Huren bevriezen II

19/05/2020 Wonen

AVA heeft al eerder de gemeente gevraagd om zich in te zetten huurverhogingen tijdens de coronacrisis af te wenden. ‘Het is voor huurders momenteel al moeilijk genoeg om aan de lopende verplichtingen te voldoen en dit zal, vrezen wij, voorlopig nog wel even het geval zijn. Daarom verzoekt AVA het college zich in te zetten om huurverhogingen in deze periode tegen te gaan’, aldus Michel Becker, fractievoorzitter AVA.

Burgemeester en wethouders antwoordden daarop aarzelend. De teneur was eigenlijk: het ligt niet in onze macht de verhuurder te beïnvloeden. Niettemin stuurde het college een persbericht de wereld in met een moreel appél om de huren niet te verhogen. AVA, maar ook Groen Links en de SP, namen hiermee geen genoegen. Om die reden stelden zij in de vergadering van de Commissie Ruimte, Wonen en Natuur van 14 april mondelinge vragen aan wethouder Ellermeijer. Zij betoog kwam hierop neer.

De gemeente was en is in gesprek met verhuurders terughoudendheid te betrachten, maar partijen hebben wel het recht om minimaal een inflatiecorrectie van min.+ 2.6 % op de huurprijs toe te passen. De gemeente heeft met deze partijen geen prestatiecontract en kan dan ook alleen maar een moreel appel doen. De gemeente ziet geen mogelijkheid om verhuurders tot meer beweging te krijgen. Ze wil wel in juni-juli weer in gesprek met verhuurders komen. De gemeente heeft verder met de meeste verhuurders afgesproken dat er gedurende deze crisis, geen huuruitzettingen zullen plaatsvinden en geeft de gelegenheid om woontoeslag aan te vragen.

AVA, Groen Links en SP, vinden deze antwoorden te vrijblijvend en willen dat de wethouder met grote spoed weer in gesprek gaat met verhuurders, om alsnog bevriezing van de huur op het oude niveau te bewerkstelligen en ook om verhuurders, net als bij verhuurder Bouwinvest (300 woningen), af te laten zien van de inflatiecorrectie en huurverhogingen. Daarnaast willen de drie partijen huurders motiveren om gezamenlijk protest aan te tekenen naar verhuurders die tóch forse huurverhogingen doorzetten.

Ze roepen huurders op, zeker degenen die door de huurverhoging in problemen dreigen te komen, contact met hen op te nemen voor eventuele vervolgacties. De partijen zijn bereikbaar via mail op de volgende adressen:
AVA info@actiefvooramstelveen.nl
Groen Links amstelveen@groenlinks.nl
SP amstelveen@sp.nl

Andere nieuwsberichten

Nouja, de zon was niet zozeer in discussie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, maar de zonneweides die B&W graag zien verschijnen in de Noorder Legmeerpolder Oost. U weet wel die...
Participatie ja of nee en hoe De nieuwe particpatievisie. Een nota met een behoorlijk groot abstractieniveau werd behandeld in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Daarin worden globale kaders...

Dierenwelzijn

26/09/2020
De sluiting van het dierentehuis en de enorme lange aanrijtijden van de dierenambulance naar een andere locatie Purmerend en Hoofddorp van de landelijke dierenbescherming,  heeft veroorzaakt dat...

Startersleningen

26/09/2020
Startersleningen, een onderwerp dat ter sprake kwam  in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Die regeling beoogt om meer starters in de gelegenheid te stellen om een hyptheek te krijgen en dus...