Mondelinge vragen over ontwikkelingen v.m. Kwikfit garage

05/03/2021

Afgelopen week werden bewoners in de buurt opgeschrikt door de presentatie die een projectontwikkelaar gaf over de bouw van een nieuw appartementencomplex op die plek. Er ontstond terecht verbijstering over het bouwgedrocht van een overigens ons onbekende projectontwikkelaar.

Michel Becker stelt daarover enkele vragen aan de wethouder tijdens de vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur.

We willen weten hoe  de wethouder aankijkt  tegen de omvang van dit plan en hoe verhoudt een dergelijk plan zich met de monumentale bescherming van het vm. Kwikfitgarage? Is dat niet in strijd met elkaar? Kan de wethouder toezeggen dat de gemeente niet voornemens is een dergelijk omvangrijk plan te steunen?

Het is ons niet duidelijk geworden of de wethouder en/of de ambtelijke medewerkers van de actie van de projectontwikkelaar op de hoogte was. Zo nee, hoe kan dat? Is er geen enkel contact geweest? Tussen de regels van persberichten doorlezend, vermoeden wij echter dat er wel degelijk contact met de gemeente is geweest. En eveneens in de pers lezend, lijkt het er op dat de wethouder de actie van de projectontwikkelaar vergoeilijkt  en aanduidt als een soort proef met participatie volgens de nieuwe Omgevingswet.  Wij willen daarop een helder antwoord van de wethouder.  Tevens vragen we of de wethouder met ons van mening  dat een serieuze participatie niet gebaat is met experimenten waarbij de gemeente niet is betrokken? Wil de wethouder deze actie daarom hartgrondig afkeuren?  En tenslotte: kan de wethouder toezeggen dat het college haar uiterste best zal doen om de buurtgemoederen gerust te stellen door vanuit de gemeente een schriftelijke reactie aan de buurtbewoners te sturen?

Andere nieuwsberichten

Fractievoorzitter Michel Becker van AVA zal dit bij de komende raadsvergadering bij het agendapunt “ Wijziging Reglement van orde van de gemeenteraad”, door middel van een amendement, trachten af te...
AVA heeft in de gemeenteraad het initiatief genomen om uit de lokale media impasse te komen. Gesteund door D66, VVD, PdvA, GroenLinks en CDA heeft Michel Becker daarvoor een motie ingediend. AVA...
Actief voor Amstelveen heeft met Eigen Haard gesproken over klachten met langdurige schimmel- en vochtproblemen. Ook is gesproken over de communicatie tussen huurders en eigen Haard. Door een...
Gisteravond is door de gemeenteraad een motie van GroenLinks, Actief voor Amstelveen en BurgerBelangen Amstelveen aangenomen over Duokoop woningen. Waar gaat het om? Er is een groot tekort is aan...