In onderstaand tabel vind je alle ingediende moties door AVA.

Een motie is een verzoek van een raadslid aan het college om iets te doen of te onderzoeken. Over een motie wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt de meerderheid van de raadsleden voor de motie dan is deze aangenomen. Het college bepaalt zelf of ze de motie wel of niet gaat uitvoeren.

Motie Status Datum Bron
Dierenopvang Aanvaard 01/07/2020 Bekijk details
Ondersteuning van beleid op hoofdlijnen coronavirus en de jaarrekening 2019 Aanvaard 27/05/2020 Bekijk details
Neem nu echt regie bluswatervoorziening Verworpen 27/05/2020 Bekijk details
Halte Bedrijven Terrein Amstelveen Zuid Aanvaard 27/05/2020 Bekijk details
Stimuleren van duurzame energieopwekking door bedrijven en instellingen Aanvaard 27/05/2020 Bekijk details
Bevriezing huurverhoging ten tijde coronacrisis Verworpen 27/05/2020 Bekijk details
Perspectief op een kansrijk leven Aanvaard 11/03/2020 Bekijk details
Hoogbouw; maar niet tot elke prijs Aanvaard 11/03/2020 Bekijk details
Een goede schuldhulpverlening voor zelfstandigen Aanvaard 11/03/2020 Bekijk details
Sociale koop Aanvaard 12/02/2020 Bekijk details
Ontheffing vergunning grondexploitaties tbv tijdelijke woonbestemming Tiny Houses Aanvaard 12/02/2020 Bekijk details
Meer woningen toewijzen aan specifieke doelgroepen Aanvaard 12/02/2020 Bekijk details
Doelgroepenvervoer geen kind van de OV rekening Aanvaard 12/02/2020 Bekijk details
Onderzoek Veiligheidscentrum Amstelveen-Amstelland Aanvaard 11/12/2019 Bekijk details
Focus op armoedepreventie en perspectief voor minima Aanvaard 11/12/2019 Bekijk details
Een stadspiano op het plein Aanvaard 11/12/2019 Bekijk details
Transparant beleid ateliers voor Amstelveen Aanvaard 11/12/2019 Bekijk details
Sociale Mobiliteit, de SmobMax, in Amstelveen Aanvaard 11/12/2019 Bekijk details
Jong Amstelveen Zuid on the move Aanvaard 06/11/2019 Bekijk details
Toekomstbestendig financieel beleid Aanvaard 06/11/2019 Bekijk details

Pagina's