Over Tiny Houses, Krijgsman en het wel of niet wonen voor starters.

02/11/2020

Twee dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Maar toch wel dus, een ding staat centraal: het tekort aan  betaalbare woningen in Amstelveen. Gonnie van Rietschoten bracht dat in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur nog maar eens weer onder de aandacht.

 

AVA ziet namelijk een uitgelezen kans om tijdelijke woningen voor starters te realiseren aan de Kalkbranderij/Bovenkerkerhoek. Dat in overeenstemming met onze aangenomen motie Tiny Houses. Dat idee kwam op, omdat het zgn. Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (ROP), die locatie als reserve voor de lange termijn bestempelt. Dus voorlopig geen plannen voor.

 

Vreemd eigenlijk dat het college niet zelf met dat idee is gekomen. Als reactie op de uitvoering van de motie gaf ze een tijdje terug aan dat het wel knap moeilijk is locaties voor tijdelijke woningen te vinden. En daar ligt er zo maar een voor de hand! De aanwezige Jongeren Ontmoetingsplaats kan met een beetje goede wil, best worden ingepast. We gaan er van uit dat het college ons idee serieus neemt, zonodig gaan we daarvoor een motie indienen.

 

Bij de locatie krijgsman (gelegen naast de A9) komt het college in de ROP tot de conclusie dat daar toch maar geen woningen moeten worden gebouwd. Misschien weet u nog dat woningbouw op dit terrein voorafgaand aan de vorige gemeenteraadsverkiezingen door de toenmalige wethouder van Bba, als ‘verkiezingsstunt’ werd geëtaleerd. Kennelijk heeft het daarna aantredende college die gedachte losgelaten.

 

Hoe dan ook, nu wordt de locatie te decentraal t.o.v. onderwijs en winkels enzovoort beschouwd. Maar ja, er zijn er meer woningbouwlocaties waar afstand tot winkels en onderwijs net zo ver is. Het zou dus prima geschikt voor starters. En het argument dat we wonen, in een (daar bestaand) kantoormilieu, niet gewend zijn in Amstelveen, slaat nergens op. Zeker als je kijkt naar de plannen voor bijvoorbeeld Legmeer. Daar wordt juist bewust gestuurd op menging van functies. Wij vinden dat de wethouder toch wat meer begrip en gevoel voor ons idee zou kunnen tonen. We laten dit idee niet zomaar los.

 

Andere nieuwsberichten

Fractievoorzitter Michel Becker van AVA zal dit bij de komende raadsvergadering bij het agendapunt “ Wijziging Reglement van orde van de gemeenteraad”, door middel van een amendement, trachten af te...
AVA heeft in de gemeenteraad het initiatief genomen om uit de lokale media impasse te komen. Gesteund door D66, VVD, PdvA, GroenLinks en CDA heeft Michel Becker daarvoor een motie ingediend. AVA...
Actief voor Amstelveen heeft met Eigen Haard gesproken over klachten met langdurige schimmel- en vochtproblemen. Ook is gesproken over de communicatie tussen huurders en eigen Haard. Door een...
Afgelopen week werden bewoners in de buurt opgeschrikt door de presentatie die een projectontwikkelaar gaf over de bouw van een nieuw appartementencomplex op die plek. Er ontstond terecht...