Amstelveen moet actiever bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Amstelveen moet actiever bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Er zijn wereldwijd afspraken gemaakt over ontwikkelingsdoelen. Samen willen we de wereld meer leefbaar maken en als iedereen daar een steentje aan bijdraagt, worden de ambitieuze doelen haalbaar. Maar Amstelveen heeft in tegenstelling tot veel andere grote steden geen actief beleid om bij te dragen.

De ontwikkelingsdoelen zijn onder meer: einde aan armoede en honger, voor iedereen gezond en veilig voedsel, ieder kind moet veilig opgroeien, bescherming van ecosystemen, basisvoorzieningen,  bewonersparticipatie, bevorderen van een samenleving waar geen discriminatie en uitsluiting plaatsvindt, bescherming van water, bestrijden van de effecten van klimaatverandering, iedereen kan een leven lang leren, goed onderwijs, lokale economische groei en gendergelijkheid. Maar hier zie je in Amstelveen nog weinig van terug en dat is jammer vind Michel Decker van Actief voor Amstelveen. 

Op initiatief van Jacqueline Höcker wordt daartoe in de raadsvergadering van 18 November een motie ingediend. Daarom wordt het college opgeroepen om toekomstig gemeentelijk beleid zoveel als mogelijk op die doelen af te stemmen. Tevens is het de bedoeling dat de gemeente zich aan gaat sluiten bij  het netwerk van Sustainable Developement Goals (SDG,s).

Het is eenvoudig om aan de ontwikkelingsdoelen bij te dragen

De gemeente Amstelveen kan onder andere bijdragen door armoede bestrijding te intensiveren. Het aantal mensen dat terecht komt bij de voedselbank blijft stijgen en dat was ook al zo voor de Corona crisis. Aldus Michel Decker van de AVA. Hij vervolgt: Ook als het gaat om biologische restaurants heeft Amstelveen het nakijken. Waarom geeft de gemeente geen subsidie voor het eerste biologisch restaurant dat zich in Amstelveen wil vestigen? Dat is ook nog eens goed voor de diversiteit qua eetgelegenheden.

Andere suggesties zijn een actiever recycling beleid qua afval, subsidie op het gebruik van warmte pompen en zo meer.


Praat mee

0 reacties

Geef een antwoord
Your email address will not be published.

Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief