DUOkoop - betaalbare woningen in Amstelveen

18/02/2021

Gisteravond is door de gemeenteraad een motie van GroenLinks, Actief voor Amstelveen en BurgerBelangen Amstelveen aangenomen over Duokoop woningen. Waar gaat het om?

Er is een groot tekort is aan betaalbare woningen in het laag- en het middensegment. Dat tekort aan betaalbare koopwoningen in de regio en dus ook in Amstelveen  neemt in de toekomst alleen maar toe.

Vanwege de hoge grondprijs, is het niet eenvoudig om betaalbare koopwoningen in Amstelveen te realiseren.

Het bouwen van Duokoop woningen kan daarin een slimme oplossing bieden.

Door duokoop woningen te realiseren, wordt namelijk alleen de woning gekocht en (nog) niet de grond. Een dergelijk systeem kan er voor zorgen dat mensen met een laag- en middeninkomen ook een woning kunnen kopen in Amstelveen. Dat is ook een oplossing voor starters. Een mensen met een laag- en middeninkomen kunnen daarbij voor de nodige doorstroming  op de woningmarkt. zorgen.

Daarom werd door de motie van de drie partijen aan het college gevraagd te onderzoeken of (toekomstig) grond in eigendom van de gemeente, op basis van duokoop kan worden uitgegeven. En uiteraard ook na te gaan welke terreinen in Amstelveen geschikt zijn.

De hele gemeenteraad was het daarmee eens, zodat we mogelijk op termijn werkelijk kunnen uitzien naar een aantal echt betaalbare koopwoningen in Amstelveen!

Andere nieuwsberichten

Fractievoorzitter Michel Becker van AVA zal dit bij de komende raadsvergadering bij het agendapunt “ Wijziging Reglement van orde van de gemeenteraad”, door middel van een amendement, trachten af te...
AVA heeft in de gemeenteraad het initiatief genomen om uit de lokale media impasse te komen. Gesteund door D66, VVD, PdvA, GroenLinks en CDA heeft Michel Becker daarvoor een motie ingediend. AVA...
Actief voor Amstelveen heeft met Eigen Haard gesproken over klachten met langdurige schimmel- en vochtproblemen. Ook is gesproken over de communicatie tussen huurders en eigen Haard. Door een...
Afgelopen week werden bewoners in de buurt opgeschrikt door de presentatie die een projectontwikkelaar gaf over de bouw van een nieuw appartementencomplex op die plek. Er ontstond terecht...