Amstelveen wil geen zorg meer dragen voor zieke of gewonde zwerfdieren

Tot voor kort was het eenvoudig om voor zwerfdieren in nood de dierenambulance te bellen en dat deze binnen no time op lokatie stond. Helaas is daar abrupt verandering in gekomen en de gemeente Amstelveen laat het daarbij. Dat is een verschrikking voor alle mensen die zelf dierenliefhebber zijn. Hoe leg je jouw kind uit dat het gewonde of zieke dier niet had hoeven lijden, maar dat de gemeente Amstelveen hier niets om geeft?

De oorzaak is de sluiting van het dierentehuis in Amstelveen. Nu moet men contact opnemen met dierenambulances in Purmerend, Hoofddorp of de landelijke dierenbescherming. Dit heeft veroorzaakt dat gewonde en zwerfdieren erg lang onderweg zijn.

Amstelveen wil geen zorg meer dragen voor zieke of gewonde zwerfdieren

De sluiting kwam door, zoals beweerd, dat het Dierenasiel in Amstelveen niet op korte termijn een gediplomeerde medewerker kon krijgen. Dierenartsen en ook anderen hebben echter nooit een vacature gezien. En er waren wel mensen die tijdelijk het beheer over konden nemen van het dierentehuis. Het pand zelf is wel verouderd en te klein in Coronatijd.

Gevolg van dit alles: we missen nu een dierenopvang in de gemeente Amstelveen.

AVA pleit er voor een geïntegreerde samenwerking tussen gemeente, dierenambulance, dierenopvang en andere dierenorganisaties zoals dierenlot, die veel voor dierenorganisaties kan betekenen. Eerder was dierenwelzijn niet een geïntegreerd beleid in Amstelveen. Door de motie die wij hebben ingediend Dierenopvang in Amstelveen is het bovenaan de agenda gekomen en hebben we nu een eerste inventarisatie van  de gemeente over dierenwelzijn.

Het is de bedoeling dat het dierenwelzijnsbeleid wordt behandeld in november van dit jaar. Het wel van belang dat op de gemeentelijke website duidelijk staat aangegeven waar men naar toe kan gaan met directe nood en /of gewonde en zwerfdieren. We hebben veel dierenartsen gesproken, dier voor  pleiten  een dichtstbijzijnde dierenarts aan te wijzen en met een zo kort mogelijke aanrijtijd . De wethouder staat er open voor om out of the box te denken aan een goede geïntegreerde samenwerking met alle partijen.


Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptie in Amstelveen

Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptie, is in Amstelveense politieke kringen beter bekend als PLECK. De twee nul versie daarvan levert een uitgebreid beeld op waar de gemeente mee bezig is op het gebied van duurzaamheid en nodige bijstellingen voor de toekomst. Goed dat er een dynamisch stuk is en blijft, de wereld verandert tenslotte nogal snel.

Ook de verschillende inzichten over hoe je het beste kan verduurzamen verscherpen zich van jaar tot jaar. Waar het lange tijd notdone was om te praten over waterstof energie, want te duur, en kernenergie, want te gevaarlijk, zie je daarover tegenwoordig steeds nieuwe discussies en meningen ontstaan. Naar de mening van ActiefvoorAmstelveen een goede zaak. Evenals de toenemende kritiek op biomassa overigens.

Pleck 2.0 geeft een goed zicht op vorderingen en plannen: aangepaste werkagenda’s. Ambitieus, maar dat is ook wel nodig wil de doelstellingen halen. Actief voor Amstelveen gaat daarin mee.

Wat gaat PLECK de Amstelveense inwoner kosten?

We hebben echter toch wel wat zorgen bij het opstellen van wijkuitvoeringsplannen in het kader van de energietransitie. Wij denken dat veel mensen die straks binnen Amstelveen daarmee te maken krijgen zich afvragen. Ja prima van het gas af: maar wat gaat het mij dan kosten? Zijn er straks voldoende subsidies en wat moet ik dan zelf gaan betalen en hoe? Zeker als je ouder bent en lang in een bestaande woning woont, prangt die vraag.

Dat geldt niet alleen voor koopwoningen natuurlijk. Ook bewoners van huurwoningen krijgen daarmee te maken, zij het indirect. Verhuurders zullen de aanleg/veranderkosten van installaties wel betalen. Maar je moet er rekening mee houden dat die kosten op de een of andere manier worden doorberekend aan de huurder.

Zoals met veel dingen: kosten gaan voor de baten uit. Natuurlijk, zowel voor eigenaren als huurders is het mogelijk dat de energierekening straks lager wordt. Maar we weten het niet en wij kunnen ons goed voorstellen dat dergelijke vragen bij veel mensen leven.

Actief voor Amstelveen vindt dat de gemeente, die voluit aan duurzaamheid wil doen, moet nadenken over gevolgen van energietransitie voor onze inwoners. En met creativiteit ook nadenken over welke mogelijkheden de gemeente financieel zou kunnen bieden als mensen kosten van ombouw van installaties enz. niet kunnen betalen.

Wij zien daarom graag dat in de volgende Pleck dat probleem meer geduid wordt. Oplossingen zullen er waarschijnlijk nog niet zijn, maar het geeft een goed gevoel bij de mensen dat de gemeente nadenkt en oplossingen probeert te zoeken.


Hoe schoon is de lucht in Amstelveen (nog niet)?

De afdeling voorlichting Amstelveen, heeft mooi werk verricht. In de pers, op de website en Facebook werd namelijk nogal met enige trots aangekondigd dat er nu een visie op de luchtkwaliteit voor Amstelveen is.

Dat wekt natuurlijk hoge verwachtingen. Komen die verwachtingen nou uit als je de visie leest? Nou nee, naar mijn smaak niet helemaal. De kwestie kwam afgelopen donderdag aan de orde binnen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur.

Lees je het verhaal dan komt er allereerst interessante informatie te voorschijn over de luchtkwaliteit in Amstelveen. Bijvoorbeeld dat lokale maatregelen eigenlijk maar geringe invloed hebben op de luchtkwaliteit. Het grootste probleem komt uit het buitenland, dus niet echt te beïnvloeden. Maar er zijn ook groene puntjes te bespeuren, zoals dat we rekening mogen houden met toename van elektrische auto’s, dus schonere lucht. Fijn. Ook blijven we binnen de Europese grenswaarden wat betreft fijnstof en stikstofdioxide. En dat gaat nog beter worden komende jaren.

Maar dat is kennelijk niet genoeg. Voor ons aller gezondheid is het nodig te voldoen aan de WHO normen. En voor onze gezondheid hebben we natuurlijk wel wat over.

Dus erg benieuwd naar wat wij binnen Amstelveen nou concreet kunnen gaan bijdragen. In de visie wordt dat geprobeerd helder te maken. Want zo stelt de visie: het is raadzaam om de luchtkwaliteit in de gemeente te verbeteren en de gezondheid van de inwoners hiermee te beschermen. Daarom moeten er aanvullende lokale maatregelen komen.

Nou prima, laten we het dan eens kijken welke voorstellen er zijn en hoe concreet de aanvullende maatregelen zijn. Maatregelen die ons allen aan een betere luchtkwaliteit helpen.

En toen werd ik een beetje stil. Want ik kon nauwelijks aanvullende maatregelen vinden die de luchtkwaliteit in Amstelveen nou concreet gaan verbeteren.

Wel goede bedoelingen, zoals:

  • Metingen uitvoeren: maar ja dat levert geen schone lucht op.
  • Voorlichting over schoon stookgedrag: als iedereen zijn best doet kan dat wel wat opleveren
  • Blijvend volgen van onderzoek naar de effecten van ultrafijnstof door vliegverkeer op de gezondheid. Levert ook concreet niets op.
  • Kwetsbare sociale groepen beter beschermen door aanvullend beleid op het punt van gevoelige bestemmingen. Heel goed, dat kan de mensen wel beschermen maar levert helaas geen schonere lucht op.

Is AVA nou tegen de visie? Nee natuurlijk niet, we hebben het hier over een serieuze zaak die de volle aandacht verdient. Alle beetjes helpen. En als het college kans ziet om de wat zachte maatregelen in de visie om te bouwen naar harde feiten die meer schone lucht opleveren: fantastisch. Ik hoop dat van harte.

En wat de concreetheid wellicht ten goede kan komen, ben ik zeer benieuwd naar de resultaten van de club Schone Lucht Akkoord. Mogelijk komen daaruit straks maatregelen die er echt toe doen en effect hebben om de luchtkwaliteit in Amstelveen te verbeteren en onze gezondheid te beschermen.


Van winkelcentrum naar besmettingscentrum in Amstelveen

Als je getest wilt worden op Corona, is het handig dat een testcentrum centraal gelegen ligt. Maar nu is het idee om een testcentrum te openen op het Stadshart van Amstelveen. Inmiddels zijn veel reacties van verontruste inwoners op de vestiging van een commerciële Corona- testlocatie ontvangen omdat mensen zich zorgen maken dat dit juist besmette mensen naar een relatief drukke locatie lokt. Hoe verstandig is dit?

Ook Actief voor Amstelveen is van mening dat door dit testcentrum bewust mogelijk zieke mensen naar deze locatie worden gelokt. Deze lopen dan her en der langs het winkelende publiek en het is nog maar de vraag of zij hun verantwoordelijkheid nemen bij een positieve test, in quarantaine gaan of zich gewoon mengen tussen het winkelende publiek, in de rij van het pinapparaat of in de lift van de parkeergarage. Het gebruik van deze locatie voor dit doel is niet te begrijpen als je kijkt naar de maatregelen die  juist de winkeliers en horecabedrijven op het Stadshart hebben genomen om besmettingen te voorkomen.

Burgemeester Tjapjo Poppens zegt machteloos te staan

Woensdagavond kwamen lokale Amstelveense partijen AVA, BBA en CDA in touw tegen de Coronatestlocatie in het Stadshart. Actief voor Amstelveen had een motie voorbereid om meer te weten te komen over de achtergronden van het besluit tot vestiging van de testlocatie. En vooral ook haar bezorgdheid daarover te ventileren. 

Tot veler verbazing en ontsteltenis werd deze kwestie door burgemeester Tjapko Poppens koeltjes en met een juridisch betoog naar de prullenmand verwezen.

Terzijde, blijkbaar was de gemeente niet tijdig en volledig op de hoogte van de komst van CoronatestWest, getuige de reactie van de Amstelveense burgemeester Tjapko Poppens in het programma “Amstelveen Spreekt” op maandagavond jl.  Of moeten we concluderen dat er binnen de gemeentelijke organisatie langs elkaar heen wordt gewerkt?

Hoe dan ook, deze reactie van onze burgervader is ongelofelijk! Hoe is het mogelijk dat de gemeente hier niets tegen zou kunnen doen? Elk weldenkend bestuur in Nederland maakt in situaties als deze een afweging over: wat zijn de belangen, wat zijn de risico’s, wat kunnen we doen en waar kunnen we invloed uitoefenen om de zaak anders te draaien.

Kennelijk niet in Amstelveen die zich hier van je slechtste kant laten zien! Aldus Actief voor Amstelveen.


Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief