Merkwaardig

29/05/2020 Corona

Merkwaardige raadsvergadering afgelopen woensdagavond. De eerste online vergadering van de raad was nog wel even wennen natuurlijk. Maar gaandeweg liep alles zoals het moest lopen.

Alles? Nee niet alles, in ieder geval niet zoals Actief voor Amstelveen zich dat had gewenst.

AVA had met steun van Groen Links, de SP en PvdA een motie ingediend om de huurverhogingen gedurende de corona crisis te bevriezen. Aan B&W werd gevraagd om het bevriezen van huren in gesprekken met woningcorporaties mee te nemen. Invloed en zo nodig druk uit te oefenen op commerciële verhuurders van vastgoed om de huren dit jaar niet te verhogen. Vanuit de voorbeeldfunctie van de gemeente de huurprijzen van gemeentelijke panden verhoging ook niet in rekening te brengen. En tenslotte in Den Haag bij het kabinet te pleiten voor bevriezing van de huren en in 2020 af te zien van de jaarlijks geïndexeerde huurverhogingen.

Uit het antwoord van wethouder Rob Ellermeijer bleek, dat de inhoud van de motie hem wel sympathiek was. Je zou denken, dan is de ingediende motie een steun in de rug van het college.

Niets van dat, hij ontraadde namens het college de acceptatie daarvan. Argumenten: we zijn al in gesprek met met woningcorporaties, als gemeente zelf stellen we al huurverhogingen uit en ja, als het om landelijke huurverhogingen gaat: daar gaan wij niet over, daarover gaat Den Haag zelf.

Tot onze verbazing wezen ook VVD, D66 en CU bij voorbaat de motie af met typeringen als : “overbodig, voegt niks toe en landelijk beleid.“ 

Het was niet de enige keer dat tijdens de raadsvergadering het “overbodig en voegt niks toe” klonk. Dat overkwam ook de VVD bij de motie over Corona beleid. Maar ja, die motie haalde echter een meerderheid. Overigens met steun van Actief voor Amstelveen.

U voelt het al aankomen: toen het tot stemming over onze motie kwam, haalden wij het niet. Met 20 tegen 16 stemmen werd de motie afgewezen.

Jammer. Een gemiste kans van de raad om één gezicht te laten zien en een gevoel van saamhorigheid uit te stralen tegenover de Amstelveense huurders die door de corona crisis worden getroffen.

Andere nieuwsberichten

Vanwege het gevaar tot besmetting met het Corona-virus worden mensen opgeroepen maatregelen na te leven zoals o.a. de 1,5 meter afstand, handen wassen etc. Helaas zijn er risicogroepen en kwetsbare...
AVA heeft schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders gesteld over ventilatie van de scholen in Amstelveen. Ondanks het landelijke beleid betreffende onderwijsinstellingen en adviezen door...
De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) wil weten hoe gemeente Amstelveen omgaat met de experimentele mondkapjesplicht, nu binnen Veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland het dragen van...
Het Amsterdamse Bos is toe aan een grote opknapbeurt. Daarvoor is een nieuw ‘Bosplan’ opgesteld, waarover tot 30 juli kan worden ingesproken. Hoewel Amstelveners veel in het bos komen, heeft de...