Keizer Karelplein: wel rotonde, geen kunstwerk!

AVA, GL, CDA, CU,SP, BBA en OCA ( de 7 oppositiepartijen) betreuren het dat kunstenaars en omwonenden gepasseerd zijn bij de opdrachtverlening door het college voor een kunstwerk op de rotonde Keizer Karelplein. De genoemde partijen vinden het volstrekt onjuist dat voor de opdracht voor dit kunstwerk al een kunstenaar is aangewezen. Het zou gaan om de Zandvoortse kunstenares Margot […]

Schriftelijk vragen over omvang sociale huur

De noodkreet voor betaalbare woningen wordt steeds sterker en de bouwprojecten die op korte termijn worden gerealiseerd geven helaas geen rooskleurig beeld van de uitbreiding van de sociale woningvoorraad. Onze jeugd, starters, jonge gezinnen, inwoners met een minimum inkomen en een grote groep zzp-er’s vallen iedere keer buiten de boot. Het is voor deze groepen onmogelijk om in Amstelveen te […]

Wisselingen

Tijdens de raadsvergadering van 14 februari j.l. heeft Tim Lechner afscheid genomen als raadslid.Burgemeester Bas Eenhoorn stond stil bij de inzet van Tim Lechner voor de oprichting van AVA, waarbij het vorig jaar is gelukt met twee zetels in de raad te komen en roemde zijn vermogen verbindingen te leggen. Tim Lechner wordt als raadslid en fractievoorzitter van AVA opgevolgd […]

Tim Lechner treedt terug als fractievoorzitter

Tot teleurstelling van velen, heeft het bestuur van AVA de plicht u mede te delen dat onze fractievoorzitter Tim Lechner per 1 februari 2019 om  gezondheids-redenen zal terugtreden. Als oprichter van de partij is Tim Lechner vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de partij en heeft met zijn inbreng, jarenlange ervaring en expertise hierop grote invloed gehad. Wij respecteren […]

Problemen met constructie galerijen Van Heuven Goedhartlaan

Problemen met constructie galerijvloeren flats Van Heuven Goedhartlaan. Actief voor Amstelveen stelt mondelinge vragen over de problemen met de constructie van de galerijvloeren flats Van Heuvel Goedhartlaan in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. Over het onderzoek naar de constructie van de galerij vloeren van de appartementencomplexen aan de Van Heuven Goedhartlaan zijn vragen gerezen. Waarom? Vele bewoners van deze […]

Signalering kinder mishandeling

Signalering kindermishandeling Actief voor Amstelveen stelt  mondelinge vragen over de signalering kindermishandeling in de raadscommissie Burger en Samenleving. De afgelopen maanden is meerdere malen Kindermishandeling ter sprake gekomen in de landelijke media. Minister de Jonge noemt het zelfs: Het grootste geweldsvraagstuk van deze samenleving. Kindermishandeling wordt vaak niet herkend. Kinderarts Van de Putte, die voorzitter is van het Landelijk Expertisecentrum […]

Algemene Beschouwingen

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 7 november j.l. gaf fractievoorzitter Tim Lechner namens AVA  reacties op de Programmabegroting 2019 en de Uitwerking Collegeprogramma. Hierna kun je de volledige tekst lezen. Algemeen De vaststelling van de jaarlijkse Begroting en daarbij horende Algemene Beschouwingen, wordt vaak geduid als een van de politieke hoogtepunten binnen een begrotingsjaar. Soms ook  betitelt als […]

Horen, zien en…..bouwen! Actief voor Amstelveen denkt en doet mee.

We zitten met een immens woningprobleem in Amstelveen. Onvoldoende goedkopere huur en koopwoningen, onvoldoende doorstroming van goedkoop naar duurder. Woningprijzen omhoog gejaagd door economische groei en andere factoren. Gaan we dat oplossen? Dat is nog niet zo makkelijk, er zijn zoveel spelers en er zijn zoveel belangen. Actief voor Amstelveen vindt dat daarover een brede discussie moet worden gevoerd. Zij […]

Er moeten goedkopere woningen worden gebouwd, nu!

Actief voor Amstelveen vindt dat het tijd is dat er op kortere termijn goedkope woningen worden gebouwd. Daarom moeten de woningbouwprogramma’s van De Scheg en Groenelaan worden aangepast. Recent heeft de gemeenteraad enkele besluiten genomen die te maken hebben met het tegengaan van leegstand van woningen en het beschikbaar houden van betaalbare woningen in Amstelveen. Actief voor Amstelveen heeft deze […]

Samen werken aan een Nieuwe cultuuragenda.

  Actief voor Amstelveen wil iedereen betrekken bij de opstelling van de nieuwe cultuuragenda in 2019. Actief voor Amstelveen dient tijdens de raadsvergadering van 7 november a.s. een motie in om organisaties en gebruikers actief te betrekken bij de opstelling van een nieuwe cultuuragenda 2019. Kunst en cultuur is er namelijk voor iedereen in een inclusieve stad. En in een […]