de visie van Eigen Haard over slopen of renoveren

De zoektocht naar het aanbieden van duurzame woningen van Eigen Haard

Als het gaat om renovatie van een woning of flatgebouw ontstaat er vaak een dilemma. Wat is meer duurzaam? Slopen of renoveren? Simpel gezegd is het voordeel van slopen dat er bij nieuwbouw gebruik gemaakt kan worden van de meest duurzame materialen en bouwtechnieken. Maar bij volledige renovatie worden minder materialen gebruikt. Daarnaast hoeft er minder afval verwerkt te worden. 

Eigen Haard is met meer dan 10.000 woningen de grootste woningcorporatie van Amstelveen en heeft hier vaak mee te maken. Onder invloed van het beleid van de gemeente Amstelveen zet deze in op duurzame woningen, maar dat gaat vaak niet zonder slag of stoot. Zo ook bij de Aquarius flat en een grote flat op de Lindenlaan in Amstelveen. 

Bij de Aquarius flat begon het ermee dat het een hele aderlating was om voor alle bewoners een passende oplossing te vinden tijdens het ontruimen van de flat. Ook al is er inmiddels voor alle bewoners een andere woning gevonden, blijft de vraag staan of het gebouw gesloopt of gerenoveerd moet worden. Bewoners zelf hebben hier nagenoeg geen zeggenschap in, maar hebben wel de keuze om na afloop van het project terug te keren of in hun nieuw woning te blijven. 

De sloop of renovatie van de flat op de Lindenlaan is een project dat ook al jaren loopt. De gemeente Amstelveen is tot een besluit gekomen dat het duurzamer is om dit gebouw te slopen, maar de bewonerscommissie is het niet eens met dit bindende besluit. Op de site van Eigen Haard is hier geen duidelijke visie over te vinden, dus die lijkt er neutraal in te staan.     

Eigen Haard zou kleur moeten bekennen over hun toekomstvisie

Er is de afgelopen decennia wereldwijd enorm veel onderzoek gedaan en kennis vergaard over duurzaamheid bij renovatie en nieuwbouw. Een coöperatie zoals Eigenhaard zou hier alles vanaf moeten weten. Het is daarom ten minste merkwaardig dat de gemeente én Eigen Haard het op basis van deze kennis niet eens kunnen worden over een algehele visie voor de toekomst voor alle toekomstige projecten. 

Juist Eigen Haard zou hier een stap in moeten nemen en kleur moeten bekennen. Hierdoor kan er een gezonde dialoog tussen de inwoners van Amstelveen, de gemeente en Eigenhaard ontstaan of die toekomstvisie de juiste is. Dit voorkomt dat er bij elk project een soort impasse ontstaat tussen de bewoners, de gemeente en Eigen aard. 

Er zijn meer belangen dan duurzaamheid bij renovatie of nieuwbouw binnen Amstelveen

De ontwikkeling van een nieuw project gaat niet alleen om de belanghebbende van dat moment, maar betreft alle inwoners van Amstelveen. Dat maakt dat een heldere toekomstvisie zo belangrijk. Want een project omhelst niet alleen duurzaamheid, maar ook het soort woningen. Koop-, en huurwoningen zijn op dit moment voor starters en instromers onbetaalbaar geworden. Verduurzaming mag hier natuurlijk geen negatieve invloed op hebben. 

Vaak is het wel een feit dat nieuwbouw meer mogelijkheden biedt om ook betaalbare woningen voor starters en instromers te creëren. Dit aspect zou in ons geloof meegewogen én opgenomen moeten worden binnen de toekomstvisie van Eigen Haard én de gemeente. 

Binnenkort gaan wij met Eigen Haard de dialoog aan om helderheid te krijgen over hun toekomstvisie met betrekking tot duurzaamheid en het creëren van betaalbare huur-, en koopwoningen. We zullen hen proberen te bewegen om hier ook meer duidelijk over te geven op hun eigen site.  


Praat mee

0 reacties

Geef een antwoord
Your email address will not be published.

Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief