Motie verbetering alcohol- en drugspreventie AVA

Eerste AVA motie unaniem aangenomen!

Als een nieuwe politieke partij begonnen en onze eerste motie: Verbetering alcohol-en drugspreventie voor jongeren is unaniem aangenomen.

Dat betekent dat wij het college de opdracht hebben gegeven tot uitvoering van de motie over te gaan. Jongeren hebben onze aandacht. Het drugsgebruik in Amstelveen is hoog.

Er moet meer voorlichting op straat komen door jongerenwerkers en door preventieve maatregelen, zoals voorlichting aan ouders en op scholen.

AVA vindt een juiste samenwerking en integraliteit van politie, GGD, Stichting Brijder, scholen en jongerenwerk heel belangrijk. Ons jongste fractielid, Melissa Bosker en Jacqueline Höcker raadslid buigen zich de komende tijd over het jeugdbeleid. Het jeugdbeleid is voor verbetering vatbaar en is misschien ook wel één van de moeilijkste dossiers.

Jacqueline Höcker

 

“Meer Inzet op alcohol- en drugspreventie voor jongeren” Vinden GroenLinks en AVA

In de raadsvergadering van 20 Juni zal een motie worden behandeld om meer in te zetten op drugspreventie voor jongeren. Deze motie is op initiatief van AVA-raadslid Jacqueline Höcker en GroenLinks raadslid Ilika Polderman ingediend in samenwerking met AVA-burgerraadslid Melissa Bosker.

Jacqueline Höcker:” De leeftijd van jongeren die drugs gebruiken wordt steeds lager. Zowel politie als jongerenwerkers maken zich zorgen over het excessieve drugsgebruik en de gevaren ervan”.

In Nederland is er een gedoogbeleid voor softdrugs maar met harddrugs wordt onder jongeren steeds meer geëxperimenteerd. Dat vinden de indieners zeer zorgwekkend. De indieners vinden het tijd dat er meer wordt ingezet op preventie en voortijdig ingrijpen. Het beleid nu in Amstelveen is gericht op risico-preventie, jongeren die in de risicogroep vallen en tijdig geholpen kunnen worden. Daardoor zijn jongeren die niet in de risicogroep vallen vaak onzichtbaar.

“Ook GroenLinks vindt het belangrijk dat voorlichting jongeren bereikt” aldus Ilika Polderman: “GroenLinks wil dat mensen die drugs gebruiken weten wat ze innemen. Voorlichting is hiervoor de eerste stap. Bijvoorbeeld, naast voorlichting op scholen, ook voorlichting op festivals door Unity en op straat door jongerenwerk.”

AVA en GroenLinks willen met de motie bereiken dat er meer samenwerking en integraliteit komt met politie, jongerenwerk, gemeente, scholen, cultuurinstellingen en sportverenigingen. We willen een gezonde goede toekomst voor onze kinderen en daarom moet er meer geïnvesteerd worden in de preventie van drugsgebruik.