Actief voor Amstelveen spreekt met Eigen Haard over aanpak schimmel- en vocht klachten.

14/04/2021

Actief voor Amstelveen heeft met Eigen Haard gesproken over klachten met langdurige schimmel- en vochtproblemen. Ook is gesproken over de communicatie tussen huurders en eigen Haard. Door een verbeterde aanpak gaat de corporatie de klachten in de toekomst sneller verhelpen.

Schimmel- en vochtproblemen die niet goed opgelost worden, kunnen zorgen voor een ongezond leefklimaat.  AVA vindt dat niet acceptabel.  De klachten die AVA ontving kwamen uit Amstelveen en omliggende gemeenten waar Eigen Haard woningen beheert. Een gesprek van Gonnie van Rietschoten, burgerraadslid AVA met medewerkers van eigen Haard was dan ook meer dan welkom.

Eigen Haard vindt zelf ook dat de aanpak beter kan. Bijvoorbeeld door herhaalde klachten te clusteren en zorgen voor een goede dossieropbouw. Op die manier komen structurele problemen met bepaalde woningen aan het licht. Ook zegt Eigen Haard toe dat ze eerder de juiste mensen op pad stuurt om de situatie goed te kunnen beoordelen. Daarnaast  gaat Eigen Haard in gesprek met de gemeente over de grondwaterproblematiek, die in sommige gevallen voor problemen zorgt.

Aan Actief voor Amstelveen heeft Eigen Haard in het gesprek gezegd dat er inmiddels een begin is gemaakt om klachten en reparatieverzoeken per adres te gaan clusteren. Indienen van klachten moet, zoals gebruikelijk rechtstreeks bij Eigen Haard gebeuren. Door dossieropbouw, fysieke constateringen en een betere communicatie met bewoners kan Eigen Haard, de excessen, die AVA recentelijk aan het licht bracht, in de toekomst vermijden

Actief voor Amstelveen is blij met deze initiatieven van Eigen Haard maar blijft  wel van mening dat het te laat is geconstateerd. Bewoners hebben soms  jarenlang in een ongezonde woning gewoond. AVA is blij dat door deze aandacht de woningcorporatie serieus werk maakt van de problemen.

Wat ging er aan vooraf?

Een bewoonster van een "schimmelwoning" werd eindelijk echt gehoord en serieus genomen.

Gonnie van Rietschoten ging, na de hulpvraag van de bewoonster, samen met wethouder Ellermeijer de woning bezoeken. Ook was een vertegenwoordiger van de Bewonersraad Amstelveen aanwezig. Allen waren onder de indruk van de toestand in de woning. We zijn geschrokken van wat wij aantroffen”,vertelde Gonnie Van Rietschoten. “De hele woning zit onder de vochtplekken en schimmel.”

Eindelijk gaat Eigen Haard nu daadwerkelijk aan een échte oplossing werken.

Maar hoeveel van deze schrijnende gevallen zijn er nog meer?

Gonnie van Rietschoten houdt haar mailbox geopend voor huurders die geen of onvoldoende gehoor vinden bij de corporatie.  Mail: g.van.rietschoten@amstelveen.nl

Andere nieuwsberichten

Fractievoorzitter Michel Becker van AVA zal dit bij de komende raadsvergadering bij het agendapunt “ Wijziging Reglement van orde van de gemeenteraad”, door middel van een amendement, trachten af te...
AVA heeft in de gemeenteraad het initiatief genomen om uit de lokale media impasse te komen. Gesteund door D66, VVD, PdvA, GroenLinks en CDA heeft Michel Becker daarvoor een motie ingediend. AVA...
Afgelopen week werden bewoners in de buurt opgeschrikt door de presentatie die een projectontwikkelaar gaf over de bouw van een nieuw appartementencomplex op die plek. Er ontstond terecht...
Gisteravond is door de gemeenteraad een motie van GroenLinks, Actief voor Amstelveen en BurgerBelangen Amstelveen aangenomen over Duokoop woningen. Waar gaat het om? Er is een groot tekort is aan...