17/11/2020
AVA-D66-VVD-BBA willen tijdelijke huisvesting op het terrein Kalkbranderij-Bovenkerkerhoek.  Met het indienen van deze motie daarover vragen AVA-D66-...
15/11/2020
Actief voor Amstelveen vindt dat de gemeente Amstelveen zich meer moet bezighouden met de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde...
12/11/2020
Wat vindt Actief voor Amstelveen van de gemeentebegroting 2021? Actief voor Amstelveen is het niet altijd eens met het gemeentelijk beleid, aldus...
02/11/2020
Twee dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Maar toch wel dus, een ding staat centraal: het tekort aan  betaalbare woningen in...
02/11/2020
Michel Becker pleit voor uitstellen plannen Oude Dorp en Alleman Kwartier. Hij deed een oproep aan het college om de investeringen voor die twee...
31/10/2020
De afdeling voorlichting Amstelveen, heeft mooi werk verricht. In de pers, op de website en Facebook werd namelijk nogal met enige trots aangekondigd...
31/10/2020
Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptie. In Amstelveense politieke kringen beter bekend als PLECK. De twee nul versie...
26/09/2020
Nouja, de zon was niet zozeer in discussie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, maar de zonneweides die B&W graag zien...
26/09/2020
Participatie ja of nee en hoe De nieuwe particpatievisie. Een nota met een behoorlijk groot abstractieniveau werd behandeld in de commissie Algemeen...
26/09/2020
De sluiting van het dierentehuis en de enorme lange aanrijtijden van de dierenambulance naar een andere locatie Purmerend en Hoofddorp van de...

Pagina's