheid budgettair te temporiseren.

Tenslotte zouden wij onze gemeentelijke experts willen enthousiasmeren om met de stofkam door alle Rijksregelingen en subsidies te gaan om te bezien of daar nog financiële compensaties te vinden zijn. Ik citeer Burgemeester Halsema in het Parool van 16 juni; Corona verergert de tweedeling in gemeente en steden, die in goede tijden de economische motor van dit land zijn. “Wij vragen het kabinet te helpen om deze tweedeling te stoppen. 16 burgemeesters vragen om zeker 1.25 miljard euro steun van het rijk”

Mogelijk kan Amstelveen daar ook voor gedeelte aanspraak op maken.


Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief