Meepraten over toekomst Amsterdamse Bos kan tot 30 juli

18/07/2020 DNA

Het Amsterdamse Bos is toe aan een grote opknapbeurt. Daarvoor is een nieuw ‘Bosplan’ opgesteld, waarover tot 30 juli kan worden ingesproken. Hoewel Amstelveners veel in het bos komen, heeft de lokale politieke partij AVA (Actief voor Amstelveen) de indruk dat de plannen onder hen maar weinig leven. AVA ziet echter graag dat ook Amstelveners laten horen wat zij willen en vinden.

Het Amsterdamse Bos ligt grotendeels op Amstelveens grondgebied, maar inrichting en beheer zijn tot dusver een Amsterdamse aangelegenheid. Dat wordt in de nieuwe plannen anders. Amstelveen krijgt meer invloed, maar gaat ook meebetalen. “Juist ook daarom vinden wij het belangrijk dat Amstelveners van zich laten horen,” zeggen AVA-burgerraadslid Gonnie van Rietschoten en Bab Fritz, die lid is van de werkgroep Ruimte, Wonen en Natuur van de partij. Beiden zijn veelvuldige bezoekers van het bos.

AANDACHT
“Het nieuwe Bosplan krijgt maar weinig aandacht,” zegt Van Rietschoten. “Amsterdam en Amstelveen hebben ieder een persbericht uitgebracht, maar dat was eenmalig. Hoewel er een petitie tegen het plan is op sociale media, heb ik niet de indruk dat mensen er voldoende van doordrongen zijn dat zij erover kunnen meepraten.” AVA heeft zelf tal van ideeën voor het bos, blijkt uit een notitie die Bab Fritz heeft opgesteld. “Die ideeën zijn niet zaligmakend,” zegt hij. “Het gaat erom te horen wat Amstelveners willen en vinden en dat zij zelf met ideeën komen. In de petitie op internet tegen het plan wordt ervoor gepleit het bos te laten zoals het is. Maar er is een grote achterstand in het onderhoud. Er moet echt wat gebeuren. De intentie van het plan is goed.”

ONDERWERPEN
Bij het Amsterdamse Bos gaat het over een veelheid van onderwerpen: natuur, horeca, evenementen, monumentale bruggen, speelweides, zwembadjes, honden, sportvoorzieningen, nudisten, fietspaden, wandelpaden, ruiterpaden, horeca en meer. En er is veel verkeer. Dat verkeer is AVA een doorn in het oog. “We moeten eigenlijk de auto zoveel mogelijk uit het bos weren,” vindt Fritz. “Bijna de helft van de Amsterdamse bezoekers komt met de auto. Het openbaar vervoer kan beter. Vroeger reed er zelfs een speciale Bosbus die alle belangrijke plekken in het bos aandeed. Wellicht kan zo’n bus er opnieuw komen. Het gebruik van openbaar vervoer zou je ook kunnen stimuleren met slimme arrangementen voor combinaties van ov en bijvoorbeeld huurfietsen. Parkeren voor fietsen kan ook beter. Bij de kop van de Bosbaan is parkeerruimte voor fietsen, maar onvoldoende en het is er nogal chaotisch. Ook elders in het bos zijn parkeervoorzieningen ondermaats, vooral bij de kinderbaden en bij de grote speelweide.”

SLUIPVERKEER
De route Nieuwe Meerlaan/Bosbaanweg wordt veel gebruikt als sluiproute. Dat verkeer wil AVA graag kwijt. “Dat is heel simpel aan te pakken,” zegt Van Rietschoten. “Maak ergens halverwege een knip zodat doorgaand verkeer niet meer mogelijk is, maar belangrijke bestemmingen, zoals de geitenboerderij, wel bereikbaar blijven, met name ook voor mensen met een handicap.” Als het lukt meer mensen per fiets en ov naar het bos te lokken dan is er minder parkeerruimte nodig. “Parkeerterreinen kunnen dan worden teruggegeven aan het bos,” zegt Fritz. “Wij menen ook dat parkeren beter aan de rand van het bos kan plaatsvinden, niet in het bos zelf. Amsterdam wil graag betaald parkeren in bos, niet zozeer om autogebruik te ontmoedigen maar als verdienmodel om het huidige exploitatietekort van zo’n 4 tot 5 miljoen euro per jaar weg te werken. Maar niet alle huidige baten van het bos, waaronder erfpacht en verhuuropbrengsten, worden ook weer uitgegeven aan het bos. Als die opbrengsten naar het bos gaan, dan wordt het tekort meteen een stuk kleiner.”

HOUT
Als een andere mogelijkheid om de exploitatie te verbeteren noemt Fritz het verkopen van producten gemaakt van hout uit het bos. “Boshout wordt momenteel vooral gebruikt voor het maken van beschoeiingen, hekwerken en palen. Die productie lijkt wat eenzijdig. Het bos is een erkend werk- en leerbedrijf, wellicht kan langs die weg de productie worden verhoogd en gevarieerder gemaakt. Je zou bijvoorbeeld bouwpakketten van zitbanken in de Boswinkel te koop kunnen aanbieden.”

ACHTERSTAND
De achterstand in het onderhoud is op veel plekken in het bos zichtbaar. Het gaat niet alleen om het groen, ook om paden, beschoeiingen en de vele monumentale bruggen. “Er is een uitgebreid netwerk van paden in het bos,” zegt Fritz. “Veel daarvan zijn er slecht aan toe. Als te duur wordt, dan kun je overwegen sommige paden op te heffen, vooral in de rustiger gedeelten. In drukkere gebieden kun je dat met parallel lopende paden eveneens doen. Van de 116 bruggen zijn er 67 in de stijl van de Amsterdamse School. Die vertonen nu veel gebreken. Ze zijn echter historisch van belang en moeten daarom goed worden onderhouden. Het kleine en grote kinderbad, aangelegd in 1953 aangelegd, zijn dringend aan modernisering toe. Ze zijn heel populair en worden intensief gebruikt.”

HONDEN
en belangrijk onderwerp vormen honden. “Aanscherping van het hondenbeleid is nodig,” aldus Fritz. “Loslopende honden en uitlaatservices mogen wat ons betreft alleen nog in speciaal aangewezen delen van het bos. Hondenbezitters behoren hun dieren zelf in de gaten te houden, maar ze worden nogal eens afgeleid door de smartphone of gezelschap. Daardoor ontstaan er soms conflicten met andere bosgebruikers, met name fietsers.” Fritz meent ook dat er meer moet worden gehandhaafd: “Je ziet als bezoeker bijna nooit een boswachter. Er zijn recent enkele incidenten geweest, niet alleen met honden, ook feestjes door mensen die de coronaregels zat zijn. Boswachters moeten duidelijk zichtbaar aanwezig zijn en niet rondrijden in auto’s, maar op de fiets.”

EVENEMENTEN
Het bos wordt ook intensief gebruikt voor evenementen, zo’n driehonderd per jaar. Dat kan wat AVA betreft wel wat minder, bijvoorbeeld honderd tot honderdvijftig. “Het bos moet een bos blijven en geen pretpark worden,” aldus Van Rietschoten. AVA is ook geen voorstander van uitbreiding van horeca. Zo heeft AVA nog tal van andere wensen. “Nogmaals,” benadrukt Van Rietschoten. “Het gaat erom dat Amstelveners zich in de plannen verdiepen en van zich laten horen. Het Amsterdamse Bos is een bos voor iedereen. En dat moet vooral zo blijven. Het gaat bij het nieuwe Bosplan om het vinden van de juiste balans tussen alle belangen, al kun je het natuurlijk nooit iedereen helemaal naar de zin maken.”

Het nieuwe Bosplan is te vinden op: https://www.amsterdamsebos.nl/nieuws-0/2020/bosplan-2020-2030-ter-inzage/
Daar is ook een inspraakformulier te vinden waarmee iedereen zijn mening kan geven. Schriftelijk reageren kan ook.

Bron: René de Leeuw - Amstelveens Nieuwsblad

Andere nieuwsberichten

Vanwege het gevaar tot besmetting met het Corona-virus worden mensen opgeroepen maatregelen na te leven zoals o.a. de 1,5 meter afstand, handen wassen etc. Helaas zijn er risicogroepen en kwetsbare...
AVA heeft schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders gesteld over ventilatie van de scholen in Amstelveen. Ondanks het landelijke beleid betreffende onderwijsinstellingen en adviezen door...
De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) wil weten hoe gemeente Amstelveen omgaat met de experimentele mondkapjesplicht, nu binnen Veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland het dragen van...
In de afgelopen raadsvergadering maakte AVA kenbaar, klaar te zijn met de huidige inspraakprocedure voor burgers en komt met een initiatiefvoorstel voor verandering. In de twee jaar dat AVA met 2...