Actief voor Amstelveen en GroenLinks hebben kritiek op inspraak projecten Bovenkerk en Oude Dorp

10/02/2021

Beide partijen stelden donderdagavond in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) samen mondelinge vragen over de inspraakprocedure bij de door het college voorgestelde verkeersmaatregelen in Bovenkerk en het Oude Dorp. Zowel Michel Becker van Actief voor Amstelveen, als Lennart de Looze van Groen Links, betoogden dat de meeste bewoners en ondernemers hierin niet of nauwelijks gehoord zijn en dat de participatie ernstig te kort geschoten is.

In Bovenkerk gaat het over het voorliggende verkeersbesluit voor het aanleggen van een bus sluis en een knip aan te brengen in de Noordammerlaan/Legmeerdijk ter hoogte van de Urbanuskerk. Het hoofddoel van deze wijziging is om de verkeersveiligheid te vergroten. Er is hierover onder inwoners veel onrust ontstaan. Onno Zwerver een van de bewoners : “ deze ingreep zal veel sluipverkeer veroorzaken en de veiligheid en leefbaarheid in deze kinderrijke woonwijk in gevaar brengen. Onze bezwaren zijn bij de participatieronde ingebracht, maar er is niet of nauwelijks geluisterd met als resultaat dat het nu toch doorgedrukt gaat worden.”

 In het Oude Dorp is de zaak complexer, daar gaat het over herinrichting, het verkeersbesluit en betaald parkeren. De herinrichting is inmiddels in volle gang. Een deel van de inwoners en ondernemers gaf eerder aan dat deze ook grote gevolgen heeft voor het verkeersbesluit, voelen zich hierin onvoldoende betrokken en serieus genomen, verwijten de wethouder dat hij ondanks alle geuite bewaren, hier zijn eigen gang gaat en men spreekt hier zelfs over onbehoorlijk bestuur. Het betaald parkeren is een discussie op zich, zoals altijd zijn hier veel voor en tegenstanders, maar ook hier voelt een meerderheid zich niet gehoord. Michel Becker:  “wij oordelen niet over de ingediende voorstellen, dat is aan de betrokkenen, maar als raadsleden hebben wij wel de controlerende taak of bij het participatie traject de democratische weg gevolgd is en daar hebben wij hier gerede twijfel bij.  Volgens Lennart De Looze menen boze inwoners en ondernemers dat zij wel gehoord zijn, maar dat er niet naar hen geluisterd is. “Participatie kan alleen slagen als alle betrokken serieus genomen en gerespecteerd worden.” Beiden zijn het dan ook niet eens met de door het college naar buiten gebrachte tekst dat; ‘’het college er van overtuigd is dat er een goede balans is gevonden tussen de belangen van bewoners en ondernemers en bezoekers”

Wethouder Ellermeijer VVD antwoordde tijdens de commissievergadering dat er wel degelijk een participatietraject afgelegd is maar dat participatie niet altijd wil zeggen dat men gelijk krijgt. Becker gaf wethouder Ellermeijer het voordeel van de twijfel, geloofde zijn goede intenties, maar zag daarin ook zijn valkuil omdat Ellermeijer blijkbaar in de door hem veroorzaakte “lappendeken” van participatie, de regie kwijt raakte en toen in zijn wijsheid besloot zelf maar de knoop door te hakken. Becker: “als je zelf chaos veroorzaakt, kun je daar natuurlijk niet andere betrokkenen de dupe van laten worden”. Dit zag wethouder Ellermeijer anders, maar hij nodigde inwoners en ondernemers wel uit om opnieuw om de tafel te gaan zitten. Voor het Oude Dorp deed hij de toezegging dat, tot aan de uitspraak over de bezwaren tegen het verkeersbesluit, geen nieuwe werkzaamheden gestart zullen worden. Voor Bovenkerk werd de toezegging gedaan het verkeer een halfjaar te monitoren en zo nodig eerder in te grijpen als de verkeersveiligheid in de woonwijk in gevaar komt.  Wethouder Gordon D66 beloofde het parkeertraject in het Oude Dorp als laatste van de vijf trajecten (Kronenburg-Keizer Karelpark Oost/West, Randwijck, Elsrijk en Oude Dorp) te behandelen, om daarmee mogelijk nog tijd te vinden voor nieuwe inzichten, maar kon niets concreets toezeggen.

Actief voor Amstelveen en GroenLinks beraden zich nog op aanvullende schriftelijke vragen over verkeersmaatregelen in Bovenkerk en zullen bij de komende gemeenteraad een amendement in dienen om het parkeerbeleid Oude Dorp uit het raadsvoorstel te halen en hiervoor een nieuw participatie project te starten wat wél op breed draagvlak kan rekenen. De vraag is natuurlijk of hier binnen raad en college een meerderheid voor te vinden is.

Op de foto rechts: Michel Becker en Lennart De Looze met Onno Zwerver en andere bewoners.

Foto: www.pictureliner.nl

 

Andere nieuwsberichten

Fractievoorzitter Michel Becker van AVA zal dit bij de komende raadsvergadering bij het agendapunt “ Wijziging Reglement van orde van de gemeenteraad”, door middel van een amendement, trachten af te...
AVA heeft in de gemeenteraad het initiatief genomen om uit de lokale media impasse te komen. Gesteund door D66, VVD, PdvA, GroenLinks en CDA heeft Michel Becker daarvoor een motie ingediend. AVA...
Actief voor Amstelveen heeft met Eigen Haard gesproken over klachten met langdurige schimmel- en vochtproblemen. Ook is gesproken over de communicatie tussen huurders en eigen Haard. Door een...
Afgelopen week werden bewoners in de buurt opgeschrikt door de presentatie die een projectontwikkelaar gaf over de bouw van een nieuw appartementencomplex op die plek. Er ontstond terecht...