AVA ligt dwars voor de Landtong

16/02/2021

In de raadsvergadering van woensdagavond wordt het nieuwe bestemmingplan voor de Landtong besproken. Het gaat om scholenbouw en woningbouw. Landtong is een van de weinige gebieden waar de gemeente eigen grond bezit. Reden voor AVA en GroenLinks om bij de bespreking van de startnotitie  in oktober 2019 een voorstel in te dienen om daar betaalbare woningen voor starters en ouderen te bouwen.

Dat voorstel werd door de meerderheid van de Raad afgewezen. Jammer, maar zo werkt het in een democratie. Het vervolg is dus a.s. woensdagavond aan bod: het voorstel voor het nieuwe bestemmingsplan.

Ava gaat dat voorstel niet steunen.

Niet omdat we tegen scholenbouw zijn, natuurlijk niet!  Maar we zijn wel tegen de woningen die daar nu worden gebouwd. Wij vinden dit nog steeds een fantastische plek om betaalbare woningen voor starters en ouderen te bouwen. Bij de woningbouw die nu op stapel staat vallen deze doelgroepen voor de zoveelste keer buiten de boot.

Het wordt tijd om het roer om te gooien! De door de gemeente gewenste doorstroming werkt niet, dat is al jaren zo. En daar moet echt verandering in komen. AVA blijft dat volhouden!

Andere nieuwsberichten

Fractievoorzitter Michel Becker van AVA zal dit bij de komende raadsvergadering bij het agendapunt “ Wijziging Reglement van orde van de gemeenteraad”, door middel van een amendement, trachten af te...
AVA heeft in de gemeenteraad het initiatief genomen om uit de lokale media impasse te komen. Gesteund door D66, VVD, PdvA, GroenLinks en CDA heeft Michel Becker daarvoor een motie ingediend. AVA...
Actief voor Amstelveen heeft met Eigen Haard gesproken over klachten met langdurige schimmel- en vochtproblemen. Ook is gesproken over de communicatie tussen huurders en eigen Haard. Door een...
Afgelopen week werden bewoners in de buurt opgeschrikt door de presentatie die een projectontwikkelaar gaf over de bouw van een nieuw appartementencomplex op die plek. Er ontstond terecht...