De vereniging AVA is het huis van waaruit het bestuur de fractie aanstuurt en controleert of de afgesproken politieke lijn gevolgd wordt.

De fractie bestaat momenteel uit:

2 raadsleden: fractievoorzitter Michel Becker en Jacqueline Höcker

3 burgerleden: Gonnie van Rietschoten, Wil Seiffers en Ben Westendorp

Raadsleden zijn woordvoerder in de raad en bepaalde dossiers in de commissies en de burgerleden zijn woordvoerder op bepaalde dossiers in de commissies.

Binnen de fractie hebben alle leden hetzelfde stemrecht, belangrijk om besluiten te nemen bij het innemen van een standpunt voor debat bij het wel- of niet steunen van een motie of amendement, of het zelf indienen van deze.

Een amendement is een wijziging of aanpassing van raadsvoorstel, een motie is een initiatief tot een raadsvoorstel.

Afhankelijk van de stemuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen kan de fractie samengesteld worden en zal pas duidelijk worden wie er van de kieslijst (samen te stellen na goedkeuring op de Algemene Ledenvergadering van AVA), voldoende stemmen gehaald heeft om in de fractie als raadslid of burgerlid plaats te nemen.

Hoe meer stemmen, hoe meer raadzetels, hoe meer kans om de speerpunten van AVA te verwezenlijken.

Fractie

Bestuur