Beeldkwaliteitsplan Oude Dorp

02/07/2020

De afgelopen periode is er binnen en buiten de pers nogal wat tumult geweest over de herinrichting van het Oude Dorp. Tegenstanders van dit plan haalden hard uit naar betrokken wethouder Ellermeijer en de VVD fractie.

Michel Becker heeft met veel ondernemers en bewoners van het Oude Dorp veel contact gehad, over hoe de procedures zijn gelopen, of en hoe de participatie ging. Mede op basis daarvan kwam hij tijdens de raadsvergadering van 1 juli tot het volgende betoog over deze kwestie.

“AVA heeft dit met steun van SP als bespreekstuk naar de raad gekregen, maar als ik de persberichten lees vraag ik mij af of dit nog wel zin heeft aangezien alles al in kannen en kruiken lijkt. De vandaag geplaatste dubbele pagina advertentie hieromtrent in het Amstelveens Nieuwsblad moet je toch wel een week van te voren aanleveren?!

Toch zie ik het als volksvertegenwoordiger mijn plicht om de hierin gevoerde procedure tegen het licht te houden en de bezwaren van bewoners en een aantal ondernemers te verwoorden.

Volgens mij is niemand tegen een facelift van het Oude dorp. Op de getoonde impressie en historisch bewerkte foto’s is dan ook te zien hoe fraai het zou kunnen worden. Toen ik een jaar geleden als raadslid in de raadszaal samen met wat collega’s hierover al een presentatie kreeg, zag ik echter dezelfde impressie en foto’s, en toen moest de participatie nog beginnen?!

Ik was dan ook niet verbaasd dat bewoners van het Oude dorp ons benaderde, dat deze niet of nauwelijks bij de participatie betrokken zijn geweest, als dat anders is hoor ik dat straks graag van de wethouder zelf. De bewoners luisteren mee.

Uit de naar ons toegestuurde informatie blijkt dat bewoners en ondernemers sterk verdeeld zijn: van de 24 ondernemers aangesloten bij de BIZZ, zijn 12 voor-12 tegen, waarvan 6 winkeliers die niet geloven in de aangekondigde impuls voor de daar gevestigde ondernemers en zelfs voor hun bestaansrecht vrezen.

Van de bewoners (310 woningen met 630 bewoners), is volgens de aan ons beschikbare informatie meer dan de helft tegen dit nieuw plan, en waarschijnlijk is dit aantal nog hoger, omdat niet iedereen reageerde.

Zelf had ik er niet over durven beginnen, want het Verkeersbesluit maakt immers geen onderdeel uit van het Beeldkwaliteitsplan fase 1 Oude dorp, maar de wethouder haalt dit zelf in zijn media-uitingen aan en heeft het over verkeersluw, leveranciers met ontheffing, en gemotoriseerd verkeer weren.

Begrijpelijk ook, want het Oude Dorp is geen Westwijk of Middenhoven, het Oude dorp is de Stationsstraat en de Dorpstraat en elk verkeersbesluit is onlosmakelijk van invloed op de inrichting van het Oude dorp.

AVA wil het college dan ook verzoeken dit raadsvoorstel voor nu in te trekken en op een later tijdstip, na hernieuwde participatie, samengevoegd met het verkeersbesluit, opnieuw te agenderen.”

Helaas haalde dit voorstel het niet Zowel portefeuillehouder Ellermeijer als de meerderheid van de gemeenteraad vond dat er voldoende participatie had plaatsgevonden en dat dit een voorbeeldig beeldkwaliteitsplan was. Het plan werd dus vastgesteld.

Andere nieuwsberichten

Vanwege het gevaar tot besmetting met het Corona-virus worden mensen opgeroepen maatregelen na te leven zoals o.a. de 1,5 meter afstand, handen wassen etc. Helaas zijn er risicogroepen en kwetsbare...
AVA heeft schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders gesteld over ventilatie van de scholen in Amstelveen. Ondanks het landelijke beleid betreffende onderwijsinstellingen en adviezen door...
De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) wil weten hoe gemeente Amstelveen omgaat met de experimentele mondkapjesplicht, nu binnen Veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland het dragen van...
Het Amsterdamse Bos is toe aan een grote opknapbeurt. Daarvoor is een nieuw ‘Bosplan’ opgesteld, waarover tot 30 juli kan worden ingesproken. Hoewel Amstelveners veel in het bos komen, heeft de...