Dierenwelzijn

26/09/2020

De sluiting van het dierentehuis en de enorme lange aanrijtijden van de dierenambulance naar een andere locatie Purmerend en Hoofddorp van de landelijke dierenbescherming,  heeft veroorzaakt dat gewonde en zwerfdieren erg lang onderweg zijn.

De sluiting kwam door, zoals beweerd, dat het Dierenasiel in Amstelveen niet op korte termijn een gediplomeerde medewerker kon krijgen. Dierenartsen en ook anderen hebben echter nooit een vacature gezien. En er waren wel mensen die tijdelijk het beheer over konden nemen van het dierentehuis. Het pand zelf is wel verouderd en te klein in Coronatijd.

Gevolg van dit alles: we missen nu een dierenopvang in Amstelveen.

AVA pleit er voor een geïntegreerde samenwerking tussen gemeente, dierenambulance, dierenopvang en andere dierenorganisaties zoals dierenlot, die veel voor dierenorganisaties kan betekenen. Eerder was dierenwelzijn niet een geïntegreerd beleid in Amstelveen. Door de motie die wij hebben ingediend Dierenopvang in Amstelveen is het bovenaan de agenda gekomen en hebben we nu een eerste inventarisatie van  de gemeente over dierenwelzijn.

Het is de bedoeling dat het dierenwelzijnsbeleid wordt behandeld in november van dit jaar. Het wel van belang dat op de gemeentelijke website duidelijk staat aangegeven waar men naar toe kan gaan met directe nood en /of gewonde en zwerfdieren. We hebben veel dierenartsen gesproken, dier voor  pleiten  een dichtstbijzijnde dierenarts aan te wijzen en met een zo kort mogelijke aanrijtijd . De wethouder staat er open voor om out of the box te denken aan een goede geïntegreerde samenwerking met alle partijen.

 

Andere nieuwsberichten

Nouja, de zon was niet zozeer in discussie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, maar de zonneweides die B&W graag zien verschijnen in de Noorder Legmeerpolder Oost. U weet wel die...
Participatie ja of nee en hoe De nieuwe particpatievisie. Een nota met een behoorlijk groot abstractieniveau werd behandeld in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Daarin worden globale kaders...

Startersleningen

26/09/2020
Startersleningen, een onderwerp dat ter sprake kwam  in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Die regeling beoogt om meer starters in de gelegenheid te stellen om een hyptheek te krijgen en dus...
AVA wil het verstenen van tuinen in de wijken tegen gaan.  Aanleiding was de regel in een bestemmingsplan dat soms minimaal 1 auto op eigen terrein moet worden geparkeerd. En dat daarvoor dan de...