Blogs Michel Becker

Dat ziet er weer prachtig uit Maikel, je toekomst echter niet!

Op de laatste raadsvergadering is door het college van Burger Belang, de ondernemerspartij VVD, de arbeiderspartij PvdA en D66 wethouder economische zaken, besloten om alle standplaatsen volgend jaar op te heffen.

Deze ondernemers worden verplicht om een dure winkel van Unibail-Rodamco te huren van gemiddeld €.10.000 per maand. Dit zit in de deal met de gemeente om daar voor miljoenen te verbouwen.

Wij van Actief voor Amstelveen, vinden dit onacceptabel en zullen, als wij in de raad worden gekozen, er alles aan doen om dit besluit terug te draaien.

Michel Becker – 16 maart 2018


Liever in gesprek met lokale ondernemers, dan met 2e Kamerleden.

Ook in Amstelveen is het van landelijke partijen een gewoonte geworden om prominenten uit de landelijke politiek in te zetten voor promotie van de gemeenteraadsverkiezingen.

Kandidaat raadslid Michel Becker van Actief voor Amstelveen, ziet daar niet de toegevoegde waarde van en praat liever zelf met inwoners en ondernemers om te horen wat er beter en anders kan. Zo ook met Wim Born, samen met zijn broer Harry en vader Karel eigenaar van het al 84 jaar! bestaande loodgietersbedrijf J.W.F.Born in Amstelveen.

Becker; als je dan hoort waar zo’n bedrijf allemaal tegen aanloopt dan krijg je nog meer respect voor het doorzettingsvermogen van de ondernemers in het midden en kleinbedrijf. Parkeervergunningen voor bedrijfsbusjes moet en kan beter geregeld worden, geef ook op het bedrijfspand een parkeervergunning af (ook als dit een kantoor/woonhuis is) en vereenvoudig de aanmelding kentekens voor bedrijfswagens die nodig zijn om aan het werk te kunnen en loodgieters aan het werk te houden.

Maar ook voor de andere ondernemers breekt Born een lans, realiseer daar voor de deur een aantal plekken blauwe zones, gemeente kom zelf eens kijken hoe dit samen te realiseren. Ook bij dit loodgietersbedrijf schreeuwt men om handjes maar er is geen loodgieter te vinden. Verder is het van belang regels consequent te handhaven, zowel bij bouw en woningtoezicht als op de werkvloer bij het risicovolle installeren van CV installaties, wat wettelijk alleen maar door gecertificeerde bedrijven uitgevoerd mag worden maar waar de beunhazen vrij spel blijken te hebben.

Born is het AVA eens dat er in Amstelveen meer geïnvesteerd moet worden in het Ambachtelijk- en Technisch onderwijs en stelt zich met ondersteuning graag open als werk & leerbedrijf. AVA ziet hierin ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de wooncorporaties en politiek, welke wel roepen dat wij in de toekomst van het Groningse gas af moeten en over moeten gaan op elektra, maar nog geen idee hebben waar we straks de monteurs vandaan halen om dit allemaal te installeren.

Michel Becker – 14 maart 2018


BBA scoort niet met sportbeleid.

Met het oog op komende verkiezingen vliegen de politieke partijen in de gemeenteraad elkaar over sport openlijk in de haren.

Het CDA komt met de suggestie voor een miljoenen kostend nieuw zwembad, welke zwemclubs gaan daar dan huren en zwemmen en hoe ga je dat exploitabel maken?

De PvdA komt met het onrealistische voorstel om voor 1 miljoen jongeren onder de 12 jaar gratis te laten sporten, waarom zou je dan nog contributie bij een club betalen en waar moeten deze dan weer van rond komen?

Burger Belang Amstelveen valt hier de PvdA op aan, deze zien liever investeringen naar de topsport gaan, en de breedtesport dan? Ook heeft BBA het er over dat grote clubs, Roda’23 en Sporting Martinus het heel zwaar hebben?! Juist deze clubs zijn de laatste jaren juist een voorbeeld van hoe je een vereniging moet leiden, zijn financieel op orde en hebben zelfs een ledenstop bij de jeugd i.v.m. capaciteitsproblemen en willen uitbreiden.

Actief voor Amstelveen gaat voor de breedtesport en zou graag zien dat verenigingen, vooral de kleine sporten, meer ondersteuning van het sportbedrijf zouden krijgen en dan gaat het niet altijd om meer geld maar vooral om kennis welke het Sportbedrijf bij koepelorganisaties als NOC-NSF op zouden moeten kunnen halen en delen. BBA wijst naar andere partijen, maar een toekomstvisie op sport missen wij al jaren in Amstelveen en hier schiet het Sportbedrijf, nu al 8 jaar onder verantwoordelijkheid van een BBA wethouder, ernstig te kort.

De eigenbijdrage voor het ouderen zwemmen in de Meerkamp is inmiddels met 50% verhoogd naar €.150.= p.p. waardoor veel ouderen helaas moesten stoppen met zwemmen. De nieuwe Goudsmithal moest na oplevering voor €.50.000.= verbouwd worden omdat het speelveld te klein was om de Amstelveense basketbalclub MBC competitiewedstrijden te laten spelen.

Plannen om miljoenen te investeren voor Sportpark de Scheg, welke clubs gaan daar sporten dan? Na een 1 ½ miljoen kostende reorganisatie bij het Sportbedrijf, dit geld is dus niet beschikbaar voor de sport, is er nu gekozen voor een voormalig museumdirecteur om het Sportbedrijf klaar te maken voor de toekomst. BBA geeft zelf aan over heel veel talentvolle sporters en sportbestuurders te beschikken, hoe kan het dan bestaan dat je de eigen wethouder, samen met de raad van toezicht, zo’n beslissing laat nemen? Waar was BBA de laatste jaren, vroeg het prominent BBA lid Frits Suer zich middels een FB bericht af, Actief voor Amstelveen vraagt zich dat ook af.

Michel Becker – 13 maart 2018


Eigen haard is goud waard

Wooncorporaties maken miljarden winst schreeuwen de krantenkoppen, dus ook bij onze eigen wooncorporatie Eigen Haard, klotst het geld tegen de plinten.

Dat zou je niet zeggen als je alle klachten over achterstalligonderhoud en isolatie problemen hoort, maar wel in 5 jaar tijd de huren laten stijgen met 17%. Waar gaat dat geld dan wel naar toe?

In de reservepot roepen de corporaties in koor, nou daar heeft Actief voor Amstelveen wel een betere bestemming voor. Waarom niet een investeringsfonds waar gemeente een gedeelte van de OZB belastingen en Eigen Haard een deel van de huurverhoging instopt. Zo ontstaat er een miljoenenbedrag waarmee investeringen kunnen worden gedaan voor de realisering van starters en seniorenwoningen in combinatie met sociale huur en midden koopwoningen.

Hoe en waar? Durf nou eens out of the Box te denken! Ook in Amsterdam bouwt men op en rond industrieterreinen, de bewoners kiezen daar zelf voor een betaalbaar ruim en geïsoleerd appartement. Koop onrendabele bedrijfspanden/kantoorpanden en indien mogelijk de grond (zie bijv. industrieterrein Smederij), voordat de gefortuneerde projectontwikkelaars er beslag op leggen en ga bouwen! Want hoe was het ook weer? Eigen haard is goud waard.

Michel Becker – 2 maart 2018


Veiligheidsgaranties bij eventuele van uitbreiding Schiphol.

Het economisch belang van Schiphol is van groot belang voor de werkgelegenheid. En misschien is een zekere uitbreiding van Schiphol op den duur onontkoombaar, mede ingeven door het uitstel van de uitbreiding van Lelystad Airport.

Wij realiseren ons heel goed dat het een complexe situatie is, waarvoor we met de hele regio samen een oplossing moeten vinden.

Actief voor Amstelveen vindt echter dat de veiligheid en gezondheid van de inwoners niet in gevaar mag komen. Wij willen dat rekening wordt gehouden met de nieuwste wetenschappelijk onderbouwde bevindingen van fijnstof en andere milieuvervuilende uitstoot.

Wij maken ons in dat verband zorgen over de transparantie en eerlijkheid van partijen die rapporteren en adviseren over de verkeersveiligheid, vliegveiligheid en gezondheid

Michel Becker – 27 februari 2018


Het ondernemers debat.

Het Ondernemers debat op 20 februari jl. was een magere afspiegeling van de problemen waar Amstelveen mee worstelt.

Alle aanwezige partijen waren het dan ook bijna altijd met elkaar eens. Onze lijstrekker Tim Lechner maakte het verschil. Hij vond de informatie naar de ondernemers buiten het Stadshart over de enorme ingreep in de infrastructuur, onder de maat. Die ondernemers hebben ook recht op een duidelijke communicatie over de te verwachten jarenlange overlast, omzetderving en mogelijk verlies van werkgelegenheid.

Het huidige College van Burgerbelangen Amstelveen, de ondernemerspartij VVD, de arbeiderspartij PvdA en de wethouder economische zaken van D66 gaven een defensief antwoord: “Ondernemers moeten deze informatie zelf maar ophalen in ons kenniscentrum boven de bibliotheek!”

Dat is toch wel een gotspe!

Als een ondernemer in Amstelveen een fietsenrek voor zijn zaak wil neerzetten moet hij daarvoor een aanvraag in zesvoud bij de gemeente indienen en dan maar afwachten of het op de juiste afdeling terecht komt. Als de gemeente de halve stad voor jaren overhoop haalt, moet de ondernemer informatie maar zoeken en ophalen??!!

Dit moet en kan anders, uw stem geeft AVA een stem om na 21 maart een ander geluid te laten horen!

Michel Becker – 21 februari 2018


Wethouder tovert “Voorrang voor Amstelveense jongeren op woningmarkt” uit zijn hoge hoed!

Wethouder Raat tovert niet alleen een onverwachte mogelijkheid maar zelf ook een onverwachte doorbraak uit zijn hoge hoed. Actief voor Amstelveen, wat dit onderwerp als eerste speerpunt in haar verkiezingsprogramma heeft staan- betreurt het dat er blijkbaar verkiezingen voor nodig zijn voordat de wethouder dit probleem serieuze gaat aanpakken, terwijl dit volgens het bericht al sinds 2016 mogelijk is!

Verder schrijft de wethouder; Het huidige toewijzingssysteem voor woningen is regionaal bepaald en werkt voor geen meter. Het systeem is er niet op gericht of je een woning nodig hebt, maar hoe lang je ingeschreven staat. Het gevolg: woningen gaan vooral naar mensen van buiten Amstelveen’

Dit is een probleem dat al jaren speelt in Amstelveen, en nu gaat de wethouder hier 2 maanden voor de verkiezingen mee aan de slag?!

Michel Becker – 10 februari 2018


Politiek is prioriteiten stellen!

Toen ik 5 jaar geleden vrijwillig afscheid nam van het politieke podium, kon men niet bevroeden dat de woorden van voormalig burgemeester Jan van Zanen, bewaarheid zouden worden; “wij danken u voor uw grote inzet en betrokkenheid als raadslid, maar heb zelf het gevoel dat wij de heer Becker nog wel terug gaan zien”. Een vooruitziende blik van een geweldige burgemeester.

Toen Tim Lechner mij vroeg om samen de lokale politieke partij Actief voor Amstelveen op te zetten, hoefde ik daar dan ook niet lang over na te denken. Er is namelijk genoeg werk aan de winkel en vooral op lokaal gebied liggen er uitdagingen en kansen om Amstelveen verder te ontwikkelen en in te richten voor de toekomst.

Politiek is prioriteiten stellen en niet alle wensen zijn te realiseren, maar keuzes van de huidige coalitiepartijen BBA,VVD,D66 en PvdA, zoals het opheffen van haltes openbaarvervoer, de aanleg zwembadje aan de Poel van €.900.000 (excl. 3 jarige bijdrage exploitatie tekort) en het kunstwerk Der Bogen van €.325.000, zouden en zullen wij toch echt niet maken. In de keuzes die wij wel maken, bijv. meer starterswoningen, meer persoonsgerichte thuiszorg, ondersteuning MKB en ZZP en beter openbaar vervoer, betrekt AVA als geen andere partij de inwoners van Amstelveen!

Inwoners mogen ons alles vragen via actiefvooramstelveen@ziggo.nl en kunnen straks op ons spreekuur terecht, waar wij niet alleen luisteren maar ook ons best gaan doen om problemen op te lossen. Leden kunnen als lid van ons ledenforum meebeslissen over de te volgen koers. Zelf verheug ik mij op de samenwerking met het enthousiaste team van AVA en ga vol vertrouwen de campagne voor de verkiezingen in. Zie voor ons verkiezingsprogramma www.actiefvooramstelveen.nl

Stem op 21 maart lijst 10, Actief voor Amstelveen!

Michel Becker – 7 februari 2018