opwaardering ontmoetingsplekken voor jongeren

26/09/2020

Tijdens de raadsvergadering van 23 september is een motie over dat onderwerp van  initiatief van Jacqueline Höcker unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Reden van die motie is dat jongeren gedurende deze Coronatijd depressiviteit vertonen, zich geïsoleerd voelen, studieachterstanden hebben. Binnen deze groep zijn eveneens ongezonde levensgewoonten toegenomen. Veel jongeren hebben het gevoel de regie over hun eigen leven te verliezen. Ze willen sociale contacten, vrienden zien en chillen.  Ze hebben behoefte aan vaste ontmoetingsplekken. Amstelveen heeft eigenlijk te weinig van dit soort plekken. Daarbij komt dat de bestaande JOP plekken toe zijn aan vernieuwing.

Daarom pleit AVA om met jongeren in gesprek te gaan over wat hun behoeften zijn. Het college wordt ook opgeroepen om met spoed te onderzoeken waar ruimte is om nieuwe ontmoetingsplekken te maken. Daarnaast moet verkend worden of de bestaande JOP's nog aantrekkelijk zijn om te gebruiken door jongeren, en hoe ze eventueel verbeterd kunnen worden.  En tenslotte wil AVA dat de gemeente tijdig jongeren met problemen in het oog krijgt om daarop in te spelen en b.v. te informeren over de aanwezigheid van ontmoetingsplekken.

Jacqueline Höcker: Natuurlijk is het “elkaar opzoeken” in deze tijd een beladen onderwerp. Maar met voldoende corona maatregelen en goede naleving daarvan moet het mogelijk zijn fijne ontmoetingsplaatsen voor jongeren te organiseren.

Andere nieuwsberichten

Nouja, de zon was niet zozeer in discussie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, maar de zonneweides die B&W graag zien verschijnen in de Noorder Legmeerpolder Oost. U weet wel die...
Participatie ja of nee en hoe De nieuwe particpatievisie. Een nota met een behoorlijk groot abstractieniveau werd behandeld in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Daarin worden globale kaders...

Dierenwelzijn

26/09/2020
De sluiting van het dierentehuis en de enorme lange aanrijtijden van de dierenambulance naar een andere locatie Purmerend en Hoofddorp van de landelijke dierenbescherming,  heeft veroorzaakt dat...

Startersleningen

26/09/2020
Startersleningen, een onderwerp dat ter sprake kwam  in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Die regeling beoogt om meer starters in de gelegenheid te stellen om een hyptheek te krijgen en dus...