Wie wil er ook lekker naar het strand in Amstelveen?

De grote broer van Amstelveen heeft het wel begrepen. Daar hebben strand Blijburg, het Sloterstrand, Strandzuid en zo nog een paar populaire en gezellige plekken waar jong en oud samenkomt. Amstelveen heeft veel meer ruimte en locaties waar dit zou kunnen, maar vooralsnog wil de gemeente er niet aan.

Zelfs het openbare zwembad was een lastig dilemma, want stel je voor dat mensen plezier hebben in het water. Plezier lijkt in Amstelveen soms wel eens een vies woord. Zeker als het gaat om wat jongeren en jongvolwassenen willen.  

Maar hoe moeilijk kan het zijn om een strandje aan te leggen met een leuke horecagelegenheid? Op Strandzuid, nota bene midden tussen de hallen van de Rai, moet je soms dringen om een ligbedje te bemachtigen. Dat is toch de droom van elke ondernemer? Een bak met zand langs het water, leuk gezellig restaurantje erop en klaar zou je zeggen. 

Als het aan AVA en AVA Next ligt dan hebben we volgende zomer minstens 2 van die plekken. Bijvoorbeeld in het Amsterdamse bos en misschien wel ergens langs de Amstel. Het zou toch de ideale plek zijn om jong en oud met elkaar in contact te brengen? Of denkt der gemeente dat jongeren graag op bezoek gaan in ouderencentrum de Bolder? Nee, natuurlijk niet. Zo ver van de werkelijkheid staan ze ook weer niet, maar gezien het feit dat er geen oog is voor dit soort initiatieven, lijkt het soms wel dat ze echt niet beseffen wat jongeren en jongvolwassenen willen. 

Er mag wel ruimschoots geld besteed worden aan het onderhoud van al die houten bankjes, maar de pot voor een beetje gezelligheid en diversiteit blijft op slot. Dat zouden niet de prioriteiten zijn die wij als AVA zouden stellen. Mensen worden namelijk gelukkiger als ze andere mensen en ook nieuwe mensen ontmoeten. En ook al zouden de Covid maatregelen nog een jaar aanhouden dan is een strand natuurlijk uitermate geschikt om aan alle maatregelen te voldoen en toch contact met anderen te maken.  

Daarnaast is een eigen strand (of twee) natuurlijk ook ideaal voor de minima die een jaartje even niet op vakantie kan. Kinderen kunnen zich uitstekend vermaken terwijl moeder of vader ook even tijd voor zichzelf heeft. Zo krijgt een heus strandje in Amstelveen ook nog eens een sociaal karakter. Wie kan daar nou op tegen zijn?


Meer diversiteit qua horeca en uitgaansgelegenheden in Amstelveen

Je bent 18 en wilt gezellig een avondje op stap met je vrienden of vriendinnen. Waar ga je heen? Precies, niet naar Amstelveen. Dat komt omdat Amstelveen van oudsher gezien wordt als de groene longen van Amsterdam. Het park waar je leuk kunt wandelen, maar een beetje lawaai en plezier niet gezocht moet worden in het uitgaansleven. Amstelveen is rustig en kalm en als het aan de gemeente ligt, moet dat ook zo blijven. Maar wij als AVA zien dat een beetje anders. 

Amstelveen heeft 3.2 horecagelegenheden per 1000 inwoners. Als je dit vergelijkt met 8.7 horecagelegenheden per 1000 inwoners in Amsterdam, heeft Amstelveen het nakijken. In Amsterdam kun je dansen, eten, een kroegentocht houden of kiezen uit een van de honderden terrasjes. Van ‘s morgens vroeg tot diep in de nacht bruist het er van de gezelligheid terwijl Amstelveen vanaf 10 uur ‘s avond een spookstad lijkt. 

De laatste club is afgelopen jaar gesloten en zelfs de avondwinkel sloot al jaren geleden zijn deuren. Het is alsof Amstelveen tegen de jeugd zegt: “blijf ‘s avonds maar lekker binnen of rot op naar Amsterdam, want wij willen rust”.

AVA Next wil hier de komende jaren verandering in aanbrengen. Meer diversiteit qua horeca en uitgaansgelegenheden is daarom een van de speerpunten. 

Op zoek naar een geschikte locatie en ondernemers voor een nieuwe club in Amstelveen

AVA Next, de jongerenvereniging van Amstelveen gaat daarom op zoek naar locaties die geschikt zouden kunnen zijn om een nachtclub te kunnen openen. Daarnaast gaan ze in gesprek met clubs in Amsterdam die mogelijk interesse zouden kunnen hebben om in Amstelveen een club te openen. 

De lokale Amstelveense partij AVA zal er binnen de gemeente op aandringen om een vergunning af te geven voor deze mogelijke nachtclub, want de jeugd kan het wel willen en de initiatiefnemers kunnen het wel willen, maar de gemeente moet er wel aan mee willen werken. 

Binnen 2 jaar eerste festival in Amstelveen

Natuurlijk moet het niet alleen bij een club blijven. Amstelveen is omringt door weilanden die ideaal zijn om grote festivals te organiseren. Ook de infrastructuur in Amstelveen is dankzij de aanleg van de nieuwe metrolijn ideaal om grote festivals te organiseren. AVA Next droomt ervan om festivals zoals Pinkpop, Loveland of Lowlands te bewegen om binnen 2 jaar hun festival in Amstelveen te houden. 

Dit zorgt niet alleen voor verjonging in amstelveen, maar is ook een boost voor de lokale horeca en de hotels. 

AVA Next gaat daarom in gesprek met de organisatoren van dit soort festivals, maar denkt ook aan het zelf organiseren van een groot evenement. De ambities liggen hoog, maar als we niets doen zal Amstelveen steeds minder aantrekkelijk worden voor de jeugd volgens voorzitter van AVA Next Jesse Jansen.

Voorlichting lokale horeca over behoefte jongeren

Met 3,2 horecagelegenheden per duizend inwoners zouden jongeren in principe voldoende keuze moeten hebben als ze een avondje uit willen. Maar het is niet alleen het aantal dat er voor de jeugd toe doet. Het gaat er ook om wat de horecagelegenheden aanbieden.   

Jongeren zitten niet allemaal te wachten op een pint bier met spareribs of een terrasje op het winkelcentrum. Het is vaak een combinatie van soort muziek, soort eten en drinken en soort publiek die een bepaalde horecagelegenheid aantrekt. 

Door verschillende enquêtes te houden onder jongeren kan AVA Next de lokale horeca ondernemers adviseren over waar de jeugd behoefte aan heeft. Het blijft natuurlijk aan de ondernemer zelf om hier iets mee te doen, maar vaak ontbreekt nu de kennis om op de jeugd in te spelen.   


AVA wil huren bevriezen tijdens corona-crisis

In tijden van crisis sta je voor elkaar klaar en kom je voor elkaar op. AVA verzocht de burgemeester en wethouders om tijdens de Corona crisis af te dwingen, dat verhuurders als wooncorporaties en pandjes bazen hun huur niet mogen verhogen.

AVA diende hiervoor een op 27 mei 2020 een motie in welke tot onze verbazing werd verworpen.

Tijdens een stemming over dit onderwerp bleek hier binnen de gemeente Amstelveen weinig tot geen draagvlak voor. “Overbodig, voegt niks toe en landelijk beleid” was de algemene tendens. Toch deelde het college onze zorg en heeft de gemeenteraad van Amstelveen besloten maximaal 15 miljoen euro uit te trekken om bewoners en bedrijven de coronacrisis door te helpen.


Hoe belangrijk vind de gemeente Amstelveen de aanpak van de klimaatverandering?

De partijen binnen de gemeente Amstelveen slaan zich triomfantelijk op de borst, want er is weer een grote stap gemaakt op het gebied van het tegen gaan van de klimaatveranderen. Wij weten niet zo goed wat hier zo groots aan is, want het gaat slechts om het promoten van zonnepanelen op de Amstelveense daken. Je kunt de TV niet aanzetten of je wordt dood gesmeten met reclame voor duurzame zonne panelen, maar de partijen vonden hun initiatief fantastisch.

Nu is er, behalve dat ze oerlelijk zijn, natuurlijk niets mis met zonnepanelen. Alles wat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen is iets waar wij als AVA en AVA Next helemaal voor zijn. Maar de vraag is natuurlijk wel of deze aanpak het verschil gaat maken om de doelstellingen ook daadwerkelijk te halen. 

Wij weten namelijk dat er veel meer voor nodig is. Misschien zelfs wel een hele andere aanpak dan zonnepanelen die qua rendement nog steeds niet optimaal zijn. Zelf denken wij meer aan alternatieven zoals het gebruik van waterstof en kernenergie. Maar waarschijnlijk duurt het nog decennia voordat de gemeente zelf beseft dat ze met de promotie van zonnepanelen geen deuk in een pakje boter slaan. Want Amstelveen hoeft niet zo snel en gaat niet zo hard. Die houden liever alles een beetje zoals het was. En de echte problemen? Die worden wel opgelost door de volgende generatie. 

Dankjewel burgemeester en wethouders in Amstelveen, jullie weten heel goed de klimaatproblemen die jullie zelf mede-veroorzaakt voor je uit te schuiven.     


AVA Next de jongeren beweging begint vorm te krijgen

Na twee lange brainstorms over hoe de AVA next de jongerenbeweging er uit moet komen te zien en wat hun rol is, begint deze onder leiding van Jesse Jansen vorm te krijgen. Met 8 jongeren gaat dit initiatief van start met als doel Actief voor Amstelveen inzichten te geven wat jongeren en jong volwassen beweegt en zoals bezig houdt.

Jesse Jansen (19) studeert politicologie en heeft veel affiniteit met Amstelveen waar hij opgroeide. Zijn beweegredenen om dit initiatief te starten zijn veelzijdig. Maar zoals hij zelf zegt: “De voornaamste reden om dit initiatief te beginnen is omdat ik vind dat de gemeente Amstelveen veel te weinig rekening houdt met de behoeften van jongeren”.

De beweging heeft grootse ambities, want ze willen de grootste jongerenbeweging van Amstelveen worden. Zo willen ze hun geluid laten horen aan wethouders die nu geen tot weinig contact met de jeugd hebben. Jesse zegt: “Heel leuk hoor al het geld wat de gemeente uitgeeft aan fietspaden, houten bankjes en zo’n vernieuwde metrolijn. Maar waar blijft die club waar ik straks met mijn vrienden uit kan gaan en hoe zorgt de gemeente dat ook ik straks als starter een woning kan kopen of huren?”.

Het doel van de jongerenbeweging is ook om partnerships aan te gaan met het bedrijfsleven waar leden voordeel bij kunnen hebben als het gaat om een stageplek of een baan. Ook zullen de leden actief bijdragen aan het voeren van campagne voor AVA als het eenmaal zover is. 

Op de vraag of de jongerenpartij een politieke beweging is antwoord Jesse met een helder antwoord. “Wij zijn een groep informele jongeren die voor behoeften van de jeugd en jongvolwassenen in Amstelveen opkomen. Wij laten ons geluid via de partij AVA horen aan wethouders die met hele andere dingen bezig zijn, maar verder zien wij onszelf meer als creatieve denktank. Natuurlijk zitten er leden bij met politieke aspiraties, maar de meerderheid is daar helemaal niet mee bezig”.

Een van de eerste actiepunten die AVA Next (Next staat voor Next generation) bezig houdt is naast het aangaan van partnership, contacten leggen met organisatoren van festivals en evenementen. Want op dat gebied loopt Amstelveen wel heel ver achter ten opzichte van andere steden. Het hoeft volgens AVA next echt geen feeststad te worden, maar een paar activiteiten per jaar voor jongeren is echt geen overbodige luxe.

AVA next houdt zich bezig met de drie speerpunten van AVA. Namelijk betaalbare koop- en huurwoningen, diversiteit op het gebied van sport, cultuur, retail en activiteiten en verjonging van Amstelveen in algemene zin.

Wil je ook je steentje bijdragen aan AVA next, neem dan contact op met Jesse Jansen via jesse@amstelveen.nl 


Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente Amstelveen?

Elk jaar in juli wordt in de gemeenteraad de zgn perspectiefnota behandeld. Die nota geeft een beeld van de gemeentebegroting voor het volgende jaar. Elke fractie geeft daarop dan commentaar en haar visie daarop. Dit jaar is als gevolg van de Coronacrisis een beperkte perspectiefnota opgesteld.

De fractie van ActiefvoorAmstelveen heeft daarop tijdens de afgelopen raadsvergadering, bij monde van fractievoorzitter Michel Becker, een reactie gegeven.

Algemeen
Wij willen en gaan niet somberen, integendeel, AVA wil juist de coronacrisis met investeringen bestrijden, inwoners jong & oud, verenigingen en het bedrijfsleven belonen voor hun compassie en gedrag in de afgelopen tijd en in de toekomst, want de problemen zijn nog lang niet voorbij!

Het college heeft al aangegeven dat het bestaande collegeprogramma op de helling gaat en er een nieuw perspectief op de komende jaren moet komen. Daar werken wij graag aan mee. Maar niet op de manier waarop de fracties van BBA, GroenLinks en de Christen Unie zich dit voorstellen.

Wij vinden het de verantwoordelijkheid van het college om een nieuw programma te presenteren en daarbij -vooraf- de gelegenheid aan alle partijen te geven om suggesties, ideeën en wensen in te dienen.

Een concept van dat programma moet in september a.s. klaar zijn, zodat er voorafgaand aan de begrotingsbehandeling genoeg tijd is om alle inbreng te beschouwen, te wegen en daar een oordeel over te vormen.

Wij willen in dat verband al enkele suggesties inbrengen.

Economie
Om de lokale economie op gang te krijgen, zal de gemeente Amstelveen juist nu investeringen moeten doen, geplande projecten naar voren halen, mede het MKB en de ZZP’ers weer aan de slag te krijgen en zo koopkracht te creëren voor o.a. Horeca en detailhandel om daarmee banen te behouden.

Gelukkig ging en gaat de wegen- en woningbouw gewoon door, waar zeker een compliment op zijn plaats is aan de samenwerkende bedrijven die, ondanks alle belemmeringen, toch de werkzaamheden aan de Beneluxlaan konden voltooien om ook de Amstelveenlijn weer te laten rijden. Gelukkig worden er inmiddels ook meer buslijnen geactiveerd, al blijven wij daar alert op.

Participatie
Ondanks de goede intenties en de door de raad opgestelde spelregels, helaas geen compliment voor de startnotities en participatie bij nieuwe woningbouw projecten. Steeds vaker klinkt onvrede van bewoners die zich niet gehoord voelen, inspraak als onvoldoende ervaren en tussen start en finish te weinig ruimte zien.

AVA begrijpt dat dit een dilemma is waar niet alleen de wethouder op kan worden aangesproken maar ook de raad. Samen spreken we immers de spelregels af.

AVA komt na het zomerreces met een Initiatiefvoorstel naar de raad, mede om bewoners eerder te betrekken bij de ontwikkelingen in hun wijk, maar ook om procedures anders in te richten waarvan de uitvoering van een QuickScan een prominent onderdeel zal zijn.

Welzijn
Amstelveen mag zich rijk noemen met een welzijnsorganisatie als Participe. We hebben gezien hoe hard er gewerkt werd en wordt. Participe is er voor ouderen, mensen met een beperking, mensen die zich alleen voelen maar, naar onze mening, ook voor jongeren!

Jonge mensen die in deze crisisperiode met de ziel onder de arm lopen mogen we vooral nu niet vergeten.

Dat jongeren bekend zijn bij de GGZ en via “ Bijspringen en Versterken” in de wijken Keizer karelpark, Kostverloren en Groenelaan en in contact staan met Participe is prachtig. Er zijn echter ook wijken met jongeren die bij de GGZ, géén of minder aandacht krijgen, daar is nog veel winst te behalen.

Participe, Amstelveen Sport en zorginstanties moeten nog meer samenwerken en de GGZ moet in overleg met deze instanties, meer jongeren doorsturen naar welzijnswerk en sportverenigingen. Wij vragen het college hier een coördinerende rol in te pakken, om de efficiëntie te verhogen en samenwerking tussen deze organisaties te bewerkstelligen.

Zorg
We staan aan het begin van een nieuwe fysieke en psychische gezondheidsslag. Laten we als gemeente onze ogen en oren open houden. Met name op het punt van zorgmijders.

Die kennen wij ook in Amstelveen en deze groep wordt groter tijdens deze Coronacrisis, onder meer door geldgebrek, angst en schaamte. Als Amstelveen een gezonde stad wil zijn voor iedereen, dan is het belangrijk ook deze groep niet uit het oog te verliezen. Samen met huisartsen, GGD en zorginstellingen kunnen wij een vinger aan de pols houden maar dan moet er wel alle aandacht en budget voor zijn. AVA ziet dan ook graag in de toekomst de aanstelling van een gemeentelijke Gezondheidsadviseur.

Sport, Kunst & Cultuur
Juist in moeilijke tijden hebben inwoners van Amstelveen behoefte aan sport en cultuur. Sport is goed voor lichaam en geest, cultuur geeft licht in de duisternis. Wij pleiten er dan ook voor om op deze instellingen en organisaties geen bezuinigingen toe te passen.

Maar hoe gaan we dit alles in deze tijd betalen?

Gelukkig is de financiële weerstand van de gemeente groot maar de winstwaarschuwing van de wethouder financiën klinkt ons nog duidelijk in de oren. Als we in financiële problemen komen moeten er andere wegen gezocht worden om de economie op gang te brengen en het sociale vangnet in stand te houden.

AVA kiest niet voor verhoging van belastingen, maar wel voor zuinigheid en creativiteit. Een goed voorbeeld is zwembad de Meerkamp, er is nu geen geld voor een luxe nieuw zwembad, maar wel geld om het zodanig te renoveren en aan te passen dat het voldoet aan de vraag.

En als er ombuigingen moeten plaatsvinden dan kiezen wij voor heroverweging van besteding van de Eneco-gelden, waarbij wij de mogelijkheid open willen houden om op het gebied van duurzaamheid budgettair te temporiseren.

Tenslotte zouden wij onze gemeentelijke experts willen enthousiasmeren om met de stofkam door alle Rijksregelingen en subsidies te gaan om te bezien of daar nog financiële compensaties te vinden zijn. Ik citeer Burgemeester Halsema in het Parool van 16 juni; Corona verergert de tweedeling in gemeente en steden, die in goede tijden de economische motor van dit land zijn. “Wij vragen het kabinet te helpen om deze tweedeling te stoppen. 16 burgemeesters vragen om zeker 1.25 miljard euro steun van het rijk”

Mogelijk kan Amstelveen daar ook voor gedeelte aanspraak op maken.


Waar kunnen jongeren ‘chillen’ in Amstelveen?

De gemeente Amstelveen is rijk. Maar op welke manier zijn we rijk? Rijk in geld en dure huizen met mensen die veel verdienen? Of zijn we rijk aan een levendige jeugd die elkaar kan ontmoeten in clubs, openbare sportvelden, of andere plekken en lekker kan chillen? Bij navraag onder de jeugd in Amstelveen blijken ze enorm ontevreden.

Helemaal tijdens de Coronatijd ervaart de jeugd depressiviteit, voelen ze zich geïsoleerd voelen en krijgen ze een studieachterstanden. Binnen deze groep zijn eveneens ongezonde levensgewoonten toegenomen. Veel jongeren hebben het gevoel de regie over hun eigen leven te verliezen. Ze willen sociale contacten, vrienden zien en chillen. Ze hebben behoefte aan vaste ontmoetingsplekken, maar die zijn er niet in Amstelveen.

Amstelveen heeft eigenlijk te weinig van dit soort plekken omdat daar nooit aandacht voor is vanuit de gemeente. Daarbij komt dat de bestaande JOP plekken toe zijn aan vernieuwing.

Daarom pleit AVA om met jongeren in gesprek te gaan over wat hun behoeften zijn. Het college wordt ook opgeroepen om met spoed te onderzoeken waar ruimte is om nieuwe ontmoetingsplekken te maken. Daarnaast moet verkend worden of de bestaande JOP’s nog aantrekkelijk zijn om te gebruiken door jongeren en hoe ze eventueel verbeterd kunnen worden. Tenslotte wil AVA dat de gemeente tijdig jongeren met problemen in het oog krijgt om daarop in te spelen en b.v. te informeren over de aanwezigheid van ontmoetingsplekken.


Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief