Bouwplan Acacialaan

26/09/2020

Opnieuw voegt Amstelveen woningen toe zoals in het college uitvoeringsprogramma is vastgelegd, 26 middeldure en 2 dure koopappartementen. Op de locatie is het voorliggende plan een duidelijke aanvulling van het woningaanbod. Natuurlijk hadden wij graag gezien dat de prijzen qua verdeling en opbouw anders waren geweest, maar wij zijn realistisch genoeg om te weten dat deze grond in handen is van een projectontwikkelaar.

Het is een politieke keuze om de schaarse bouwgrond in, Amstelveen als gemeente, niet te kopen om gevarieerd te kunnen bouwen.  De buurt heeft nagenoeg geen bezwaren gezien de minimale opmerkingen in de nota van beantwoording. Gonnie van Rietschoten hield  dit betoog in de vergadering van de Commissie Ruimte,Wonen en Natuur.

AVA ziet geen bezwaren tegen dit plan. Wel zijn wij van mening dat we moeten oppassen voor een overdaad aan dit soort woningen in deze prijsklasse en hoger. Twee woningen in dit plan komen eventueel in aanmerking voor kopers met behulp van de vorige week besproken starterslening. Dit is echt veel te weinig. De afgelopen twee  jaar heeft de raad vaak gestemd over appartementencomplexen die wel woningen toevoegen, maar om nu te zeggen dat dit woningen zijn waar men echt op zit te wachten, daar kunnen we nog wel eens over debatteren.

Gelezende de facts en figures  2020 is de diversiteit in Amstelveen heel groot, dus waarom dan daar het woningaanbod niet op afstemmen. AvA wil graag zien dat er in  toekomstige aanvragen voor woningbouw of transformatie een meer gedifferentieerd woningaanbod en prijs wordt aangeboden.

Andere nieuwsberichten

Nouja, de zon was niet zozeer in discussie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, maar de zonneweides die B&W graag zien verschijnen in de Noorder Legmeerpolder Oost. U weet wel die...
Participatie ja of nee en hoe De nieuwe particpatievisie. Een nota met een behoorlijk groot abstractieniveau werd behandeld in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Daarin worden globale kaders...

Dierenwelzijn

26/09/2020
De sluiting van het dierentehuis en de enorme lange aanrijtijden van de dierenambulance naar een andere locatie Purmerend en Hoofddorp van de landelijke dierenbescherming,  heeft veroorzaakt dat...

Startersleningen

26/09/2020
Startersleningen, een onderwerp dat ter sprake kwam  in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Die regeling beoogt om meer starters in de gelegenheid te stellen om een hyptheek te krijgen en dus...