AVA wil transparantie en openbaarheid lokaal bestuur!

19/04/2021

Fractievoorzitter Michel Becker van AVA zal dit bij de komende raadsvergadering bij het agendapunt “ Wijziging Reglement van orde van de gemeenteraad”, door middel van een amendement, trachten af te dwingen.

Voor AVA is het duidelijk dat, om van uit de maatschappij draagvlak te creëren voor bestuurlijke beslissingen, het van grootste belang is transparant en open te zijn hoe deze beslissingen tot stand komen.

Daarom stellen wij voor de vergaderingen van het presidium en de agendacommissie van de gemeenteraad openbaar te houden. Tenzij deze commissies er voor kiezen bepaalde punten in beslotenheid te behandelen. Maar dat zou volgens Michel Becker alleen kunnen als daarvoor redenen van privacy en veiligheidsoverwegingen zijn.

AVA vindt dat dit uitgangspunt logisch is en tegemoet komt aan het adagium “openbaarheid is regel, beslotenheid is uitzondering. Dit past ook in de context van openbaarheid van bestuur, waarop inwoners en organisaties in de gemeente recht hebben, aldus Michel Becker.

Andere nieuwsberichten

AVA heeft in de gemeenteraad het initiatief genomen om uit de lokale media impasse te komen. Gesteund door D66, VVD, PdvA, GroenLinks en CDA heeft Michel Becker daarvoor een motie ingediend. AVA...
Actief voor Amstelveen heeft met Eigen Haard gesproken over klachten met langdurige schimmel- en vochtproblemen. Ook is gesproken over de communicatie tussen huurders en eigen Haard. Door een...
Afgelopen week werden bewoners in de buurt opgeschrikt door de presentatie die een projectontwikkelaar gaf over de bouw van een nieuw appartementencomplex op die plek. Er ontstond terecht...
Gisteravond is door de gemeenteraad een motie van GroenLinks, Actief voor Amstelveen en BurgerBelangen Amstelveen aangenomen over Duokoop woningen. Waar gaat het om? Er is een groot tekort is aan...