Blogs van anderen

Geef jongeren een kans!

Actief voor Amstelveen is een nieuwe lokale partij in Amstelveen, opgericht door mensen met en zonder ervaring in de politiek. Bij die laatste groep hoor ik, maar ik volg de politiek in Amstelveen al jaren op de voet en voor mij is het tijd om ook mijn steentje bij te dragen.

Er moet een hoop gebeuren in Amstelveen. Ik ben van mening dat de politiek de afgelopen jaren heeft stilgestaan en ieder raakvlak met de bewoners is kwijtgeraakt. Het lijkt wel alsof de gemeenteraad leeft in een papieren werkelijkheid en wij, als bewoners van amstelveen, leven in de realiteit. Jongeren en starters kunnen geen woning vinden en vertrekken uit Amstelveen. En met dat vertrek verliest Amstelveen haar toekomst. Ik ben van mening dat een investering in de jeugd een investering is in de toekomst van amstelveen.

Wij, van AVA, willen meer woningen voor jongeren en starters en dat is inmiddels wel duidelijk denk ik. Maar hoe willen wij dat gaan doen? Wij willen dat de woningbouwprojecten ‘De Scheg’ en ‘De Groenelaan’ worden aangepast. Dat houdt in dat AVA gaat strijden voor minimaal 50 koopwoningen in de Scheg met een maximale prijs van €150.000,- euro en in De Groenelaan willen wij minimaal 50 sociale huurwoningen met een prijs onder de €700,- euro. Bovendien willen wij de sociale huurwoningen die er zijn in Amstelveen behouden en niet ineens omtoveren tot een vrije sector huurwoning. Wij willen voorrang voor Amstelveners op de woningen, en dat kan!

Ik ben enorm benieuwd wat het huidige college de afgelopen jaren heeft gedaan voor de bewoners van Amstelveen op het gebied van wonen. Volgens mij waren ze er namelijk allemaal bij toen de plannen voor de woningen in het duurdere (lees dure) segment de eerste paal sloegen.

Het is tijd voor een verandering, voor een frisse wind, voor een partij die er met gestrekt been in gaat! AVA wilt dit gaan doen, en niet alleen in verkiezingstijd!

Stem 21 maart voor de toekomst, stem Lijst 10 Actief voor Amstelveen.

Melissa Bosker – 11 maart 2018


Je blijft je verbazen!

De Gemeente Amstelveen ziet ineens mogelijkheden om naast de A9 nieuwe woningen te realiseren.

Op het kantorencomplex Commerce Parc, langs de A9 blijkt het met ingang van deze week mogelijk om woningen te bouwen.

Dat is goed nieuws, als je de vraag of je als de gemeente dat zou moeten willen, woningen pal naast de A9 woningen bouwen, even naast je neerlegt.

Maar goed, volgens het College is het een ontwikkeling die niet eerder werd voorzien.
De wethouder meldt nu trots dat er een initiatief is ingediend om de ontwikkeling aan Krijgsman, die al jaren stilligt, vlot te trekken met de toevoeging van woningen.

‘Dit terrein ligt al jaren te wachten op ontwikkeling. We constateren dat er geen markt is voor de ooit bedachte mix binnen panden met bedrijfs- en kantoorruimte’.

Dat is toch wel wonderlijk: de wethouder van de BBA die recentelijk verklaarde dat hij een partij vertegenwoordigt die de belangen van de Amstelveners goed op het netvlies heeft.

Wij vragen ons in gemoede af, hoe kan je daar dan na acht jaar in het college te hebben gezeten overheen kijken en daar ineens twee weken voor de verkiezingen tegen aan lopen.

Het college denkt nu aan een gebied met zowel kantoorgebouwen als woongebouwen’, aldus de wethouder in een brief aan de gemeenteraad, waarin hij schrijft over onder andere de overspannen woningmarkt.

Je zou haast denken dat het voor een aantal partijen goed zou zijn als er iedere twee weken verkiezingen zouden zijn. Dan denkt men aan dingen waar men niet eerder aan heeft gedacht.

AVA – 8 maart 2018


Niet meer vanaf de zijlijn.

Veel mensen vragen aan mij, waarom ik mij verkiesbaar stel tijdens de aankomende Gemeenten raadsverkiezingen op 21 maart aanstaande en mij heb aangesloten bij Actief voor Amstelveen. Het antwoord is eigenlijk heel simpel.

Er gaan best wel dingen goed in Amstelveen maar er zijn toch een hoop verbeterpunten. Huisvesting, de zorg, communicatie vanuit de gemeente, dieren welzijn, cultuur eigenlijk op alle vlakken kan en (soms) moet het anders.

De laatste jaren had ik ervoor gekozen om te roepen vanaf de zijlijn. Dat was makkelijk, maar daar bereik ik niets mee. Op basis van persoonlijke ervaring met een aantal punten, heb ik nu besloten om de daad bij het woord te voegen. Ik wil niet alleen roepen, ik wil mijn steentje bijdragen.

Na partij programma’s te hebben gelezen kwam ik uit bij Actief voor Amstelveen. Deze frisse jonge partij, met ook ervaren mensen binnen de gelederen, heeft een programma waar ik mij helemaal ik kan vinden én daarbij zijn wij samen nieuw.
Gaan jullie mij en Actief voor Amstelveen steunen en helpen om daadwerkelijk iets te veranderen in Amstelveen?

Gonnie van Rietschoten – 7 maart 2018


Vindt u een groene en schone wijk ook zo belangrijk?

AVA is er een voorstander van is dat bewoners vrijwillig het zelfbeheer en onderhoud op zich zouden kunnen nemen van groenstroken grenzend aan hun woning. De toekomst van ons groen ligt mede in de handen van de wijkbewoners.

Wij willen betrokkenheid van wijkbewoners voor de leefbaarheid in hun eigen omgeving stimuleren. Samenwerken aan je wijk, levert positieve energie. Maar niets voor niets, wij vinden dat de gemeente inzet van bewoners moet belonen, bijvoorbeeld door bloembakken of moswanden beschikbaar te stellen.
En dan de twee bijzondere natuurgebieden in onze gemeente: De Poel en de Bovenkerkerpolder. Die moeten we in ere houden.

Belasting van de Poel met gemotoriseerd vaarverkeer is voor ons onaanvaardbaar. Er zijn best andere mogelijkheden om de Poel voor onze inwoners meer te laten betekenen. Wij zijn in ieder geval voorstander van meer toegankelijkheid, bijvoorbeeld door het maken van een zeil-surfstrand en recreatiestrand in samenwerking met de plaatselijke watersportvereniging. Wij dagen de inwoners uit om met creatieve oplossingen te komen die niet leiden tot verstoring van flora en fauna.

Ook de Bovenkerkerpolder is voor de beleving flora en fauna in recreatieve zin een belangrijk groengebied aan de rand van Amstelveense bebouwing. Wij staan achter het behoud van de Bovenkerkerpolder, maar zijn geen tegenstander van uitbreiding van de mogelijkheden van passieve recreatie. Dat betekent dat we een ieder gunnen om voluit wandelend en fietsend van de Bovenkerkerpolder te genieten.

5 maart 2018 – Ben Westendorp


Een nieuwe lokale partij in Amstelveen. Soms hoor ik, is dat nu wel nodig, er zijn toch partijen genoeg?

Gelukkig krijg ik ook heel veel positieve reacties. Zeker omdat onze kandidaten voor het merendeel al actief waren of nog steeds zijn in de Gemeentepolitiek van Amstelveen. Onze kandidaten zetten zich in voor Actief voor Amstelveen omdat ze ervan overtuigd zijn met deze nieuwe partij een verschil te kunnen maken in Amstelveen.

Het motto Horen, Zien en … Doen, dat sprak mij zeer aan.

Als vrijwilliger bij de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen – waar ik tevens de belastingaangiftes verzorg voor de Amstelveense ouderen – hoor en zie ik regelmatig dat er zaken niet goed gaan.

Ouderen die te weinig of helemaal geen zorg krijgen of zorg die onbetaalbaar is. Bushaltes die verdwijnen, waardoor het ziekenhuis vanuit sommige wijken niet meer te bereiken is. Regiovervoer dat niet optimaal functioneert. Niet in alle wijken haltes voor het Regiovervoer.

Het is de bedoeling dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, maar laten we er dan voor zorgen dat dit op een goede een aangename manier kan gebeuren. Veel ouderen dreigen in een isolement te raken. Kinderen – als die er zijn – wonen vaak ver weg en hebben meestal ook nog een drukke baan, waardoor het moeilijk wordt voor vader of moeder als mantelzorger op te treden. Familie en vrienden vallen weg, de vereenzaming neemt toe.

In de diverse wijkcentra en verzorgingshuizen doen vrijwilligers hun uiterste best om de ouderen bezig te houden. Maar het kan beter, door te luisteren naar hetgeen de ouderen zelf willen. Koersballen, klaverjassen, bingo en bridgen is niet voor iedereen weggelegd. Creatief bezig zijn, schilderen, tekenen, naar muziek luisteren, musea bezoeken of een keer een dagje naar het strand moet ook mogelijk zijn.

De komende vier jaar wil ik mij (weer) actief inzetten voor de ouderen in Amstelveen. Te luisteren naar hun wensen en problemen en hier – samen met de andere partijen in de Gemeenteraad – een oplossing voor te zoeken.

Wil Seiffers-Nijhuis – 28 februari 2018


Ruimtelijke kwaliteit en inbreidingsplannen.

Een goede ruimtelijke kwaliteit is heel belangrijk. Het is nodig voor de leefbaarheid in stad en wijken. Waar nodig moet de ruimtelijke en groene kwaliteit worden vergroot. Wij kiezen voor wijken waar alle generaties en leefstijlen zich prettig voelen.

Bestemmingsplannen moeten zorgvuldig en helder worden geformuleerd en volledig zijn. De kwaliteit van het bestemmingsplan staat voorop evenals de inbreng van de inwoners. Waar mogelijk moeten wensen worden gehonoreerd. De gemeente moet dus vooral kijken naar wat mogelijk is en niet bij voorbaat zaken uitsluiten. Dit voorkomt veel onvrede bij de inwoners en geeft duidelijkheid. Dit komt ook de rechtszekerheid ten goede en de gemeente wordt daarnaast een betrouwbare partner.

Steeds meer wordt gedacht aan invulling van nu nog open locaties, zeker in een tijd van krapte op de woningmarkt. Actief voor Amstelveen is niet tegen kleinere ontwikkelingen zoals inbreidingsplannen. Maar zo’n inbreiding mag niet ten koste gaan van groenvoorzieningen. Bewoners in de omgeving van inbreidinglocaties moeten nadrukkelijk bij de ontwikkeling worden betrokken.

Een stad bestaat niet alleen uit eengezinshuizen en flatgebouwen met bescheiden afmetingen. Soms is het, om verschillende redenen, nodig bijzondere beeldbepalende gebouwen te realiseren. Wij zijn daar geen uitgesproken tegenstander van, maar willen dan een kwalitatieve afweging, waar bewoners en ondernemers nadrukkelijk bij betrokken zijn.

Ben Westendorp – 22 februari 2018


Er gaat veel veranderen in Amstelveen de komende jaren.

Bouwen van woningen nabij winkelcentrum Bankrashof , de verbreding van de A9 en de daarbij, onontkoombare, overlast die veel ondernemers zullen treffen.

Omleidingen, slechte bereikbaarheid en de daaruit eventuele omzetderving, baart veel zelfstandige ondernemers zorgen.

Waar wij, als ondernemers, dringend behoefte aan hebben, is persoonlijke, gerichte en duidelijke informatie. De informatie voorziening van de gemeente is de laatste jaren ernstig achter gebleven. Zeker als de onderneming op zich staat en niet in een winkelcentrum of -straat zit.

De gemeente heeft nu een digitale nieuwsbrief voor ondernemers in het leven geroepen. Jammer dat het zo lang moest duren, terwijl dit een van de eerste actiepunten was uit de, in 2016 door de gemeenteraad vastgestelde, Amstelveense economische agenda.

De laatste 2 jaar zijn er al grote verbouwingen aan winkelcentra geweest en al vergevorderde plannen voor de A9. Ik hoop dat informatie betreffende komende bouwplannen in deze nieuwsbrief behandeld gaan worden.

Betrokken ondernemers rondom het Keizer Karelpark bijvoorbeeld, hebben persoonlijk totaal geen informatie ontvangen omrent de grote veranderingen die staan te gebeuren rond het Keizer Karelplein, in het plan van de verbreding van de A9.

Vanuit de media moesten deze vernemen dat er een informatie avond werd georganiseerd. Een brief was in dit geval zeker op zijn plaats geweest, omdat de veranderingen die gaan komen, grote impact heeft voor al deze ondernemingen.

De Amstelveense ondernemers hebben recht op een tijdige en duidelijke uitleg over de toekomstplannen van de gemeente ten aanzien van verbouwingen en veranderingen rondom hun onderneming Alleen zo kan de ondernemer inspelen op veranderingen en werkgelegenheid garanderen.

Samen met de AVA ga ik mij inzetten voor een duidelijkere en persoonlijkere communicatie tussen Gemeenteraad en ondernemers.

Gonnie van Rietschoten – 12 februari 2018