Horen, zien en…..bouwen! Actief voor Amstelveen denkt en doet mee.

We zitten met een immens woningprobleem in Amstelveen. Onvoldoende goedkopere huur en koopwoningen, onvoldoende doorstroming van goedkoop naar duurder. Woningprijzen omhoog gejaagd door economische groei en andere factoren.

Gaan we dat oplossen? Dat is nog niet zo makkelijk, er zijn zoveel spelers en er zijn zoveel belangen. Actief voor Amstelveen vindt dat daarover een brede discussie moet worden gevoerd. Zij dient daarom tijdens de raadsvergadering van 7 november a.s. een motie in om dat op te gaan pakken.

Denk na, out of the box, wees creatief en innovatief, durf nieuwe wegen te bewandelen, durf risico’s te nemen. Actief voor Amstelveen doet een oproep om daarvoor een symposium te beleggen, waarin college, fracties in de raad, inwoners van Amstelveen, woningcorporaties, projectontwikkelaars van gedachten kunnen wisselen over oplossingen.

De resultaten kunnen vervolgens mooi gebruikt worden bij de opstelling van de Woonvisie 2018-2022.