Betaalbare huizen Amstelveen

Nieuwbouw betaalbare huizen gaat veel te langzaam

Gemiddeld duurt de bouw van nieuwe huizen vanaf de eerste penstreep tot oplevering 6 jaar, ook in Amstelveen. Volgens de wethouder kunnen Tiny Houses en andere hele kleine goedkope woningen sneller gebouwd worden. Namelijk in 3 jaar tijd. Is drie jaar niet nog veel te lang en komt hiermee de woningnood niet nog verder in het gedrang? Als je het aan de woningzoekende vraagt, gaat de nieuwbouw van betaalbare huizen veel te langzaam.

Tijdelijke huisvesting Klakbranderij en Bovenkerkerhoek

De gemeenteraad van Amstelveen heeft de afgelopen periode 2 moties aangenomen om te kijken en te werken aan tijdelijke huisvesting op grond waar nog geen andere bestemming voor is gevonden. Er is zelfs een specifieke locatie aangedragen bij de Kalkbranderij/Bovenkerkerhoek. Een ideale plaats waar nog geen andere bestemming voor is gevonden. Hier kunnen tijdelijke woonvormen gebouwd worden, om een gedeelte van onze jeugd een eigen plek te geven, terwijl ze wachten op betaalbare permanente woningen in Amstelveen.

Woonagenda Amstelveen 2018-2022

De huidige bouwgetallen uit de afgelopen periode laten geen mooi beeld zien. Het zicht op betaalbare woningen op korte termijn is diep triest. En als er al iets opgeleverd wordt is dat middel(dure) huur en dure koop.


Even de cijfers op een rijtje van de afgelopen jaren.

Omschrijving2017201820192020
Omschrijving2017201820192020
Opgeleverde woningen Sociale huur2913500
Opgeleverde woningen (middel)dure huur019111214
Opgeleverde woningen betaalbare koop84000
Opgeleverde woningen middeldure koop06700
Opgeleverde dure koop131381741
Woningvoorraad41.22041.47741.73041.908
% Koopwoningen45%45%45%45%
Bron Programmabegroting 2022

Worden er nog woningen gebouwd ná 2021? Jazeker. Men verwacht 255 nieuwe woningen in 2021 en 869 in 2022. Een groot deel in de (middel)dure huur. Maar sociaal en betaalbare koop komt helaas nog niet voor.

Wat is snel bouwen volgens de wethouder in Amstelveen

In de begroting 2022 is aandacht voor de toekomst van de woningbouw de komende jaren. De tijdelijke huisvesting komen niet voor in deze stukken. Wel de Legmeer. De transformatie van dit gebied kán de woningvoorraad een boost geven, maar of deze doorgaat is nog omgeven met vele onzekerheden. Net als de studentenwoningen in Kronenburg, waar het Ministerie op dit moment bezwaren tegen heeft geuit. Kortom, heel snel gaat de woning voorraad voor starters, jongeren en ouderen die betaalbaar kleiner willen gaan wonen, er niet komen.

Op vragen waarom de uitvoering van de motie op zich laat wachten, antwoordde de wethouder dat ze er mee bezig zijn en er snel duidelijkheid komt. Maar wat is snel? Nou snel is in dit geval 3 jaar. Normaal is de tijd om alle stappen en procedures te doorlopen om tot het bouwen van woningen te komen, 6 jaar. Dus 3 jaar is volgens de wethouder heel snel.

Wooncrisis in Amstelveen kan niet in 4 jaar tijd opgelost worden

Met andere woorden de afgelopen 3 jaar is er voor deze groepen nog te weinig tot niets gebouwd, en de komende 3 jaar is daar ook nog geen zicht op. Iedereen is realistisch genoeg om te weten dat we de huidige wooncrisis niet in 4 jaar tijd kunnen oplossen. Door creatieve woonalternatieven sneller te omarmen moeten we een mooi begin kunnen maken.


Praat mee

1 reactie

Geef een antwoord
Your email address will not be published.

Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief