Waarom luistert Amstelveen niet naar haar inwoners_

Waarom luistert Amstelveen niet naar haar inwoners?

Ik ben opgegroeid met het idee dat ambtenaren en de gemeenteraad zich voor ons inzetten. Maar keer op keer blijkt uit een opeenstapeling van voorbeelden dat sommige daar echt anders over denken. Of zich daar niet volledig van bewust zijn. Het kan ook zo zijn dat het gemeentelijke apparaat niet meer werkt. Of dat ambtenaren en gemeenteraadsleden lui en bezadigd zijn en misschien wel toe aan vervanging. Maar 1 ding is zeker. Ze luisteren ontzettend slecht naar de behoefte en ideeën van hun inwoners. 

De situaties stapelen zich op waarbij de splitsing tussen inwoners van Amstelveen en de ambtenaren en de gemeenteraadsleden zichtbaar wordt. Bewoners voelen zich niet (meer) gehoord. De gemeente Amstelveen lijkt te doen waarvan zij denken dat goed is zonder inspraak van de inwoners die toch echt hun salaris betalen.  

Amstelveen zegt te willen luisteren naar hun inwoners

Jaren geleden ben ik benaderd door de gemeente Amstelveen om mee te denken hoe de inwoners van Amstelveen meer en eenvoudiger input konden geven. Ze vonden dat ze behoefte hadden aan de mening en ideeën van de ‘burgers’ van Amstelveen om een beter beleid te maken. Ook wilde ze beter weten wat er speelt onder de lokale bevolking.

Zelfs hadden ze al bedacht om een busje op het winkelcentrum neer te zetten. Dat zou de gemeentehuis toegankelijker moeten maken. Helaas was er natuurlijk geen gemeenteraadslid in het busje te bekennen. Wel waren er een paar ingehuurde medewerkers die aan de hand van matige enquêtes input moesten verzamelen. Daarnaast waren deze studenten vanwege gebrek aan animo drukker met hun eigen koffie en mavo examenvoorbereiding dan met de input van de schaarse voorbijganger. Dat was kostbaar en jammer, maar het busje moest blijven.

Gebrek aan creativiteit, innovatie en daadkracht in het gemeentehuis

Had het dan beter gekund? Ja! Maar niet met de manier van werken en denken zoals het toen ging en nu nog steeds gaat. Later in dit artikel staan enkele ideeën die ook toen al voorgesteld zijn, maar nooit door de ‘commissie’ in behandeling genomen zijn. 

Bij de gemeente wordt er namelijk meestal een groepje mensen samengesteld zodat er ten minste veel overleg kan plaatsvinden en weinig hoeft te gebeuren. Na jaren beraad wordt er een besluit genomen en dan mogen Truus, Klaas en Henk in een commissie die iets mogen uitvoeren. Maar wél binnen de kaders van wat er eerder besloten is. 

Dit zijn overigens kaders die meestal een compromis van de compromis zijn en dus elke vorm van creativiteit en innovatie in de weg staan. Want pas als we het eens zijn over alles waar we het eens over zijn, kunnen we praten over waar we het in de toekomst over oneens zouden kunnen worden. Als we het daar dan over eens kunnen worden, dan kunnen we misschien een beleidsplan maken waar we het over eens kunnen worden. Als we dan eindelijk een beleidsplan gemaakt hebben en alle kaders hiervan uitgekauwd hebben, dan mag een nieuw werkgroepje proberen uit te voeren waar iedereen het over een is. 

Je kunt je voorstellen dat als er al kunde, kennis en daadkracht binnen het samengestelde werkgroepje is, dat dit nooit tot een succes kan leiden. Stel je voor dat je op deze manier YouTube, Netflix of Instagram zou willen beginnen. Dan kom je toch anno 2021 uit bij de uitvinding van de Fax? En dan is het eindresultaat de papieren krant. Oftewel, dan gaan we terug in de tijd of er verandert niets!

De gemeente Amstelveen kan input en feedback niet verwerken

Je kunt de vraag om input van inwoners van de gemeente Amstelveen echt niet meer serieus nemen. Niemand die met een goed voorstel of een klacht komt voelt zich serieus genomen. Het lijkt wel alsof het gemeenteapparaat niet is ingericht om feedback te kunnen verwerken en dat kan een vijftal redenen hebben.  

  1. Vriendjespolitiek en de gunfactor in het gemeentehuis

Sinds jaar en dag is er een cultuur binnen het gemeentehuis waarbij men vraagt: “Stem jij op mijn voorstel dan doe ik dat volgende keer bij jou”. Dat verhaal dus. Je geeft de ene keer iets op om de andere keer iets terug te vragen. Maar dat werkt alleen als iedereen elkaar even aardig vind én als iedereen bereid is om consequent van hun principes af te stappen. Dat laatste vinden ze meestal niet zo moeilijk, maar elkaar aardig vinden vormt nog wel eens een probleem. 

  1. Gemeenteraadsleden willen horen wat ze willen horen 

Het blijven mensen en soms willen wij als mens wel input, maar alleen als het ons straatje past. Dan kunnen we vertellen dat vriend Pietje het ook met ons idee eens was. Misschien zijn ze daarom ook zo druk met aanwezig zijn bij borreltjes, tuinfeestjes en openingen. Dan kunnen ze net zo lang zoeken tot ze iemand vinden die het met hun eens is. 

  1. Druk zijn met druktemakers

De gemeente is soms heel druk met de mensen die zich toch al elke dag druk maken over van alles en nog wat. Je kent ze wel. Die mannen of vrouwen in de buurt die niets te doen hebben en tijdens het eten aanbellen met een petitie omdat er weer ergens kattenpoep in de tuin lag. Dat mag toch niet?!

  1. Afschuiven en doorschuiven

Het kan zijn dat ze te druk zijn met afschuiven en doorschuiven. Als er namelijk echt iets kan of moet gebeuren dan moeten ze eerst draagvlak hebben. Je weet wel, een mooi woord voor instemming van andere – door ons gekozen – gemeenteraadsleden die het eens moeten zijn over het belang van het onderwerp. En als er dan instemming is onderneemt meestal niet het beslissingsbevoegde raadslid actie, maar mag Annemiek of Karel van de administratie dat wel even afhandelen. Dat kan ook verklaren waarom zoveel inwoners voelen dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. 

  1. Politiek is netwerken 

Eenmaal gekozen wil je natuurlijk herkozen worden en daar heb je invloedrijke vriendjes voor nodig. Dat wil ook zeggen dat als er overeenstemming wordt bereikt tijdens een van de tuinfeestjes een de Amstelveense villa, dat je iets moet uitvoeren wat dat vriendje wil. Als je dan als wethouder rekening moeten houden met wat je vriendjes willen én wat de inwoners willen is dat een lastig verhaal. Bij wie wil je namelijk populair zijn als je nog een tijdje bij de gemeente wilt werken? 

Wat kan de Amstelveen doen om wel te luisteren naar de inwoners

Er zijn verschillende manieren waardoor het eenvoudiger wordt om input en feedback van de inwoners van Amstelveen te verzamelen. Hiervoor kun je eenvoudig gebruik maken van goedkope en nieuwe technologieën. Een aantal hiervan staan hieronder.  

  1. Transparantie door live streams van debatten en overleg

Een van de ideeën die al jaren geleden voorgesteld is aan de gemeente Amstelveen is om alle debatten en overleggen live te streamen. Elk overleg en besluit is dan live te volgen en een zogenaamde moderator speelt vragen door naar de ambtenaren. Die moeten hier natuurlijk wel op reageren. 

Ook al is dit laatste het meeste werk, was dit niet waarom de gemeente Amstelveen dit geen goed idee vond. Zo’n livestream zou namelijk volgen de burgemeester van toen tot vervelende vragen of onbegrip bij de inwoner kunnen leiden.

Inmiddels werkte dit wel, maar dan zonder directe feedback en vragen. Helaas liet de apparatuur het afweten en wordt het binnenkort weer mogelijk.

  1. Houd elektronische enquêtes over echte onderwerpen

Heb jij wel eens een enquête ingevuld voor de gemeente Amstelveen? Hele grote kans van niet, want er worden weinig enquêtes gehouden en als ze worden gehouden weet bijna niemand er vanaf. Er zijn de afgelopen jaren deze enquêtes geweest

Van deze vier enquêtes is de vraagstelling vaak erg discutabel. Zo worden aan huiseigenaren gevraagd of de eigen woning prettig is om in te wonen. Wat denk je zelf? Iemand koopt een woning omdat hij niet blij is er in te wonen? Ook was er een vraag of men last heeft van wateroverlast en of de groenvoorziening wel op orde is. Onderwerpen die inwoners echt bezig houden lijken worden vermeden. 

  1. Online groepsdiscussie met jongeren en ouderen

Ook voor Covid-19 bestond videobellen met groepen. Om input van inwoners te krijgen kun je als alternatief voor een busje op het winkelcentrum ook wekelijkse groep calls opzetten met een wisselende samenstelling. Laat jong en oud met elkaar in discussie gaan en laat het raadslid die over het onderwerp gaat hier op reageren.    

  1. Een online input en feedback register

Maak een openbaar input en feedback register en verplicht ambtenaren en wethouders om hier actie op te ondernemen. Als openbaar is welke feedback en input er is, hoe hier mee om wordt gegaan en hoe lang het heeft geduurd tot er een oplossing is kan er veel veranderen. Dan weten de inwoners van Amstelveen namelijk meteen wie zijn werk wel of niet goed doet.

Inwoners kunnen de gemeente Amstelveen dwingen om te luisteren

Amstelveen is onze gemeente. Iedereen die op het gemeentehuis werkt zit daar voor ons. Dat brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om te luisteren naar de inwoners en daarnaar te handelen. Wij kunnen de houding van de gemeente veranderen door bij de aankomende verkiezingen onze stem uit te brengen op een partij die wel wil luisteren. AVA is al begonnen om alle bijeenkomsten live te streamen zodat iedereen input en feedback kan geven.   

Maar we kunnen meer doen. Bijvoorbeeld in gesprek gaan met de huidige wethouders en burgemeester en vragen of ze hier meer werk van willen maken. Ze zijn eenvoudig te vinden als je naar een willekeurig feestje gaat. Je herkend ze aan die brede glimlach en staan vaak naast die ene of die andere (invloed)rijke ondernemer met invloed. 

Heb jij andere ideeën hoe wij de gemeente Amstelveen kunt laten luisteren naar haar inwoners dan horen we het graag in de comments hieronder.


Praat mee

1 reactie

Meer toegankelijkheid in flatgebouwen voor gehandicaptenet rolstoel en rollators.
Evt met liften of andere opties.

Geef een antwoord
Your email address will not be published.

Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief