Demonstratie op de Dam

02/06/2020 Corona

Actief voor Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld over de positie van burgemeester Halsema als voorzitter van de Veiligheidsregio  Amsterdam-Amstelland.

Veel mensen met een democratisch hart zijn gisteren geschrokken van de demonstratie op De Dam in Amsterdam. Ook wij, niet vanwege de aanleiding. Ook wij zijn verklaard voorstander van de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van demonstratie en tegenstander van elke vorm van racisme.

Nee, iedereen is geschrokken van de houding van de burgemeester van Amsterdam, als verantwoordelijke voor het toestaan van de demonstratie in deze omvang. Die actie werd toegestaan met halfzachte voorwaarden. Toen er rond de 5000 demonstranten aanwezig waren, bestond burgemeester Halsema het om een kijkje te nemen, zonder mondkapje. Zij keek, zag en deed niets. Zij had natuurlijk bij de afweging om de demonstratie toe te laten eens moet opletten op wat er inmiddels in andere Europese steden was gebeurd.

Met haar houding heeft zij alle goedwillende horeca-ondernemers, die juist deze dag de zaken goed hadden geregeld en voorzieningen hadden getroffen, in de kou laten staan.  En wat te denken van al die zorgverleners, die het toestaan van een demonstratie in deze vorm als dolk in de rug voelen.

Het is natuurlijk niet aan ons om een politiek oordeel bij de burgemeester van Amsterdam te leggen, daar is de Amsterdamse politiek zelf bij.

Maar er is een andere dimensie om bij stil te staan en daar gaat ook de Amstelveense politiek over.  Vergeet namelijk niet dat deze burgemeester ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Kan zij geloofwaardig en gezaghebbend het voorzitterschap in de komende periode blijven uitoefenen? Wij menen van niet.

Wij zijn van mening dat zij door het niet-handelen toen dat nodig was, onverantwoordelijk heeft geacteerd. Als voorzitter van de veiligheidsregio is zij ongeloofwaardig geworden en heeft alle gezag verloren.

Daarom de volgende vragen aan burgemeester Tjapko Poppens:

  1. Bent u met ons van mening dat mevrouw Halsema door het niet adequaat handelen voor en tijdens de demonstratie ongeloofwaardig is geworden  en haar gezag verloren heeft om de veiligheidsregio als voorzitter te besturen?
  2. Bent u met ons van mening dat zij daarom niet langer als voorzitter van de veiligheidsregio kan functioneren?
  3. Zo ja op deze vragen, bent u bereid een vergadering van de veiligheidsregio bijeen te roepen, dit onderwerp aan de orde te stellen, en aan te sturen op een wel gezaghebbende voorzitter?

Andere nieuwsberichten

Vanwege het gevaar tot besmetting met het Corona-virus worden mensen opgeroepen maatregelen na te leven zoals o.a. de 1,5 meter afstand, handen wassen etc. Helaas zijn er risicogroepen en kwetsbare...
AVA heeft schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders gesteld over ventilatie van de scholen in Amstelveen. Ondanks het landelijke beleid betreffende onderwijsinstellingen en adviezen door...
De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) wil weten hoe gemeente Amstelveen omgaat met de experimentele mondkapjesplicht, nu binnen Veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland het dragen van...
Het Amsterdamse Bos is toe aan een grote opknapbeurt. Daarvoor is een nieuw ‘Bosplan’ opgesteld, waarover tot 30 juli kan worden ingesproken. Hoewel Amstelveners veel in het bos komen, heeft de...