AVA wil Burger Participatie op de schop

02/07/2020

In de afgelopen raadsvergadering maakte AVA kenbaar, klaar te zijn met de huidige inspraakprocedure voor burgers en komt met een initiatiefvoorstel voor verandering.

In de twee jaar dat AVA met 2 zetels in de gemeenteraad zit, blijkt telkens weer dat het, door de gevestigde partijen bedachte systeem, inmiddels achterhaald is en voor grote onrust en onvrede zorgt bij bewoners. Hoewel het college aangeeft inwoners voldoende gelegenheid te geven voor participatie, blijkt dat deze bij verschillende projecten zoals Startnotitie Alleman Kwartier, Beeldkwaliteitsplan Oude dorp en verkeerswijzigingen in Bovenkerk, zich niet of onvoldoende betrokken voelen en van mening zijn dat hun bezwaren niet serieus worden genomen.

Fractievoorzitter van AVA, Michel Becker benoemde dit ook in zijn betoog bij het behandelen van de Perspectiefnota en kondigden aan om na het zomerreces hiervoor met een initiatiefvoorstel naar de raad te komen.

Het is onacceptabel dat burgers niet voldoende betrokken worden over o.a. bouwplannen en verkeersbesluiten in hun eigen wijk en leefomgeving. Ook afgelopen raadsvergadering bleek weer dat inwoners, maar ook raadsleden, weinig invloed kunnen uitoefenen op de al in beton gegoten voorstellen en reeds gepubliceerde plannen van het college.

AVA is verheugd dat BBA zich 26 jaar na oprichting , waarvan 8 jaar met een wethouder in de coalitie mede verantwoordelijk voor het huidige beleid, zich hier nu ook druk over maakt en voor in gaat zetten. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.

Andere nieuwsberichten

Vanwege het gevaar tot besmetting met het Corona-virus worden mensen opgeroepen maatregelen na te leven zoals o.a. de 1,5 meter afstand, handen wassen etc. Helaas zijn er risicogroepen en kwetsbare...
AVA heeft schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders gesteld over ventilatie van de scholen in Amstelveen. Ondanks het landelijke beleid betreffende onderwijsinstellingen en adviezen door...
De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) wil weten hoe gemeente Amstelveen omgaat met de experimentele mondkapjesplicht, nu binnen Veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland het dragen van...
Het Amsterdamse Bos is toe aan een grote opknapbeurt. Daarvoor is een nieuw ‘Bosplan’ opgesteld, waarover tot 30 juli kan worden ingesproken. Hoewel Amstelveners veel in het bos komen, heeft de...