Ben westendorp

Fractiesecretaris en Burgerlid

Woordvoerder: ABM

Het is een goede gewoonte om wat over jezelf te vertellen als je lid wordt van een politieke partij en daarin actief bent. AVA is een nieuwe politieke partij in Amstelveen die er toe doet en al weer twee jaar meedraait. Na bestuurswerk voor de partij ben ik nu actief als burgerlid van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen en fungeer ik ook als secretaris van de fractie.

Het geeft mij een mooie gelegenheid een bijdrage te leveren aan de Amstelveense gemeenschap, waar ik al tien jaar woon. Voordien was ik werkzaam bij de buurgemeente Ouder-Amstel, waar ik allerlei leidinggevende functies heb verricht. Ervaringen die ik goed kan gebruiken in het lokale politieke werk. Daarnaast ben ik ook jaren actief (geweest) in het vrijwilligerswerk binnen Amstelveen, ondermeer bij het Rode Kruis, de Zonnebloem en Communicatieplatform Keizer Karelpark. En op dit moment nog als Voorzitter-secretaris van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Amstelland.

Wat beweegt mij om me in te zetten voor AVA?
In het bijzonder valt het mij op de betrokkenheid met wonen en werken in Amstelveen. We willen toch allemaal een leefbare stad en leefbare wijken. Plekken waar mensen zich veilig voelen, sociale contacten kunnen onderhouden. Ook vind ik het belangrijk mensen en ondernemers de ruimte geven hun eigen idealen en ideeën te laten ontwikkelen, zonder tegen allerlei ingewikkelde en  onzinnige regeltjes aan te lopen. Misschien allemaal voor de hand liggende dingen voor u en mij, maar niet altijd zo makkelijk en logisch te verwezenlijken. Daarvoor is meer ruimte nodig, daar staat AVA voor en daarom heb ik voor deze partij gekozen.

Mensen