Dromen van woningen

Actief voor Amstelveen roept fracties in de raad op om concreet mee te denken en te werken aan een oplossing voor het Amstelveense woningprobleem.

Onze gemeenteraad was het afgelopen woensdag wel weer eens met zichzelf. Sommige fracties probeerden het verschil te maken, maar dat valt vaak niet mee. Ook nu weer. Er waren een paar voorstellen aan de orde die te maken hadden met het tegengaan van leegstand van woningen en het beschikbaar houden van betaalbare woningen in Amstelveen. ACTIEF VOOR AMSTELVEEN heeft deze voorstellen gesteund. Natuurlijk, want kijk naar ons verkiezingsprogramma: wij zijn voor de bouw van  woningen in de sociale huur en voor starterswoningen. Dus alles wat dat kan bevorderen steunen wij.

Echter al die mooie nieuwe regels en verordeningen bouwen geen woningen en zorgen er niet voor dat het tekort aan starterswoningen wordt  opgelost. Om een bekende uitspraak van een groot woningbouwer in Amsterdam de parafraseren: met papier bouw je geen woningen.

Beste collega-oppositie fracties en collegepartij-fracties, bedankt voor jullie moeite om de aandacht op het woningprobleem in Amstelveen te herbevestigen, het heeft echter slechts een papieren en geen concreet effect. Zijn jullie er van bewust dat er meer nodig is dan nieuwe regeltjes om iets aan ons woningprobleem te doen?

Zo ja, waarom steunden jullie ons amendement dan niet om een deel van de verkoopopbrengst ENECO aandelen te gebruiken om een tweetal woningbouw projecten goedkoper te maken? Een gemiste kans om concreet iets te doen.  Kom nou niet aan met boekhoudkundige formaliteiten, want waar een wil is, is een weg.  Goedkoper maken van bouwgrond betekent goedkopere woningen. We moeten nu ingrijpen. Lees het verhaal van makelaar Edwin Brockhoff en huiver, Nieuwsbrief-September-2018 .

ACTIEF VOOR AMSTELVEEN doet een oproep aan alle fracties die mee willen werken aan het oplossen van het woningprobleem: denk na en out of the box, wees creatief en innovatief, durf nieuwe wegen te bewandelen, durf risico’s te nemen. Laten we eensgezind voor de Amstelveense woningzoekenden opkomen en samenwerken.