Raadsleden en burgerleden geïnstalleerd

In de raadsvergadering van 29 maart j.l. zijn onze raadsleden en burgerleden van de commissies geïnstalleerd. Alle Amstelveners die op ons gestemd hebben, bedankt! Wij gaan in de komende vier jaar hard aan het werk om onze speerpunten inhoud te geven. En daar zullen wij nog een flinke kluif aan hebben. Maar wij zijn meer dan gemotiveerd! Tim Lechner en Jacqueline […]

Aandacht voor toename van verwarde mensen in Amstelveen.

Volgens Actief voor Amstelveen (AVA) is er een toename van verwarde mensen in Amstelveen.  Jacqueline Höcker|: ,,De signalen zijn er, uit eerdere gesprekken die AVA had met politie bleek dat wijkagenten soms vier uur of langer bij een verward persoon blijven omdat zorgprofessionals soms helemaal uit Amsterdam moeten komen of men moet wachten op de psycholance,” .https://youtu.be/t7ft-52aW44

Stemmen op 21 maart…en als u verhinderd bent?

Stemmen met een volmacht Als u op 21 maart niet zelf kunt stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen omdat u verhinderd bent, wat dan? Er zijn twee mogelijkheden. U kunt iemand machtigen via een zgn onderhandse volmacht. Deze gebruikt dan uw stempas. U kunt iemand schriftelijk machtigen. Deze krijgt dan een volmachtbewijs toegestuurd door de gemeente. Er zijn wel een paar voorwaarden.: […]

Campagne nog lang niet voorbij!

Afgelopen dagen hebben we diverse plekken in Amstelveen bezocht. Veel mensen ontmoet die enthousiast zijn voor ActiefvoorAmstelveen. Fantastisch! We gaan nog een paar dagen door…..

We zijn op campagne

Regelmatig zult u deze mensen op plaatsen in Amstelveen ontmoeten om uw opmerkingen, klachten, suggesties aan te horen. En we kunnen er wat aan doen, met uw steun als u op 21 maart op ons stemt!

Sunny Neeter stelt zich voor

Sunny Neeter, lid van het AVA ledenplatform stelt zich voor, Met mijn creatieve geest en inzet als kunstenaar hoop ik dat ik een steentje bij kan dragen aan verbetering van het kunstklimaat in Amstelveen en aan een mooie verbinding tussen kunst, cultuur en politiek. Als je wilt helpen die verbetering te ondersteunen dan kun je ons in het stemhokje vinden […]

AVA wil woningen voor starters nu!

Het roer moet om, nu! AVA wil daarom dat de woningprogramma’s van De Scheg en Groenelaan worden aangepast. In de Scheg moeten minimaal 50 woningen met een prijs van maximaal € 150.000 worden gebouwd. Dat hoeven geen grote woningen te zijn. Kleiner mag , omdat juist deze woningen geschikt zijn voor starters en ouderen waarvan hun woning te groot is […]

Verkiezingscampagne AVA van start in Patrimonium en het Oude Dorp

Koud vandaag in Patrimonium en het Oude Dorp! Maar hartverwarmend de dele positieve reacties op de deelname van AVA aan komende verkiezingen.

Kieswijzer in werking!

Afgelopen dinsdag was de aftrap van de Kieswijzer. Hier kunt u nagaan waar Actief voor Amstelveen voor staat! https://amstelveen.stemwijzer.nl/#intro