Allemankwartier en participatie

02/07/2020

De bebouwing van het Allemankwartier was een belangrijk onderwerp tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte, Wonen en Natuur. Een aantal insprekers maakten duidelijk dat de participatie om over de bebouwing en herinrichting van het gebied niet goed was verlopen. En dat de gemeente niet voldoende naar hen had geluisterd.

Gonnie van Rietschoten, burgerlid AVA van deze commissie had die indruk eigenlijk ook al: lees haar verhaal:

“Een startnotitie met daarin een gevarieerd woningaanbod, een nieuw wijkcentrum en een uitgebreid medisch centrum. Woningen die in Sociale huur en koop in het lage en middeldure segment gebouwd worden, waar veel vraag naar is, kunnen we eigenlijk niet tegen zijn. Daar is ook AVA heel blij mee. Net als vele woningzoekenden denken wij.

Maar wie minder staan te springen om deze plannen, zijn de omwonende zoals wij hoorden van de insprekers. AVA weet natuurlijk ook wel dat je nooit iedereen tevreden kan stellen, maar het is wel opvallend dat bij allerlei startnotities veel weerstand onder inwoners ontstaat. Participatie is een groot goed en dit college claimt daar ook veel waarde aan te hechten. Daarom was mijn verbazing ook groot toen ik in de bijlage de Nota van Beantwoording las. Deze is gezien het grote aantal (rond de 100) reacties, opgesteld per thema. Dit had ons inziens al een indicatie kunnen zijn, om nog eens heel goed naar de plannen te kijken.

De huidige nota van beantwoording doet, denken wij, geen recht aan de zienswijzen die ingediend zijn, maar door de type beantwoording kunnen wij dit niet controleren. Door alle opmerkingen en zienswijze per thema op één hoop te gooien, zijn de individuele zorgen niet serieus genomen. Op basis van deze wijze van beantwoording kan AVA geen duidelijk oordeel vormen over deze plannen.

Wij zien graag dat er een nieuwe en duidelijkere nota van beantwoording wordt toegevoegd, zodat wij wel een reëel oordeel kunnen vormen over deze startnotitie. Onze vraag is dan ook aan de wethouder om een duidelijkere en uitgebreidere nota van beantwoording.”

De bewoners hebben enkele hoofdbezwaren: een van de gebouwen is veel te hoog en geeft behoorlijk veel slagschaduw op andere bestaande woningen en de verkeersveiligheid is bij deze planvorming in het geding. Zij zijn mening dat er onvoldoende naar hun wensen en suggesties is geluisterd.

Michel Becker riep wethouder Gordon tijdens de raadsvergadering van 1 juli, waar dit punt op de agenda stond, op om nogmaals met de bewoners te gaan praten. Daar was z.i. genoeg reden voor. De wethouder was dat echter niet met hem eens. Ook de motie met het verzoek de startnotitie aan te houden en de wijkbewoners gelegenheid te geven om in een open gesprek alle zienswijzen nog eens de orde te stellen, haalde het niet.

Andere nieuwsberichten

Vanwege het gevaar tot besmetting met het Corona-virus worden mensen opgeroepen maatregelen na te leven zoals o.a. de 1,5 meter afstand, handen wassen etc. Helaas zijn er risicogroepen en kwetsbare...
AVA heeft schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders gesteld over ventilatie van de scholen in Amstelveen. Ondanks het landelijke beleid betreffende onderwijsinstellingen en adviezen door...
De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) wil weten hoe gemeente Amstelveen omgaat met de experimentele mondkapjesplicht, nu binnen Veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland het dragen van...
Het Amsterdamse Bos is toe aan een grote opknapbeurt. Daarvoor is een nieuw ‘Bosplan’ opgesteld, waarover tot 30 juli kan worden ingesproken. Hoewel Amstelveners veel in het bos komen, heeft de...