Signalering kinder mishandeling

Signalering kindermishandeling

Actief voor Amstelveen stelt  mondelinge vragen over de signalering kindermishandeling in de raadscommissie Burger en Samenleving.

De afgelopen maanden is meerdere malen Kindermishandeling ter sprake gekomen in de landelijke media. Minister de Jonge noemt het zelfs: Het grootste geweldsvraagstuk van deze samenleving.

Kindermishandeling wordt vaak niet herkend.

Kinderarts Van de Putte, die voorzitter is van het Landelijk Expertisecentrum Kindermishandeling, zei vrijdag 23 November in het NOS Radio 1 Journaal, dat de verplichte screening, die in 2011 is ingevoerd, in de praktijk te weinig resultaat heeft.

Van de 55.000 kinderen die door huisartsen werden gescreend, werden er maar negen verdenkingen gemeld bij Veilig Thuis – het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Later bleek dat 478 kinderen uit deze groep alsnog bij Veilig Thuis in beeld kwamen.

Kindermishandeling speelt zich op alle niveaus af. Met de toenemende prestatiemaatschappij en de steeds groter wordende verschillen tussen arm en rijk gaan verwaarlozing en mishandeling hand in hand zoals blijkt. Iedereen is nodig om die cirkel van geweld te doorbreken.

AVA heeft de volgende vragen:

  1. Is de wethouder bekend met het aantal kindermishandelingen in Amstelveen?
  2. Zo ja, om hoeveel gevallen die bekend zijn gaat het?
  3. Zo nee, wil de wethouder extra onderzoek doen naar mogelijke gevallen van kindermishandeling?
  4. Hoe is de communicatie op dit moment met Veilig Thuis betreffende kindermishandeling?
  5. Is de wethouder bereid om gevolg te geven aan de oproep van Minister de Jonge, Kinderarts van der Putte en andere specialisten, om kindermishandeling beter in kaart te brengen en te leren signaleren in Amstelveen?