Blogs Tim Lechner

Amstelveen verkeersveilig?

Dat wordt heel vaak gesuggereerd door wethouder Jeroen Brandes. Onlangs nog in zijn voortgangsnotitie aan de gemeenteraad. Een euforisch verhaal over hoe veel beter het de afgelopen jaren is geworden met de veiligheid van het verkeer in onze stad.

Maar ja, zo stelde hij: “verkeersveiligheid is voor een groot deel afhankelijk van het gedrag van mensen”. En voor een deel heeft hij gelijk, verkeersveiligheid is van ons allemaal. We zijn dus zelf ook verantwoordelijk.

Maar dat betekent niet dat je als gemeente de zaak dus maar van je af kan schuiven. De gemeente de taak heeft goede randvoorwaarden voor de verkeersveiligheid te organiseren.
En daar schort het op een aantal fronten aan.

Bijvoorbeeld het Keizer Karelplein. Bekend blackspot met een onduidelijke voorrangsregeling. Talloze aanrijdingen. Maar volgens de wethouder kan dat niet worden aangepakt, het moet wachten op de werkzaamheden aan de A9. Wel zijn er wat waarschuwingsborden geplaatst. Nou ja, een verbetering van de randvoorwaarden heeft dat niet echt opgeleverd, want afgelopen weekend was het weer raak.

Hoe lang gaat dit nog door? Wethouder, wees doortastender en doe iets dat echt helpt, ook voor de time-being!
Een ander voorbeeld waar het absoluut niet goed gaat is de Van der Hooplaan: tussen Lindenlaan en Sportlaan. Ook daar de afgelopen tijd veel (bijna) ongelukken. Afgelopen week was het weer een aantal keren raak.

Het lijkt er op dat deze strook inclusief de twee rotondes een van de meest ernstige blackspots van Amstelveen aan het worden is. Ons is wel duidelijk uit alle reacties van mensen die in de omgeving wonen, dat dit formidabel uit de hand loopt.
En aandacht van de wethouder hiervoor? Niets van gemerkt. Waarschijnlijk heeft hij in verkiezingstijd zijn aandacht voor andere dingen nodig.

Actief voor Amstelveen komt voor alle Amstelveners op en daarom zijn wij bezorgd over dit soort onveilige verkeerssituaties. De gemeente moet hier met spoed iets aan doen. Graag niet eerst ellenlange studies, maar snel reageren!

Tim Lechner 14 maart 2018


Het gestrekte been van Actief voor Amstelveen.

Tijdens het Uilenstede kwam het tekort aan betaalbare woningen uitvoerig aan bod. Alle partijen zijn het er over eens dat er iets moet gebeuren, de meeste hadden hier al jaren wat aan kunnen doen.

Het was echter alleen AVA, die aangaf dat je nog zulke mooie plannen kan maken maar dat als Amstelveen in de Metropoolregio Amsterdam niet méér gaat staan voor de belangen van haar burgers er niets gebeurd. Amstelveen groeit en het wordt tijd dat het de grotere broek aantrekt die daar bij hoort. Als wij, zoals BBA aangaf als Amstelveen onze plaats moeten weten?!, zullen wij altijd moeten dansen naar de pijpen van onze grote broer Amsterdam. Actief voor Amstelveen is voor samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam maar waarschuwt ervoor dat er in Amsterdam ook stemmen op gaan om hun woningen beter te beschermen voor Amsterdammers. Actief voor Amstelveen wil niet achter de muziek aanlopen maar actief aan de voorkant de belangen van Amstelveners voorop stellen. Doe je dat niet dan wordt Amstelveen net zoals bij de Stadsregio Amsterdam die over het OV gaan, links en rechts ingehaald en komt Amstelveen er bekaaid vanaf.

De Metropoolregio Amsterdam dient de belangen van Amstelveen te respecteren, is dat niet het geval dan moet worden overwogen om uit dit overleg te stappen.

Tim Lechner – 9 maart 2018


AVA wil woningen voor starters nu!

Het college denkt zeker dat de Amstelveense inwoner op zijn achterhoofd is gevallen. Krap twee weken voor de verkiezingen buitelen de collegepartijen bijna over elkaar heen om aan te geven dat het goed mis is met de woonkansen van Amstelveners.

AVA denkt dan, en u waarschijnlijk ook, dat is toch niets nieuws? Dat wisten we al jaren.

Wonderlijker is het nog dat een van de partijen al ruim 12 jaar in het college zit, de andere partij 8 jaar en nog een andere partij vier jaar. En wat is er in die vier jaar gebeurd?
Duidelijk is dat het woningbouwbeleid van het huidige college en ook de gemeenteraad niet heeft gewerkt. Steeds is bij nieuwbouw nadruk gelegd op doorstroming en bouwen van dure en middeldure woningen.

Woningen voor starters heeft dat niet opgeleverd. En geloof de huidige collegepartijen niet als ze zeggen dat ze zich inzetten om het anders te doen. Immers als je het werkelijk anders wilt doen zal je met gestrekt been de Stadsregio Amsterdam (SRA) in moeten en werkelijk gaan staan voor de Amstelveense bewoners en woonbelangen. Misschien moet je wat dat betreft de samenwerking in de stadsregio (tegenwoordig metropool regio (MRA)) wel opzeggen. Het Amstelveense belang staat echt voorop.

Kijk maar naar de Van der Hooplaan 241 daar zouden 100 huurappartementen, vanaf circa 800,- euro per maand komen en inmiddels zijn die vanaf 1000,- euro, en ze moeten nog worden opgeleverd. Of kijk naar het project voor de Scheg. Daar staat: “ Omdat er in Amstelveen al veel woningen tussen de € 150.000 en € 300.000 zijn, is het de bedoeling om geen sociale huurwoningen te realiseren”.

Kijk maar naar het project Groenelaan. Daar staat:” Hierbij worden er geen nieuwe sociale huurwoningen gebouwd aangezien ingezet wordt op het bouwen van woningen voor de doorstroming”. Zo krijgen we natuurlijk nooit nieuwe goedkopere woningen in Amstelveen.

Het roer moet om, nu!

AVA wil daarom dat de woningprogramma’s van De Scheg en Groenelaan worden aangepast. In de Scheg moeten minimaal 50 woningen met een prijs van maximaal € 150.000 worden gebouwd. Dat hoeven geen grote woningen te zijn. Kleiner mag , omdat juist deze woningen geschikt zijn voor starters en ouderen waarvan hun woning te groot is geworden.
In het project Groenelaan moeten minimaal 50 appartementen als huurwoning beneden de € 700 worden gebouwd.

Wij zijn er ons van bewust dat dit geld kost. Maar Amstelveen, slik een keertje. Maak het mogelijk voor de groep starters die wachten, wachten, wachten en wachten!

Tim Lechner – 5 maart 2018


Actief Voor Amstelveen wil Wethouder Ouderenzorg.

In Amstelveen hebben wij lange tijd een Wethouder gehad die specifiek de Ouderenzorg in zijn/haar portefeuille had. De laatste Wethouder met Ouderenzorg in de portefeuille was Mw. Jacqueline Koops.

Helaas werd dit afgeschaft toen het huidige college (periode 2014-2018) aantrad. De diverse aspecten van de Ouderenzorg werden over de diverse Wethouders verdeeld, dit ondanks het feit dat een aantal politieke partijen de wens uitspraken om toch een Wethouder te hebben die aangesproken kon worden op alle onderdelen van de zorg voor onze ouderen.

Voor de ouderen een verwarrende situatie en soms ook voor de Raads- en Commissieleden. Problemen en vragen werden vaak doorgeschoven van de ene naar de andere Wethouder, oplossingen lieten vaak lang op zich wachten of kwamen helemaal niet.

Informatie over het vervallen van buslijnen werd slecht gecommuniceerd, en in veel gevallen werden de ouderen hier de dupe van. Sommige wijken zijn heel slecht bereikbaar met het openbaar vervoer, zeker als lopen niet meer zo makkelijk gaat.

Er werd niet naar oplossingen voor de oudere inwoner van Amstelveen gezocht. Zeker de slechte bereikbaarheid – middels het OV – van het ziekenhuis is een groot probleem en leeft erg onder de bevolking.

Maar ook hulp in de huishouding, hulp bij het aanvragen van diverse vergoedingen voor ouderen met een minimum inkomen, het aanvragen en toewijzen van hulpmiddelen, gratis openbaar vervoer voor ouderen (met of zonder WMO indicatie), de Amstelveenpas en nog diverse andere zaken die specifiek betrekking hebben op ouderen dienen weer onder één portefeuille houder te vallen.

Actief voor Amstelveen gaat zich inzetten om de komende periode in onze Gemeenteraad weer een Wethouder te krijgen die aanspreekbaar is op alle facetten van de ouderenzorg. Ouderen maken 30% van onze bevolking uit en deze groep, die geholpen heeft om Amstelveen groot en welvarend te maken, mag niet de dupe worden van niet passend ouderenbeleid.

Tim Lechner – 1 maart 2018


Veilig zijn en veilig voelen.

Veiligheid creëren wij samen! Hulpmiddelen waaronder de WhatsApp buurtpreventie hebben zich de afgelopen tijd bewezen.

Een ander hulpmiddel is cameratoezicht. Dat kan in bepaalde situaties belangrijk zijn. Het is geen doel op zich maar een middel en moet ingezet worden waar wenselijk en waarbij privacy van inwoners gewaarborgd is.

Maar vooral is onze veiligheid sterk afhankelijk van een ruime inzet van de wijkagenten en handhavers. Wijkagenten en professionals krijgen het steeds moeilijker door toe-nemende agressie en verwarde mensen. Hulpdiensten en politie verdienen respect en bescherming.

Actief voor Amstelveen vindt dat daarvoor meer aandacht moet komen. Waar mogelijk moet de gemeente dat goed faciliteren.

Verenigingen, winkelgebieden, winkelcentra kunnen met het oog op een veilig leefklimaat leren van elkaar. Wij willen dat gemeente het mogelijk maakt om jaarlijks een bijeenkomst te faciliteren waarbij politie en handhaving met alle partijen van gedachten kunnen wisselen hoe beter en effectiever met criminaliteit kan worden omgegaan.

Tim Lechner – 25 februari 2018


Je moet als wethouder OV wel echt een dikke huid hebben.

Laat je onderzoeken hoe de inwoners van Amstelveen denken over het schrappen en omleggen van bushaltes en metro(sneltram) haltes.

Heb je dat door de ambtenaren helemaal goed laten onderzoeken. Neem je samen met de raad er een besluit over. Denk je: “nu zal het wel goed zijn”

Gaan die zelfde inwoners lopen klagen, als zij de ellende in de praktijk zien. Nee de bewoners hadden beter moeten opletten. Je kan toch als wethouder niet weten dat ze achteraf gaan lopen klagen. Maar let op “Als de eerste schop de grond in gaat komen er ook klachten over de ombouw van de Amstelveenlijn”, voorspelde hij. “Op papier kan het er allemaal goed uit zien, maar de klapper komt als het concrete praktijk wordt.”

Het is altijd het zelfde liedje eerst niet opletten en dan achteraf gaan lopen klagen.

Ze weten toch dat wij als overheid moeite hebben met mensen informeren. “hadden wij soms een brief bij de betrokken bewoners in de bus moeten laten bezorgen.”

Jullie weten toch dat we uit het Randwijk parkeeronderzoek niks geleerd hebben.

Let nou! … toch eens op.
Ik zeg het niet meer hoor.

Altijd wat met die inwoners. Lastig volk…

Tim Lechner – 6 februari 2018