AVA wil meer weten van mogelijke mondkapjesplicht in Amstelveen

03/08/2020 ABM

De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) wil weten hoe gemeente Amstelveen omgaat met de experimentele mondkapjesplicht, nu binnen Veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland het dragen van een gezichtsmasker verplicht kan worden gesteld op drukke plekken. Amsterdam is al zo ver en voert vanaf 5 augustus een mondkapjesplicht in in diverse delen van de stad.

Vanaf woensdag 5 augustus is het dus in delen van Amsterdam verplicht om een mondkapje te dragen. Het gaat om gebieden waar het krap en druk is en waar andere maatregelen onvoldoende uitwerking hebben gehad of leiden tot ongewenste economische effecten. De mondkapjesverplichting is een experiment en komt niet in de plaats van de 1,5 meter regel.

Het RIVM concludeerde onlangs dat het dragen van een mondkapje ertoe kan leiden dat mensen voorzichtiger worden en meer afstand houden tot elkaar. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (waar Amstelveen ook onder valt) zal nauwkeurig in de gaten houden of deze gewenste effecten ook daadwerkelijk optreden. 'Op basis van deze informatie wordt besloten over de duur van de maatregelen en eventuele uitbreiding naar andere gebieden', meldt gemeente Amsterdam.

Vraagtekens bij AVA
Fractievoorzitter van AVA, Michel Becker, zet vraagtekens bij het experiment tot het verplicht dragen van gezichtsmaskers, mocht deze in Amstelveen ook gaan worden toegepast. Becker heeft de burgemeester van Amstelveen om opheldering gevraagd via schrifetlijke vragen.

Volgens AVA heeft de burgemeestervan Amsterdam (Femke Halsema) de beslissing over de (experimentele) gezichtsmaskerplicht genomen; de partij wil in de eerste plaats weten of Halsema de beslissing heeft genomen als burgemeester van Amsterdam of als voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland, waar ook Amstelveen onder valt. Aansluitend is AVA benieuwd of burgemeester van Amstelveen, Tjapko Poppens, als vice-voorzitter van de Veiligheidsregio met het besluit eens is.

Handhaving
Becker is benieuwd of een gezichtsmaskerplicht op drukke plekken in Amstelveen toegepast gaat worden en zo ja, hoe die maatregel dan gehandhaafd gaat worden. Bij overtreding van de gezichtsmaskermaatregel wordt volgens AVA een boete van 95 euro in het vooruitzicht gesteld; de partij vraagt zich af of daar niet extra handhavingscapaciteit voor nodig is.

Criteria
Ook wil de partij duidelijkheid over welke criteria van toepassing zijn bij het dragen van mondkapjes. 'Waar kunnen inwoners en ondernemers deze lezen en zo mogelijk verwachten?' vraagt AVA zich af. 'Bijvoorbeeld bij verzorgingshuizen- de vrijdagmarkt- supermarkten- Stadshart- sportinstellingen- scholen-kinderdagverblijven en Horecabedrijven? En is de burgemeester voornemens deze zo nodig, in navolging van de horeca in Amsterdam, te sluiten?', aldus AVA,

Mogelijk onrechtmatig
Becker wijst erop dat het opleggen van een gezichtsmaskerplicht via de noodverordening mogelijk onrechtmatig is. Daarvoor haalt de partij professor Wim Voerman aan, die onlangs via diverse landelijke media stelde dat voor het opleggen van een dergelijke plicht een formele wet is vereist, die thans ontbreekt. 'Als het opleggen van een dergelijke plicht onrechtmatig blijkt te zijn, zegt de burgemeester van Amstelveen dan toe om zich tegen het opleggen van dergelijke plicht te verzetten?', vraagt AVA zich af. AVA wil zo snel mogelijk antwoorden op de vragen.

Mondkapjesplicht in delen Amsterdam
De Amsterdamse mondkapjesverplichting op drukke plekken, vanaf 5 augustus, geldt voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder, op straat en in winkels. De maatregel wordt gefaseerd ingevoerd en gaat op woensdag 5 augustus als eerste gelden in het Wallengebied, de winkelstraten Kalverstraat/ Nieuwendijk en op de markten op Plein ‘40-’45 en de Albert Cuypstraat. 'De mondkapjesverplichting geldt niet in inrichtingen waar al landelijke maatregelen gelden, zoals sportscholen, horeca en musea. Hier worden bezoekers namelijk al gedoseerd toegelaten, wat de kans op verspreiding van het virus verkleint', aldus gemeente Amsterdam.

Bron: AmstelveenZ

Andere nieuwsberichten

Vanwege het gevaar tot besmetting met het Corona-virus worden mensen opgeroepen maatregelen na te leven zoals o.a. de 1,5 meter afstand, handen wassen etc. Helaas zijn er risicogroepen en kwetsbare...
AVA heeft schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders gesteld over ventilatie van de scholen in Amstelveen. Ondanks het landelijke beleid betreffende onderwijsinstellingen en adviezen door...
Het Amsterdamse Bos is toe aan een grote opknapbeurt. Daarvoor is een nieuw ‘Bosplan’ opgesteld, waarover tot 30 juli kan worden ingesproken. Hoewel Amstelveners veel in het bos komen, heeft de...
In de afgelopen raadsvergadering maakte AVA kenbaar, klaar te zijn met de huidige inspraakprocedure voor burgers en komt met een initiatiefvoorstel voor verandering. In de twee jaar dat AVA met 2...