Bestuursactiviteiten

actief voor amstelveen

Amendementen

Geen regenton, maar wel een ton voor een klimaatadviseur.

Gonnie van Rietschoten van AVA diende een amendement in om subsidie voor regentonnen voor particulieren te realiseren. Een gemakkelijkere manier om inwoners bij duurzaamheid te betrekken, auto niet wassen en de tuin niet sproeien met drinkwater maar met opgevangen regenwater. De raad besloot anders, er komt nu voor veel geld een klimaatadviseur, die inwoners van Amstelveen gaat adviseren bij duurzaamheid. AVA wilde hiermee op een simpele manier een begin maken, maar waarom makkelijk doen als het moeilijk kan.

Duurzaamheid, Natuur en Afval
Ingezonden op: 10/09/2021
Verworpen
Verbreden lokaal ondersteuningsfonds corona-uitbraak

Verbreden lokaal ondersteuningsfonds corona-uitbraak

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 08/04/2020
Aanvaard
Bekijk details
Passend en veilig wonen voor ouderen

Passend en veilig wonen voor ouderen

Wonen, Ruimte en Vervoer
Ingezonden op: 12/02/2020
Aanvaard
Bekijk details
Schrijnende gevallen blijven helpen

Schrijnende gevallen blijven helpen

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 06/11/2019
Aanvaard
Bekijk details
Bouwen voor elk budget

Bouwen voor elk budget

Wonen, Ruimte en Vervoer
Ingezonden op: 02/10/2019
Verworpen
Bekijk details
Gezonde jongeren bewegen meer

Gezonde jongeren bewegen meer

Cultuur, Sport en Recreatie
Ingezonden op: 11/07/2019
Aanvaard
Bekijk details
Internationale treinen

Internationale treinen

Duurzaamheid, Natuur en Afval
Ingezonden op: 12/06/2019
Aanvaard
Bekijk details
Startnotitie bioscoop Stadsplein

Startnotitie bioscoop Stadsplein

Cultuur, Sport en Recreatie
Ingezonden op: 12/06/2019
Verworpen
Bekijk details
Herziening woonaanbod Maalderij 4-8

Onbegrijpelijk dat dit amendement door de raad weg gestemd is. Het huidige woonaanbod is momenteel juist het grootste probleem om starters een betaalbare woning te kunnen geven. AVA blijft zich in zetten voor betaalbare huur en koopwoningen binnen Amstelveen.

Wonen, Ruimte en Vervoer
Ingezonden op: 27/03/2019
Verworpen
Bekijk details
Laagdrempelige cultuur voor alle kinderen

Laagdrempelige cultuur voor alle kinderen

Cultuur, Sport en Recreatie
Ingezonden op: 07/11/2018
Aanvaard
Bekijk details
Aandelen Eneco

Aandelen Eneco

Organisatie, Financiën en Economie
Ingezonden op: 26/09/2018
Verworpen
Bekijk details

Motie

Motie ieder kind een fiets

Een fiets is meer dan een vervoermiddel. Voor kinderen in de leeftijd tussen 8 en 18 jaar is fietsen een manier om mee te doen en in vrijheid de wereld te ontdekken. Helaas is de aanschaf van een veilige fiets voor veel kinderen een te dure, onmogelijke uitgave. De laatste jaren neemt het aantal leerlingen op lagere scholen dat geen fiets heeft toe. Veilig leren fietsen is zo voor veel kinderen niet weggelegd en deelname aan het Verkeersexamen wordt bemoeilijkt.

 

Het ANWB Kinderfietsenplan zamelt oude fietsen in, en deze worden weer opgeknapt om ze vervolgens te geven aan kinderen waarvan de financiële situatie thuis, geen ruimte biedt om een goede fiets te kunnen aanschaffen. Voor tussen de € 75 en € 100 per fiets heeft elke kind dat er een nodig heeft een veilige fiets waarmee ze voor de dag kunnen komen. 

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 16/02/2022
Ingezonden
Bekijk details
Dierenopvang

Er is geen dierentehuis meer in Amstelveen, en Amstelveners weten nu niet waar ze terecht kunnen, met als gevolg dat dieren in nood niet de hulp krijgen die ze wel zouden kunnen krijgen.

We moeten er voor zorgen dat Amstelveners makkelijk weten waar ze terecht kunnen en als er daardoor genoeg vraag is, we de subsidie die beschikbaar is direct kunnen inzetten om deze dieren te kunnen helpen.

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 01/07/2020
Aanvaard
Bekijk details
Ondersteuning van beleid op hoofdlijnen coronavirus en de jaarrekening 2019

De 15 miljoen euro die uitgetrokken is moet te gunste komen van het continueren van de samenleving zoals die is in Amstelveen.

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 27/05/2020
Aanvaard
Bekijk details
Neem nu echt regie bluswatervoorziening

Neem nu echt regie bluswatervoorziening

Openbare Orde en Veiligheid
Ingezonden op: 27/05/2020
Verworpen
Bekijk details
Halte Bedrijven Terrein Amstelveen Zuid

Halte Bedrijven Terrein Amstelveen Zuid

Wonen, Ruimte en Vervoer
Ingezonden op: 27/05/2020
Aanvaard
Bekijk details
Stimuleren van duurzame energieopwekking door bedrijven en instellingen

Stimuleren van duurzame energieopwekking door bedrijven en instellingen

Duurzaamheid, Natuur en Afval
Ingezonden op: 27/05/2020
Aanvaard
Bekijk details
Bevriezing huurverhoging ten tijde coronacrisis

Bevriezing huurverhoging ten tijde coronacrisis

Wonen, Ruimte en Vervoer
Ingezonden op: 27/05/2020
Verworpen
Bekijk details
Perspectief op een kansrijk leven
Perspectief op een kansrijk leven
Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 11/03/2020
Aanvaard
Bekijk details
Hoogbouw; maar niet tot elke prijs

Hoogbouw; maar niet tot elke prijs

Wonen, Ruimte en Vervoer
Ingezonden op: 11/03/2020
Aanvaard
Bekijk details
Een goede schuldhulpverlening voor zelfstandigen

Een goede schuldhulpverlening voor zelfstandigen

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 11/03/2020
Aanvaard
Bekijk details
Sociale koop
Sociale koop
Wonen, Ruimte en Vervoer
Ingezonden op: 12/02/2020
Aanvaard
Bekijk details
Ontheffing vergunning grondexploitaties tbv tijdelijke woonbestemming Tiny Houses

Ontheffing vergunning grondexploitaties tbv tijdelijke woonbestemming Tiny Houses

Wonen, Ruimte en Vervoer
Ingezonden op: 12/02/2020
Aanvaard
Bekijk details
Meer woningen toewijzen aan specifieke doelgroepen

Meer woningen toewijzen aan specifieke doelgroepen

Wonen, Ruimte en Vervoer
Ingezonden op: 12/02/2020
Aanvaard
Bekijk details
Doelgroepenvervoer geen kind van de OV rekening

Doelgroepenvervoer geen kind van de OV rekening

Wonen, Ruimte en Vervoer
Ingezonden op: 12/02/2020
Aanvaard
Bekijk details
Onderzoek Veiligheidscentrum Amstelveen-Amstelland

Onderzoek Veiligheidscentrum Amstelveen-Amstelland

Openbare Orde en Veiligheid
Ingezonden op: 11/12/2019
Aanvaard
Bekijk details
Focus op armoedepreventie en perspectief voor minima

Focus op armoedepreventie en perspectief voor minima

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 11/12/2019
Aanvaard
Bekijk details
Een stadspiano op het plein

Een stadspiano op het plein

Cultuur, Sport en Recreatie
Ingezonden op: 11/12/2019
Aanvaard
Bekijk details
Transparant beleid ateliers voor Amstelveen

Transparant beleid ateliers voor Amstelveen

Cultuur, Sport en Recreatie
Ingezonden op: 11/12/2019
Aanvaard
Bekijk details
Sociale Mobiliteit, de SmobMax, in Amstelveen

Sociale Mobiliteit, de SmobMax, in Amstelveen

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 11/12/2019
Aanvaard
Bekijk details
Jong Amstelveen Zuid on the move

Jong Amstelveen Zuid on the move

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 06/11/2019
Aanvaard
Bekijk details
Toekomstbestendig financieel beleid

Toekomstbestendig financieel beleid

Organisatie, Financiën en Economie
Ingezonden op: 06/11/2019
Aanvaard
Bekijk details
Meer kostenbewustzijn in de Jeugdzorg

Meer kostenbewustzijn in de Jeugdzorg

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 02/10/2019
Aanvaard
Bekijk details
Burgervoogdij

Burgervoogdij

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 02/10/2019
Aanvaard
Bekijk details
Aanpassing woningbouwprogramma's

Aanpassing woningbouwprogramma’s

Wonen, Ruimte en Vervoer
Ingezonden op: 10/07/2019
Aanvaard
Bekijk details
Sociaal rechtvaardige duurzaamheidsubsidies

Sociaal rechtvaardige duurzaamheidsubsidies

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 10/07/2019
Ingetrokken
Bekijk details
Schoon Amstelveen

Schoon Amstelveen

Duurzaamheid, Natuur en Afval
Ingezonden op: 10/07/2019
Aanvaard
Bekijk details
Parkeerplaats huisartsen bij de praktijk

Parkeerplaats huisartsen bij de praktijk

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 10/07/2019
Aanvaard
Bekijk details
Ouderenadviseurs

Ouderenadviseurs

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 10/07/2019
Aanvaard
Bekijk details
Herdenking 75 jaar bevrijding

Herdenking 75 jaar bevrijding

Cultuur, Sport en Recreatie
Ingezonden op: 10/07/2019
Aanvaard
Bekijk details
Geef Odensehuis de ruimte

Geef Odensehuis de ruimte

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 10/07/2019
Aanvaard
Bekijk details
Een kerkenvisie voor Amstelveen

Een kerkenvisie voor Amstelveen

Cultuur, Sport en Recreatie
Ingezonden op: 10/07/2019
Aanvaard
Bekijk details
Bostheater

Bostheater

Cultuur, Sport en Recreatie
Ingezonden op: 10/07/2019
Aanvaard
Bekijk details
Voortzetting gratis OV voor ouderen met een minimum inkomen

Voortzetting gratis OV voor ouderen met een minimum inkomen

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 10/07/2019
Aanvaard
Bekijk details
Vernieuwen sociale woningvoorraad

Vernieuwen sociale woningvoorraad

Wonen, Ruimte en Vervoer
Ingezonden op: 10/07/2019
Aanvaard
Bekijk details
Maatwerk voor meer kansen op werk

Maatwerk voor meer kansen op werk

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 10/07/2019
Aanvaard
Bekijk details
Economische daklozen

Economische daklozen

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 08/05/2019
Aanvaard
Bekijk details
Druk van de ketel

Druk van de ketel

Cultuur, Sport en Recreatie
Ingezonden op: 27/03/2019
Verworpen
Bekijk details
Ondermijning ondermijnen

Ondermijning ondermijnen

Openbare Orde en Veiligheid
Ingezonden op: 12/12/2018
Aanvaard
Bekijk details
Lokale media - Nu actie voor RTVA

Lokale media – Nu actie voor RTVA

Cultuur, Sport en Recreatie
Ingezonden op: 12/12/2018
Aanvaard
Bekijk details
Afval scheiden op school

Afval scheiden op school

Duurzaamheid, Natuur en Afval
Ingezonden op: 12/12/2018
Aanvaard
Bekijk details
AED elke seconde telt

AED elke seconde telt

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 07/11/2018
Aanvaard
Bekijk details
Schulhulpverlening met compassie

Schulhulpverlening met compassie

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 07/11/2018
Aanvaard
Bekijk details
Samenstelling cultuuragenda 2019

Samenstelling cultuuragenda 2019

Cultuur, Sport en Recreatie
Ingezonden op: 07/11/2018
Aanvaard
Bekijk details
Onderzoek naar de toekomst van bestuurlijke en ambtelijke samenwerking

Onderzoek naar de toekomst van bestuurlijke en ambtelijke samenwerking

Openbare Orde en Veiligheid
Ingezonden op: 07/11/2018
Aanvaard
Bekijk details
Kunst en cultuur in de wijken

Kunst en cultuur in de wijken

Cultuur, Sport en Recreatie
Ingezonden op: 07/11/2018
Verworpen
Bekijk details
Hoogte toeristenbelasting

Hoogte toeristenbelasting

Cultuur, Sport en Recreatie
Ingezonden op: 07/11/2018
Aanvaard
Bekijk details
Brede discussie woningbouw

Brede discussie woningbouw

Wonen, Ruimte en Vervoer
Ingezonden op: 07/11/2018
Aanvaard
Bekijk details
Hoogte Toeristenbelasting
Wonen, Ruimte en Vervoer
Ingezonden op: 07/11/2018
Ingezonden
Bekijk details
Onafhankelijke cliëntondersteuning voor iedereen

Onafhankelijke cliëntondersteuning voor iedereen

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 26/09/2018
Bekijk details
Medische zorg voor huisdieren van mensen met een laag inkomen

Medische zorg voor huisdieren van mensen met een laag inkomen

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 18/07/2018
Ingetrokken
Bekijk details
Luchtkwaliteitsmeting

Luchtkwaliteitsmeting

Duurzaamheid, Natuur en Afval
Ingezonden op: 18/07/2018
Verworpen
Bekijk details
Goed jeugdbeleid voor álle Amstelveense kinderen

Goed jeugdbeleid voor álle Amstelveense kinderen

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 18/07/2018
Verworpen
Bekijk details
Duurzaamheidslening

Duurzaamheidslening

Duurzaamheid, Natuur en Afval
Ingezonden op: 18/07/2018
Aanvaard
Bekijk details
De Roze Loper

De Roze Loper

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 18/07/2018
Aanvaard
Bekijk details
Bij-vriendelijke gemeente

Bij-vriendelijke gemeente

Duurzaamheid, Natuur en Afval
Ingezonden op: 18/07/2018
Aanvaard
Bekijk details
Bij gelijke geschiktheid voorkeur geven aan gelijke betaling

Bij gelijke geschiktheid voorkeur geven aan gelijke betaling

Organisatie, Financiën en Economie
Ingezonden op: 18/07/2018
Aanvaard
Bekijk details
Betere ondersteuning huurders

Betere ondersteuning huurders

Wonen, Ruimte en Vervoer
Ingezonden op: 18/07/2018
Aanvaard
Bekijk details
Verbetering voorlichting over alcohol en drugs onder jongeren

Verbetering voorlichting over alcohol en drugs onder jongeren

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 20/06/2018
Aanvaard
Bekijk details
Duidelijkheid over de staat van de ICT

Duidelijkheid over de staat van de ICT

Informatie Communicatie Technologie
Ingezonden op: 16/05/2018
Aanvaard
Bekijk details

Schriftelijke vragen

Experiment verplicht dragen van gezichtsmaskers

Experiment verplicht dragen van gezichtsmaskers

Openbare Orde en Veiligheid
Ingezonden op: 18/08/2020
Bekijk details
Huisregels van het afvalbrengstation

Huisregels van het afvalbrengstation

Duurzaamheid, Natuur en Afval
Ingezonden op: 07/07/2020
Bekijk details
Dierentehuis Amstelveen

Dierentehuis Amstelveen

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 16/06/2020
Bekijk details
Positie burgemeester Halsema als voorzitter Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Positie burgemeester Halsema als voorzitter Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Openbare Orde en Veiligheid
Ingezonden op: 16/06/2020
Bekijk details
Een moreel appel aan verhuurders

Een moreel appel aan verhuurders

Wonen, Ruimte en Vervoer
Ingezonden op: 05/06/2020
Bekijk details
Zorgen over waterkwaliteit

Zorgen over waterkwaliteit

Duurzaamheid, Natuur en Afval
Ingezonden op: 10/03/2020
Bekijk details
Een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod in Amstelveen

Een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod in Amstelveen

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 18/02/2020
Bekijk details
Overlast en sluiting Koen van Oosterwijklaan

Overlast en sluiting Koen van Oosterwijklaan

Openbare Orde en Veiligheid
Ingezonden op: 12/02/2020
Tienerscholen

Tienerscholen

Onderwijs
Ingezonden op: 17/12/2019
Bekijk details
Veiligheid van inwoners en ondernemers in Amstelveen

Veiligheid van inwoners en ondernemers in Amstelveen

Openbare Orde en Veiligheid
Ingezonden op: 26/11/2019
Bekijk details
Gebruik van lachgas onder jongeren en ouderen

Gebruik van lachgas onder jongeren en ouderen

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 02/07/2019
Bekijk details
Uitlaatservice van honden in Amsterdamse Bos

Uitlaatservice van honden in Amsterdamse Bos

Cultuur, Sport en Recreatie
Ingezonden op: 02/07/2019
Bekijk details
Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Organisatie, Financiën en Economie
Ingezonden op: 02/07/2019
Bekijk details
Wijkcentrum Pluspunt

Wijkcentrum Pluspunt

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 06/06/2019
Bekijk details
Omvang van de sociale huur

Omvang van de sociale huur

Wonen, Ruimte en Vervoer
Ingezonden op: 02/04/2019
Bekijk details
Re-integratie ex-gedetineerden

Re-integratie ex-gedetineerden

Sociaal, Welzijn en Gezondheid
Ingezonden op: 08/01/2019
Bekijk details
Nieuwe afvalpas, zorgen over fraudegevoeligheid

Nieuwe afvalpas, zorgen over fraudegevoeligheid

Duurzaamheid, Natuur en Afval
Ingezonden op: 17/07/2018
Bekijk details
Huurwoning in Nieuw Oosteinde en klachten over Eigen Haard

Huurwoning in Nieuw Oosteinde en klachten over Eigen Haard

Wonen, Ruimte en Vervoer
Ingezonden op: 08/01/2018
Bekijk details
Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief